fbpx

Ytringsfrihetens ekstreme hykleri

Ytringsfrihetens ekstreme hykleri

Hvor var ropet om ytringsfrihet da «islam eksperten» Lars Gule regelrett nektet talskvinnen for kvinner med niqab sin ytringsrett til å sitte i panelet der tema for debatten var nettopp niqab? Nyhetsmedium som Aftenposten og NRK tok ikke denne hendelsen seriøst, forventer de å bli tatt seriøst med nå å trykke sterkt krenkende karikaturer av muslimenes profet?

Et hyklersk rop om ytringsfrihet

I begynnelsen av oktober dro jeg med en liten gruppe kvinner med niqab til en debatt om nettopp niqab arrangert av jus-studenter. Det som skjedde der har jeg beskrevet i en skildring , da den gikk dypt inn på meg. Det som jeg nå opplever i kjølvannet av hendelsen i Paris gjør meg enda mer opprørt, for det blir bare så enda mer tydelig hvor ekstremt hyklersk det totale bildet blir. Hvor var ropet om ytringsfrihet da jeg som observatør av denne absurde scenen sendte denne skildringen av hendelsen til nyhetskanalene Aftenposten og NRK? Så de ikke selv sin rolle som såkalte forvaltere av ytringsfriheten som betydningsfull? Var den ikke interessant nok, eller ikke fra riktige personer? Er det mulig å se paralleller her til hendelsen i Paris, og gi en større forståelse av det som skjer rundt oss? Selv om jeg tar klart avstand fra attentatet og drapene, så tar jeg også klart avstand fra det hykleriet som konkretiserer seg så tydelig. Her ligger mye av rota til hendelsene som nå utspiller seg rundt oss. Og det er der vi må lete, i røttene.

Et samfunn i moralsk forfall

At en mann som Lars Gule kan gjøre dette, vitner om dårlig folkeskikk. At medias maktelite rundt han som skal «speile virkeligheten og forsvare den frie stemmen» ikke reagerer og tar til motmæle og forsvarer denne kvinnen ytringsrett, vitner om et samfunn i moralsk forfall. Hva er vitsen med et medium som er selektiv og ikke står opp for minoritetenes stemme og rettigheter? Som saboterer direkte disse stemmene?

Da Lars Gule knappe tre måneder etter å ha nektet kvinnen på advokathuset sin ytringsrett, står frem i «Appell til forsvar for ytringsfriheten og i solidaritet med Charlie Hebdo» den 10 januar, lukter og smaker dette utvilsomt hykleri. For det var ingen andre enn Gule som nektet kvinnen som bar niqab å snakke sin egen sak. Gule mener at kvinner som bærer niqab diskvalifiserer seg selv retten til ytringsfrihet, mens det i virkeligheten er han som diskvalifiserer dem. Gules kvinnesyn er kvinnediskriminerende. En kvinne roper ut om å bli hørt, og Gule nekter henne å tale fordi hun er påkledd mer enn det han liker. Man kan vri og vende på det så mye man vil, men dette er ren diskriminering av en kvinnes stemme, av en minoritets stemme! Gule har lenge påberopt seg å være forkjemper av likestilling og liberale verdier, men hans utbrudd som utspiller seg i ulike situasjoner vitner om det motsatte.

Rasismeparagrafen dømmer hatefulle krenkelser med tre års fengsel

Forrige gang karikaturtegningene ble en stor mediesak i 2006, så skapte dette en lovendring der rasismeparagrafen ble innskjerpet med strafferamme på inntil tre år. I følge §135 straffes du for «å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres … b) religion eller livssyn, …» Illustrerende her er at islamofober kontinuerlig nekter for at deres hathandlinger mot muslimer er rasisme, selv om disse utvilsomt havner under samme lovparagraf. Det er også dessverre en svært synlig mangel av folk i posisjoner til å følge opp dette klare lovbruddet, og i stedet samles maktutøverne hand i hand i demonstrasjoner og krever sin rett til å publisere hatefulle og krenkende karikaturer samtidig som de vil innskjerpe enda mer overvåkingen av muslimene og deres muligheter til å komme til «deres rikdommer og land».

Konsekvenser av hykleriet

Hvordan tror de at dette hykleriet oppleves av svært mange som allerede har levd i en diskriminert situasjon gjennom flere år? Som hindres i å komme til det rike Europa, som diskrimineres i arbeidsliv og som krenkes dypt på bakgrunn av påkledning og livssyn. Som lærer på en ungdomsskole jobber vi daglig med å fremme respekt av mangfold og forebygging av mobbing. Hvordan skal vi klare å overbevise ungdommen om moralens verdi, når de voksne legitimerer mobbing via begrepet ytringsfrihet? Vi kan ikke lure ungdommen, selv om vi reformulerer oss aldri så mye. Dersom den voksne del av befolkningen ikke innser dette, er det de selv som må stå til ansvar og svare for konsekvensene. Personer som Lars Gule kan ikke få det spillerommet han får i vår statseide kanal NRK, der han brukes som er ekspert på undertrykkelse, kvinnediskrimineringer og likestilling. Det burde være en selvfølge etter hans avslørende opptreden på advokathuset for noen måneder siden.

Gule har en sentral rolle i å få niqab forbudt på universitetene, og hans svært tvilsomme oppførsel må sette tvil ved hans kompetanse til å uttale seg om slike spørsmål da han har et kvinnediskriminerende syn.

Fra islam-kritiker til islam-ekspert

Hvilke krav stilles til media for bruk av eksperter på Islam? Er det deres reelle kompetanse og utdanning, eller er det nettverk og persondominans som er kriteriene? Lars Akerhaug, en annen person med helt klare islamofobiske trekk, beskrev Lars Gule som profilert «islam-kritiker» i 2009. Når Akerhaug, som selv er forsvarer av Israel og er en fremtredende islamofob, beskriver Lars Gule slik, hvordan er det da mulig at NRK nå bruker han som «ekspert»? Og hvilken fagkompetanse gjør at slike personer så lett blir brukt som «eksperter»? 

Hva er egentlig agendaen til personer som Lars Akerhaug og Lars Gule, som bruker svært mye av sin tid på islam og muslimer, men som viser klare trekk av forakt og hat mot disse? Er dette personer som NRK og andre medium som mottar store summer i pressestøtte, kan fortsette å bruke som talspersoner og eksperter? Og hvem skal stå til ansvar for konsekvensene for den avmakt og mistillit som nå vokser seg stadig større blant den muslimske del av befolkningen i Norge, der nettopp bruk av slike personer er en viktig årsak bak mistilliten?

Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger