fbpx

Homofilt samliv er ikke tillatt i islam

Homofilt samliv er ikke tillatt i islam

Kaltham Alexander Lie har skrevet et leserinnlegg i Klassekampen om «Homofile muslimer». Han står frem som homofil og muslim, og prøver å legitimere homofilt samliv. Islam er helt tydelig på at homofilt samliv ikke er tillatt, og spørsmål må stilles til Kaltham om hvorfor han søker slik type oppmerksomhet på den måten han gjør. Hvorfor ønsker han å skape fiendtlighet og uro i samfunnet, ved blant annet å angripe enkeltgrupper og personer i Islam Net?

Muslim – en som underkaster seg Den allmektige Guds vilje og bestemmelse

En troende muslim må aldri tvile på at det som Skaperen har forklart og forordnet, er til det beste for ham eller henne. En muslim har valgt å følge veiledning fra Gud, og må stole på at denne veiledning er riktig. Islam er tydelig på at det er kun samliv mellom en mann og en kvinne som er tillatt, innenfor rammen av et ekteskap. Gud har skapt oss i en naturlig tilstand, fitrah, der en mann og en kvinne tilsammen utfyller en helhet som danner grunnlaget for en familie.

Indre kamp – jihad

Dersom en muslim har tilbøyeligheter som går i mot det som Gud har beskrevet som tillatt, så er det denne personens indre kamp – jihad – til å kjempe mot disse sider ved seg selv. Det kan være at en person liker å drikke alkohol, eller liker å drive med pengespill, har en forkjærlighet til kriminalitet og «raske penger» eller har seksuelle preferanser som går imot den medfødte heterofile tilstand. Ingen mennesker er skapt til å være perfekte, men vi prøver så godt vi kan med de midler vi har. En muslim vil forstå at Den allmektige, allvitende Gud, vet best, og vil derfor gjøre alt i sin makt til å følge den veiledning og bestemmelse som Gud har gitt. En muslim vet at Gud kjenner oss bedre enn det vi selv gjør, og vet at vi blir testet i vår tro. Hvordan vi møter testen, er det som blir viktig:

«Tror menneskene at de blir latt i fred ved at de sier: 'Vi tror', og at de ikke vil bli satt på prøve?»
[Koranen 29:2]

Familiens rolle

Familiens rolle er svært sentral i islam og den viktigste byggesteinen i et samfunn. Derfor er det også klare rammer rundt tillatte samlivsformer, for å gi de beste levevilkår bygd rundt de naturlige formasjoner. Tillatt seksuell omgang og samlivsform kan kun skje innenfor rammen av et ekteskap, med gitte betingelser. På samme måte som en troende ikke kan gifte seg med sin mor eller far, eller sin bror eller søster, kan hun eller han heller ikke gifte seg med en av samme kjønn. Koranen og sunnah (profeten Muhammeds, fred være med ham) eksempel, er klar på dette:

«Vi Sendte også Lot (som Guds Budbringer) til sitt folk, og husk da han sa til dem: 'Innser dere at dere begår en uanstendighet som intet annet folk i verden har begått før dere? Dere går i begjær til menn i stedet for kvinner. Sannelig er dere et folk som overskrider grenser'.»
[Koranen 8:80-81]

Fra hadith (beretninger om Profeten (fvmh)) har vi disse autentiske kilder:

«Profeten (fvmh) har sagt: 'Det er ingenting som jeg frykter mer for min ummah (nasjon eller folk) enn handlingene fra Lots folk'.»

«Profeten (fvmh) har sagt: ... 'forbannelse er over den som har seksuell omgang med et dyr, forbannelse er over den som utfører handlinger til Lots folk'.»
[al-Tirmidhi, 1457; Ibn Maajah, 2563. Klassifisert som autentisk (saheeh) av Shaykh al-Albaani i Saheeh al-Jaami', no. 1552.]

Anger og tilgivelse

Det som er viktig for Kaltham å tenke på, er hva Gud har sagt, ikke hva han selv føler er rett. Det er ikke alltid våre følelser vet best, det vet de fleste av oss. En muslim som har svakheter og som gjør handlinger som er mislikte eller forbudte, må vise oppriktig anger og ydmykhet til sin Skaper, og be om å finne styrke og tilgivelse til å komme tilbake til Den rette vei:

«Og de som ikke påkaller andre guder /guddom ved Guds side, eller dreper det liv Gud har erklært ukrenkelig, unntatt når det er berettiget, og som ikke utfører forbudt seksuell handling. De som gjør disse handlinger, vil få straffen. Fordoblet blir straffen for ham på oppstandelsens dag, og han skal forbli i den i fornedrelse. Unntatt for de som viser anger og tror (på Guds enhet og allmektighet) og lever rettskaffent. For dem vil Gud bytte ut deres onde gjerninger med de gode, og Gud er Den tilgivende, Den mest nåderike.»
[Koranen 25:68-70]

Å skjule sine synder

Kaltham anklager blant annet Islam Net for å kritisere ham for å leve i homofilt samliv med en annen mann. Dersom det er slik som Kaltham sier, at det er muslimer som forsøker å skjule sin tiltrekning til samme kjønn, så er det en mer korrekt handling disse utfører, enn å stå åpent frem slik han selv gjør. Det er svært viktig å ikke vise sine mislikte eller forbudte handlinger åpent til andre, eller skryte av dette eller på andre måter søke oppmerksomhet:

«Det vil gå bra for hele min ummah (nasjon/folk) unntatt for dem som utfører synd i åpenhet. En del av å utføre synd i åpenhet er når en mann gjør noe om natta og Allah skjuler dette, men om morgenen sier han: 'I går kveld så gjorde jeg slik og slik'. Allah har skjult personens synd hele natta, men om morgenen så fjernet han dekselet fra Allah.»
[al-Bukhari, 5721; Muslim, 2990]

Roper i skogen

For oss som har valgt å underordne oss Den allmektiges Guds vilje og veiledning, så er det ingen tvil om at homofilt samliv ikke er tillatt i islam. Kaltham søker mye oppmerksomhet rundt seg selv og sine valg, og samtidig slår han hardt ned på de stemmer som er uenige med ham.

Kaltham roper i skogen og får svar. Kanskje burde han ha vært mer lyttende til de svar han får? Mer lyttende til dem som opplever han som provoserende og uærlig, og sist men ikke minst mer lyttende overfor de ord som kommer fra Allah, Den ene og allmektige Gud.

Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger