fbpx

Støtt dawah med din sadaqah Spesial

Støtt dawah med din sadaqah

Det beste du kan investere i, er din og dine næres fremtid, og fremtiden er suksessrik når de troende kommer Allah i hu. Ved å støtte Islam Nets ulike prosjekter er du med på å bygge muslimenes fremtid i Norge. Støtt dawah med din sadaqah via vippsnummer 44544.

Hva får du i gjengjeld for ditt bidrag?

Gjennom dine donasjoner kan vi nå mange tusener ikke-muslimer og muslimske ungdommer med islams budskap. Om bare én av dem aksepterer islam, kommer nærmere Allah og forlater en synd eller starter med en god gjerning, vil du få belønningen for alt det gode som kommer som et resultat av ditt økonomiske bidrag. Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som leder noen til å gjøre godt, vil få samme belønning som den som gjør godt.» [Sahih Muslim, vol. 3, s. 1050, nr. 4665]

Han (fred være med ham) sa også: «Det er ingen dag der folk står opp, unntatt at to engler kommer ned, og en av dem sier: ‘Å Allah, gi mer til den som gir (i veldedighet)’, og den andre sier: ‘Å Allah, gi undergang til den som holder igjen (ut av gjerrighet)’.» [Sahih al-Bukhari, vol. 2, bok 24 hadith 522] Hvis du gir i Allahs vei vil Han vil velsigne din velstand og gi deg suksess i dette livet og i det neste. Det aller beste du kan gi til folk, din kommende generasjon og deg selv, er suksess akhirah, og det er akkurat det du gir ved å investere i Islam Net.

NB! Vi kan betrygge deg om at din donasjon vil in sha Allah bli brukt for det formålet du donerer til. Det kan forekomme at vi samler inn for et spesifikt formål, men senere finner ut at det ikke kan la seg gjennomføre av en eller annen grunn. Eller at givergleden er veldig stor for et konkret formål, så vi får inn mer enn det vi hadde regnet med. Uansett tilfellet, så garanterer vi at din donasjon vil bli brukt innenfor vårt dawah-arbeid og vil nytte ummahen in sha Allah. JazakAllaho khairan for din støtte og tillitt.

Videre følger en oversikt over ulike prosjekter du kan donere til. Den samme informasjonen er tilgjengelig i vipps. Du kan donere via vippsnummer 44544, eller overføre direkte til 1503.11.96792.

Åpen donasjon for dawah

Hvis du ikke har noe spesifikt i tankene med din donasjon, annet enn at du vil støtte dawah og veksten av islam i Norge, så kan du med trygghet donere til oss. Vi garanterer deg at din donasjon in sha Allah vil bli brukt med varsomhet og på den aller beste måte slik vi ser for oss at den kan tjene islam og muslimers interesser i Norge. Alle våre aktiviteter har direkte eller indirekte som formål å invitere til islam og dens forståelse hos muslimer og de som enda ikke har fått islams budskap presentert på en god måte. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte våre dawah-prosjekter. Vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og gi dere den høyeste graden i Jannah, amin.

Dawah-senter

Vi har en drøm om at den norske muslimske ummah, mer eller mindre i sin helhet, in sha Allah skal komme tilbake til Allahs tilbedelse. Vi vil se våre ungdommer leve balanserte liv hvor de gir Allah Hans rettigheter, og i tillegg oppnår suksess i dette livet. Og hva gjelder det norske samfunnet, ønsker vi å gi ethvert menneske i dette landet muligheten til å lære om islam og se islams vakre budskap. Vi vil jobbe for å ivareta muslimers rettigheter i samfunnet, og ikke minst forebygge islamofobi. For å oppnå dette ønsker vi å oppdra en generasjon med unge muslimer som vil påta seg rollen som tilkallere til Allah. Disse vil in sha Allah bli fremtidens ledere innen dawah og tarbiyah, og flaggbærer for denne ummah. For å realisere denne visjonen er en av de viktigste milepælene å etablere en base som kan tilby alt som trengs for et komplett oppdragelsesprogram, samt undervise større klasser og ha konferanser for opp mot 1000 mennesker. Vi har i flere år samlet penger for å etablere Norges første dedikerte dawah-senter som nettopp vil jobbe målrettet for å realisere den ovennevnte visjonen. Hvis du bidrar til å etablere dette senteret, så vil du få belønning for enhver aktivitet som vil bli gjort i senteret, og enhver person som får Allahs budskap, og enhver som blir oppdratt til å bli en leder for vår ummah. Dette er en av de aller beste, om ikke den beste, investeringen du kan gjøre! Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og gi dere den høyeste graden i Jannah, amin.

Video- og bildeproduksjon

Verden er stadig i utvikling og ny teknologi vinner frem. Informasjon spres gjennom nye plattformer som film, TV, Vlogger, dokumentarer, bilder, sosiale medier og mye mer. Muslimenes dawah generelt har stanset ved litteratur og foredrag. Mer kreativt enn dette er det få som tenker. Pga. dette mister vi våre ungdommer som blir fristet av underholdningsbransjen. For at dawahen skal vinne frem i Norge er vi nødt til å ta i bruk moderne teknologi. Vi ønsker å mangedoble og videreutvikle video- og bildeproduksjon innen norsk dawah. Vi har flere ulike prosjekter med egne merkenavn som målrettet jobber for ulike dawah-formål. Eksempelvis så har vi FinnAllah som fokuserer på å hjelpe unge muslimer å komme nærmere Allah, og FinnIslam som fokuserer på å presentere islam på en enkel og rasjonell måte overfor ikke-muslimer. For å trekke folks oppmerksomhet benytter vi ulike virkemidler som grafiske videoer, Koranresitasjonsvideoer med norsk oversettelse, islamske kortfilmer, bildepåminnelser osv. Gjennom de nevnte virkemidlene vi bruker har vi alhamdulillah nådd mange tusener med islams budskap! Men det er langt mer utvikling som må til, og vi har brukt eksterne leverandører for å produsere mye av det vi har fått til. Vi ønsker å ansette en bilde- og videoprodusent slik at vi kan få økt omfanget av produksjonen. Vi håper at du vil hjelpe oss i nå dette målet in sha Allah. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og gi dere den høyeste graden i Jannah, amin.

Kontor og drift

Samtidig som vi samler inn penger for å etablere det kommende dawah-senteret, har vi en midlertidig base i et kontor vi har leid i Oslo. I kontoret foregår det ulike viktige aktiviteter for å styrke dawah-arbeidet i Norge. Det pågår bl.a. møter, dawah-kurs, tarbiyah, video- og bildeproduksjon, skriving av kronikker og planlegging m.m. I tillegg til dette har vi ansatte som tidvis jobber deltid / heltid, med å koordinere og videreutvikle arbeidet i Islam Net. Driftsutgiftene er store, og alt du ser av khayr som kommer fra Islam Net og våre prosjekter, produseres gjennom denne driften. Så for at vårt arbeid skal kunne fungere og utvikles er vi nødt til å ha inntekter for kontor og drift. Vi håper at du vil hjelpe oss in sha Allah. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Og vi vil at du skal vite at vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og gi dere den høyeste graden i Jannah, amin.

Dawah-reklame på nett

På internett finnes det ufattelig mye informasjon om islam, hvor det meste er negativt og misvisende. Den resterende informasjonen som finnes er som regel generell. Så når en som er interessert i å lære om islam søker «islam» på google, finner vedkommende sjeldent de riktige sidene som kan veilede han eller henne. Vi har gjennom mye forskning produsert noen av de beste nettsidene som finnes for dawah. Blant disse er www.FinnIslam.no og www.Muhammed.no, hvor de begge har unike og spesifikke formål. Forskjellen på disse to sidene er at den siste fokuserer mer på storheten til Profeten (fred være med ham) enn den første. Begge sidene er ment å veilede en person til å søke etter meningen med livet, få svar på de eksistensielle spørsmålene, og få bevis for at islam er Guds sanne religion og hjelpen som trengs for å bli muslim. For å gjøre slik at disse sidene kommer opp som første resultat i Google, eller dukker opp hos folk som er interesserte i islam, på Facebook, må vi kjøre betalt reklame gjennom Google AdWords og Facebook. Ved å ha slike reklamer gående året rundt, vil flere tusener som er interesserte kunne finne riktig informasjon om islam. Vi håper at du vil hjelpe oss in sha Allah. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Og vi vil at du skal vite at vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og belønne dere med den høyeste graden i Jannah, amin.

Litteraturproduksjon

For å gjøre islam tilgjengelig for massene, må det produserer variert litteratur med god kvalitet. Kvalitetslitteratur om islam på norsk er en mangelvare. Det finnes få bøker og lite utvalg av kvalitetsbrosjyrer om islam som kan deles ut til folket. Vi har gjennom mye forskning produsert noe av det beste dawah-materialet som finnes. Av våre beste produksjoner er www.FinnIslam.no. Innholdet på denne nettsiden ønsker vi å produsere i bokform, og mindre brosjyrer som kan deles ut gratis til folket. I tillegg produserer vi små dawah-kort som enhver muslim bør ha med seg hvor enn han eller hun går. Disse kortene kan gis til venner, kolleger og bekjente, eller folk man tilfeldigvis møter på. I tillegg til litteratur rettet mot ikke-muslimer, jobber vi med å produsere litteratur rettet mot muslimer. Det er mye som må trykkes, og utgiftene er store. Vi håper at du vil hjelpe oss in sha Allah. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Og vi vil at du skal vite at vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og belønne dere med den høyeste graden i Jannah, amin.

Konvertittpakker

Nye konvertitter er som regel svært sårbare. Dersom de ikke får tilgang til riktig informasjon om islam etter å ha konvertert, er det stor sannsynlighet for at de enten frafaller, ikke begynner å praktisere, blir rekruttert av ekstremister eller faller for en misledet forståelse av islam. Derfor forsøker vi å sende konvertittpakker via posten til alle norske konvertitter. Konvertittpakken består av en komplett guide for nye muslimer basert på nettsiden www.NewMuslimGuide.com, en engelsk oversettelse av Koranen, en bok om profeten Muhammed (fred være med ham) og en enkel bok med ulike du’a. Vi håper at du in sha Allah vil hjelpe oss å finansiere utsendingen av disse pakkene. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Og vi vil at du skal vite at vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og belønne dere med den høyeste graden i Jannah, amin.

Islamske konferanser

Noe av det mest effektive for å gjenopplive den indre gnisten for islam hos våre ungdommer, er store konferanser med inspirerende foredrag. Peace Conference Scandinavia (PCS) er Norges største og mest spektakulære islamske konferanse som samler ungdommer på tvers av nasjonalitet og bakgrunn. Konferansen gjester årlig internasjonale og verdenskjente foredragsholdere og nashidvokalister som kommer til Norge fra verdens ulike kontinenter. I tillegg til PCS arrangerer vi flere andre islamske konferanser opp gjennom året. Å leie haller, flybilletter og alt det andre som følger med i å arrangere slike events koster mye!

Du kan tjene ajr for alle de tusenvis av ungdommene som kommer nærmere Allah ved å støtte disse konferansene. Vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og belønne dere med den høyeste graden i Jannah, amin.

Sabeel – Veien til suksess

Sabeel er et unikt program som er konstruert til å gjøre deltageren til det aller beste mennesket, den beste mu'min, og den beste tilbeder av Allah som mennesket har kapasitet til å kunne klare å bli. Programmet fokuserer på å utvikle deltagernes evner og egenskaper innen bl.a. Quran, tahajjud, ibadah, samhandling, adlydning, ledelse, presentasjon, planlegging, og mye mer. Som alt i alt vil være med på å bringe deltageren i retningen av å bli en Siddiq, som er det øverste nivået en tilbeder kan nå etter nivået av profetene. Sabeel har effekten av å forandre en person til det bedre, og gi vedkommende motivasjon og kunnskap til å kunne optimalisere livet sitt og sitt forhold til Allah, og dermed oppnå den høyeste graden av Jannah. En av Islam Net sine visjoner og drømmer er at vi i felleskap skal bli flaggbærere i alt som er khayr slik at vi gir samfunnet det beste bilde av islam. Sabeel er et 3-årig tarbiyah-program som blir holdt tre helger i året. Programmet er til for å utvikle de beste egenskapene i våre ungdommer slik at de kan bli vår ummahs ledere. Sabeel arrangeres i et leirskolelignende opplegg med overnatting, undervisning, sport og andre aktiviteter. Hvis vi kan få samlet inn nok støtte til dette prosjektet vil kostnadene kunne reduseres for deltagerne, og dermed kan flere få mulighet til å delta. Vi håper at du vil hjelpe oss in sha Allah. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Og vi vil at du skal vite at vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og belønne dere med den høyeste graden i Jannah, amin.

Nettsideproduksjon

Vi lever i en digital verden som er under konstant utvikling. Folk bruker mer tid på internett enn noen sinne. Nettsider utvikler seg stadig vekk, og må være oppdatert i forhold til design, sikkerhet og det tekniske som ligger bak. Vi har alhamdulillah produsert de beste islamske nettsidene tilgjengelig i Norge, og jobber stadig med å holde de oppdatert og utvikle dem. Til nå har vi bl. a. laget IslamNet.no, FinnIslam.no, Muhammed.no, IslamQA.no, IslamQAV.com, PeaceConference.no og enda flere. Gjennom disse sidene når islams budskap til flere tusen mennesker hver måned. Og vi har flere nye nettsider i planene, og ikke minst mobil-apper. Vi håper at du in sha Allah vil hjelpe oss å vedlikeholde disse nettsidene og utvikle enda flere og bedre sider. Du kan donere via vippsnummer 44544 for å støtte dette prosjektet. Vi vil at du skal vite at vi verdsetter ditt bidrag utrolig mye, og vi ber Allah om å velsigne deg og din familie med alt godt i dette livet og belønne dere med den høyeste graden i Jannah, amin.

Sist redigertfredag, 03 mai 2019 13:21
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger