fbpx

Underkategorier

Samfunnsdebatten

Samfunnsdebatten

Samfunnsdebatten

Send inn din kronikk eller ditt debattinnlegg om islam i det norske samfunnet til post@islamnet.no. Islam Net står ikke for meningene som blir publisert i Samfunnsdebatten med mindre forfatteren er talsperson for organisasjonen.

Debattinnlegg kan være fra 1500 til 3500 tegn (inkludert mellomrom). Kronikker kan være inntil 7500 tegn (inkludert mellomrom).

Vi ber alle om å oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer og legge ved portrettbilde.

Hvis vi velger å takke nei, får du ikke svar fra oss innen 48 timer. Vi har dessverre ikke tid til å begrunne avslagene.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Nettdebattene blir moderert. Vi sletter skjellsord, rasistiske kommentarer, sjikane og grove angrep på enkeltgrupper.


 

Vis artikler
Forskning

Forskning

Forskning

Send inn din forskningsrapport eller analyse om islam i det norske samfunnet til post@islamnet.no. Islam Net står ikke for meningene som blir publisert i Forskning med mindre forfatteren er talsperson for organisasjonen.

Rapporter kan være fra 3000 til 20000 tegn (inkludert mellomrom), men det kan vurderes etter skjønn.

Vi ber alle om å oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer og legge ved portrettbilde.

Hvis vi velger å takke nei, får du ikke svar fra oss innen 48 timer. Vi har dessverre ikke tid til å begrunne avslagene.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Nettdebattene blir moderert. Vi sletter skjellsord, rasistiske kommentarer, sjikane og grove angrep på enkeltgrupper.


 

Vis artikler

Svarene på mitt innlegg viser at muslimhat ikke tas seriøst nok Spesial

Den 26. nov. skrev jeg et innlegg i Aftenposten hvor jeg la frem 4 konkrete argumenter for at Kurt Westergaards famøse Muhammed-karikatur er islamofobisk, og deretter at alle karikaturer som presenterer profeten Muhammed i islamofobiske stereotypier er nettopp det – islamofobi.

Les mer

Lars Gule stempler ungdom som «militante ekstreme islamister»? Spesial

Den 12. sept. skriver Lars Gule en såkalt «ekspedisjonsrapport» (på sin Facebook-side) om SIANs islamofobe markering i Hamar hvor han fokuserer på en håndfull muslimske ungdommer som mens de spiste pizza og kosepratet, uttrykte et ønske om å fysisk håndtere rasistene i SIAN om de skjendet Koranen. 

Gule betegner ungdommene som «militante ekstreme islamister». Han begrunner det med at de uttrykte at de ville ty til vold for å stoppe skjending av Koranen, noe som ikke ble gjort, hverken skjendingen eller at noen av dem tydde til vold. Han underbygger den videre påstanden om at ungdommene er islamister fordi de ba til Gud, riktignok ikke mot Mekka, men som en ytring mot SIAN. Gule blir i kommentarfeltet møtt med kritikk for sin begrepsbruk av en rekke personer som kommenterer, inkludert Olav Elgvin og Marius Linge. 

Videre i tråden trekker Gule frem Islam Net og Profetens Ummah som eksempler på islamistiske organisasjoner i Norge. 

Det er flere kritikkverdige elementer verdt å adressere i å stemple ungdom som «militante ekstreme islamister», og det å fremstille det som om islamisme er noe som kjennetegnes ved to konkrete utvalgte organisasjoner i Norge. Videre følger min kritikk til Lars Gule, rettet direkte mot ham. 

1) DEFINISJONEN AV ISLAMISME 

Du skriver og tolker litt selv hva islamisme er. Du skrev lenger opp i tråden: 

«Islamister er de som har en tolkning av islam - i helhet eller deler - som tilsier at deres tolkning av islam skal være gjeldene. Det omfatter dem som mener seg berettiget til å gjennomtvinge (hele eller deler av) et islamsk normverk.» 

Hva menes med at islamister mener at deres tolking av islam skal være gjeldende? Hva er gjeldende? Og gjennom hvilket virkemiddel skal tolkningen deres være gjeldende? Tvang? 

Hva med de som vil at deres tolking skal være gjeldende gjennom demokrati, slik norske politiske partier vil at deres tolkning av norske lover skal være gjeldende? Er norske politikere også en form for "ister" sammenlignet med de som er likegyldige? 

Senere skriver du en litt annen definisjon, en som er mer mainstream i akademia: «Islamisme er den ideologien som sier at samfunnet bør styres av islamske normer og lover (sharia).» 

Men også her er du mangelfull i din beskrivelse. Det du skriver leses av den gjennomsnittlige nordmann som at islamister mener at samfunnet, altså det norske samfunnet fordi du skriver i Norge og i en norsk kontekst, bør styres av islamske normer og lover (sharia). 

Dette er typen konspirasjonsteorier vi ser fra ABB, Manshaus, HRS, Document og ikke minst SIAN. 

2) SAMMENLIGNINGEN AV ISLAM NET OG PROFETENS UMMAH 

Videre trekker du frem to eksempler på islamistiske organisasjoner; Profetens Ummah og Islam Net (sistnevnte som jeg er leder for). 

Du insinuerer indirekte, bevisst eller ubevisst, fellestrekk mellom organisasjonen Profetens Ummah, som kan kalles den norske ideologiske forgreningen av terrororganisasjonen IS, og Islam Net. 

På hvilket grunnlag trekker du denne sammenhengen? Synet på dødsstraff. Islam Nets syn og Profetens Ummah sitt syn på dødsstraff er veldig, og la meg understreke, veldig, ulikt. 

Profetens Ummah var en åpen støttespiller av IS. IS hadde, ifølge oss i Islam Net, og muslimer generelt, et totalt forvridd syn på dødsstraff, et syn som kjennetegnes av khariji-bevegelsen. Å utstede dødsdom hos IS var normen for alt mulig de anså som forbrytelser. Vi, og mainstream sunniislam, har et helt annet syn på dødsstraff. Dødsstraff skal unngås så mye som mulig i de aller fleste tilfeller. Ja, vi anerkjenner at det finnes dødsstraff for enkelte forbrytelser i islamske stater, slik det er å finne i Koranen og Profeten Muhammed (fred være med ham) sin lære, men vi forstår ikke disse versene og hendelsene som at målet er å henrette flest mulig eller at dødsstraff er første og beste løsning, noe som ofte var å se hos IS sin tolkning. 

Så sammenligningen din er veldig upresis og farlig. Ja, farlig! Du setter en fredelig norsk muslimsk forening i samme bås som ekstremister og terrorsympatisører. 

3) KRITERIET FOR Å VÆRE ISLAMIST? 

3a) Vennligst utdyp når en person går fra det å være muslim, til å være islamist? Er en muslim som mener at i en islamsk stat, så er det optimale at det styres etter islamske lover og normer, en islamist? 

3b) Var profeten Muhammed (fred være med ham), en islamist eller kun en muslim? 

3c) Var statslederne; Abu Bakr Assiddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, islamister eller bare muslimer? 

3d) Med mindre du er komplett historieløs, hvilket jeg vet du ikke er, så vet du veldig godt at Muhammed (fred være med ham), og hans ledsagere som etterfulgte i lederskap, alle de nevnte navnene, styrte en islamsk stat etter islamske lover og normer. Og du vet godt at dette er det som opp gjennom hele historien har vært definert som islam (ikke islamisme), og menneskene som muslimer (ikke islamister). 

Så hvorfor skal man forholde seg til Vestens omdøping av islam og muslimer til islamisme og islamister? Mens ikke-religiøse, de som ikke ønsker et islamsk styresett i islamske stater, det er de som blir døpt til muslimer, og deres tolkning, som du selv må innrømme med mindre du er historieløs, at ikke er den tolkningen som ble praktisert av Muhammed (fred være med ham), og de etter ham, opp gjennom historien. 

Begrepet islamisme / islamister, er for den alminnelige mannen i gata betegnelser for ekstreme muslimer. De har ingen anelse om at det egentlig er snakk om mainstream islam og mainstream muslimer. Begrepene blir brukt i en svært negativt ladet kontekst og ofte om folk som er villige til å ty til vold. 

Problemet her er at begrepene er svært misvisende. Det er begreper som er konstruert for å fremstille islam og muslimer som en trussel. Jeg vil nesten si at de er på grensen av å være islamofobiske. Og det begrunner jeg med at de er et vestlig produkt for å omtale muslimer man politisk ikke liker. Man er uenig med mye av islams lære, så man stempler det som islamisme. Man er uenig med muslimer som ønsker å praktisere sin religion, så man kaller dem for islamister. Begrepet er bygd på fordommer. 

Det som gjør saken verre er at begrepet per definisjon omfatter mainstream muslimer og islam, men i praksis ofte kun brukes i kontekster hvor voldsbruk, terror eller islams straffesystem omtales. Det medfører at folk flest forbinder islamisme med terror, vold og barbari, mens definisjonen innbefatter mainstream muslimer. 

Enda mer problematisk blir det når forskere, politikere og samfunnsdebattanter ikke er konsekvente med bruken av begrepet. 

Her bruker du begrepet islamist om ungdom som vil utøve vold mot noen som skjender Koranen. 

Du vet ikke om disse ungdommene mener at islamske land bør styres med islamske lover. Og la oss anta at du visste at dette var tilfellet. Da kan vi si at de er islamister ifølge dette islamofobe begrepet som nettopp har effekten av å kriminalisere muslimsk tro. 

Det bringer oss videre til begrepet «militant ekstrem islamisme» / «militant ekstrem islamist». 

Hva er forskjellen på en «muslim», «islamist», «ekstrem islamist» og «militant ekstrem islamist»? 

Her ser vi at en 15-åring, som mens kan koser seg med en pizza, snakker med kompisene om at de vil banke opp en rasist som vil deportere muslimer, reiser rundt i landet for å spre hat mot muslimer og brenne Koranen. 

Denne 15-åringen er altså kategorisert (riktignok med et spørsmålstegn?) som ikke bare islamist, eller ekstrem islamist, men faktisk militant ekstrem islamist. 

Hva er IS da? 

Jeg anser ikke deg Lars som en islamofob, men denne betegnelsen er (i det minste på grensen til) islamofobisk. Hadde den kommet fra noen andre enn deg, som f.eks. SIAN eller HRS, hadde den med sikkerhet vært islamofobisk. 

Du prøver iherdig å forsvare begrepsbruken, og flere kritiserer deg. Her bør du legge deg flat og beklage, ikke forsvare. 

4) ISLAMISTENE VS MUSLIMENE? 

Du trekker som nevnt frem kun to eksempler på islamistiske organisasjoner i Norge. Jeg anslår at det er rundt 150-250 muslimske trossamfunn og organisasjoner i Norge. Her er i hvert fall en liste over 126 muslimske trossamfunn fra 2010: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_muslimske_trossamfunn_i_Norge 

Av de trolig 150-250 muslimske trossamfunn og foreninger i Norge, trekker du frem to navn som eksempler på islamister. Den ene som støtter terrororganisasjonen IS, og den andre, oss. 

4a) Kan du vennligst fortelle meg om de andre 150-250, er muslimer eller islamister? 

4b) Av de antageligvis 150-250, kan du vennligst trekke frem 10, ja KUN 10, eksempler på rene muslimske, ikke-islamistiske trossamfunn? Jeg lurer oppriktig på hvem trossamfunn i Norge som mener at styresettet til islams profet og statslederne etter ham, var, og er, feil i en ideell islamsk stat. 

Jeg vet, som et faktum, at mainstream islam, som du finner utbredt i så å si alle organisasjoner og trossamfunn som attribuerer seg til sunniislam, som jo er de fleste muslimske foreninger og trossamfunn, de alle mener at styresettet til islams profet og statslederne etter ham, var, og er, det mest ideelle i en ideell islamsk stat. 

Så å da trekke frem en terrorsympatiserende organisasjon, som overhodet ikke representerer mainstream muslimer sitt synspunkt, som et eksempel på islamister, og deretter sammenligne med én utvalgt forening som er på linje med alle de andre mainstream foreningene i synet på islams rolle i en islamsk stat, det er forkastelig. 

Det er like forkastelig som da Lars Thorsen trakk fram enkeltpersoner som bør deporteres fra Norge. Du kan ikke Lars, som en seriøs person og akademiker, gjøre slik. Det er uredelig, og rett og slett farlig! Høyreekstremister kan ville ønske å ramme våre konferanser og arrangementer ved at du gjør slik. Det er IKKE greit.

Les mer

Ytringsfrihetens sanne ansikt Spesial

Det har blitt fritt frem for rasister å spre hat mot muslimer og krenke deres menneskeverd ved å påtenne og rive i stykker deres sakrale bok som de høyakter mer enn noe annet. Er dette virkelig i samsvar med demokratiske prinsipper og ytringsfriheten som vi akter så høyt? Forsker Jørgen Lorentzen skriver i Aftenposten:

Les mer

Alvorligheten av rasisme i lys av Koranen og sunnah Spesial

Drapet på George Floyd har sendt sjokkbølger over hele verden. Tusenvis av mennesker har inntatt gatene for å demonstrere mot rasisme. Det har pågått flere store demonstrasjoner ikke bare i USA, men flere steder i verden, også her til lands. I kjølevannet av denne triste hendelsen har det vært mye snakk om rasisme. Rasisme er fortsatt et stort samfunnsproblem som det trengs mye innsats for å bli kvitt. I denne artikkelen skal jeg belyse alvorligheten av rasisme i lys av Koranen og sunnah.

Les mer

Profeten Muhammeds spirituelle veiledning for å forhindre og beskytte mot sykdommer og epidemier Spesial

Samlet av: Dr. Naji Ibrahim
Redigert av: Ann Ronayne
Oversatt av: Helge Ashraf Utti

Notis fra Islam Net: Teksten publiseres hos Islam Net som et spirituelt supplement til myndighetens anbefalinger for å hindre smitte. Det er dessverre folk som ikke forstår alvoret i koronapandemien og dermed følger de ikke myndighetens anbefalinger for å hindre smitten. Gjennom denne teksten ønsker vi å underbygge myndighetenes anbefalinger om å holde avstand og renselse med de spirituelle rådene fra profeten Muhammed (fred være med ham). I tillegg ønsker vi å sette fokus på de spirituelle rådene Profeten ga som er ment å praktiseres i tillegg til de praktiske rådene som gis av de fagkyndige innen smittevern.

Les mer

Islam – ikke mer i strid med grunnloven enn andre religioner Spesial

Når jeg på nettstedet Document.no leser tittelen: «Islam – i strid med 8 norske lover» får jeg med en gang følelsen av at forfatteren virkelig tror han har forstått versene i Koranen og beretningene fra de mest kjente hadith-bøkene til den grad at han kan tolke dem og dømme dem. Virkeligheten er at forfatter Dag T. Elgvin har bommet stygt. Islam ­– ifølge Dag T. Elgvin – er i strid med norske lover.

Les mer

Trenger islam reform? Spesial

Det pågår en het debatt om islamsk reform! Det er ulike grupper som kaller til reform, med ulike motiver og ulik støtte. Hvilken type reform vil kunne få gjennomslag og bør støttes?

Les mer

Nordbø ønsker åpenbart ikke religionsfrihet Spesial

Dagfinn Nordbø har, i sin tekst i Utrop den 1. november i år, tydeligvis misforstått en hel del etter å ha tatt en titt på islamnet.no. Disse nettsidene er i all hovedsak tenkt å være en kilde til opplysning om islam på norsk. Det er nå min glede å kunne fortelle at latteren han fikk av opplevelsen med denne siden kun er basert på hans egne, generelle og trange syn på religion.

Les mer

Oppdag din indre kilde til all ondskap Spesial

Enhver ond handling en person gjør kan, om man ser den i sømmene, ledes tilbake til et indre problem. Dette gjelder alt fra de største synder, helt ned til de minste forseelser. Klarer du å anerkjenne og temme dette indre problemet kan du også beskytte deg fra å begå onde gjerninger.

Les mer

Håndhilsning mellom det motsatte kjønn ifølge de fire sunniislamske lovskolene Spesial

Det har blitt rettet kritikk mot at håndhilsning mellom det motsatte kjønn ikke skal være tillatt i religionen. Enkelte moderne fatwáer har blitt referert til for å argumentere for at muslimer bør forlate den tradisjonelle forståelsen av emnet og heller akseptere det vestlige samfunnets normer om at håndhilsning er greit. Denne artikkelen analyserer hvor legitim denne teorien er ut ifra moderne fatwáer, og hva majoritetsmeningen blant muslimer er om emnet.

Les mer

Bønnen er ingenting annet enn yoga Spesial

Qiyām, rukū', sajdah. Qiyām, rukū', sajdah, tashahhud. Qiyām, rukū', sajdah. Qiyām, rukū', sajdah, tashahhud, taslīm.

Bønnen har blitt yoga.

For at vi muslimer skal nå vårt potensiale både åndelig og verdslig, må vi begynne å ta bønnen som den er – et regnskap mellom deg og Allāh, hvor du tar deg selv i nakken og forbedrer deg selv, slik at du er et bedre menneske etter bønnen enn du var før.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger