fbpx

Religionsfrihetens grenser Spesial

Religionsfrihetens grenser

Dag T. Elgvin skriver i en replikk at det er lov å innskrenke religionsfriheten, som tilsvar til mitt innlegg 23. mars, der jeg påpeker det motsatte.

Elgvin siterer Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 9, pkt. 2, men hopper over innledningen til dette punktet: «Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn ...»

Med andre ord må de begrensningene som skal pålegges noens religionsfrihet, både være lovbestemt, altså forutsigbare, og nødvendige i et demokratisk samfunn. For oss dreier saken seg om (kommunale) myndigheters mulighet til å innskrenke aktivitetene til Islam Net ved å blande seg inn i et eiendomskjøp og et planlagt aktivitetssenter. Ingen av Islam Nets aktiviteter er i strid med gjeldende lover og kan da ikke hindres på lik linje med aktivitetene til andre muslimske og kristne organisasjoner i Norge.

Menneskerettsekspert Tore Lindholm bekrefter også dette. I så fall må også andre trossamfunns virksomheter begrenses da det skal være likhet for loven. Det er derfor i strid med menneskerettighetene å hindre aktivitetene til det kommende aktivitetssenteret som er finansiert av Islam Net da loven skal være lik for alle.

Sist redigerttorsdag, 08 april 2021 19:12
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger