fbpx

Nei Martine, vi er ikke farlige Spesial

Nei Martine, vi er ikke farlige

Av de ca. 100 norske Syria-farerne var bare fire innom Islam Net, før de seinere ble radikalisert av Profetens Ummah og brøt med oss. Disse ble på ingen måte radikalisert fordi de hadde en tilknytning til Islam Net.

Publisert hos Dagbladet 23. mars 2021.

Martine Aurdal påstår at islam Net er farlig. Illustrasjonen til teksten er en skummel karikatur av islam Nets leder som skal underbygge resonnementet. Hun legger fram to hovedbegrunnelser.

1. Springbrett-teorien

«Islam Net skal ikke stilles ansvarlig for voldsretorikken fra Profetens Ummah. Men mange av medlemmene var aktive i begge organisasjonene. Islam Net fungerte for den tiltalte (IS-kvinnen) nettopp som en inngangsport til konservativ, reaksjonær salafisme og til videre radikalisering.» skriver hun.

Fahad Qureshi har nylig adressert springbrett-teorien i en kronikk i Nettavisen. Det er underlig at Aurdal overser den. Vi i islam Net er sunnimuslimer. Vi er verken reaksjonære salafister, wahhabitter eller jihadister. Ei eller lar vi oss påvirke av totalitære regimers islamtolkninger. Så vi kan neppe ha vært en inngangsport til reaksjonær salafisme.

Av de ca. 100 norske Syria-farerne var det bare fire som en gang i tiden var innom Islam Net, før de seinere ble radikalisert av Profetens Ummah og brøt med oss.

Disse fire personene – som utgjør bare ca. 4 prosent av de norske Syria-farerne – ble på ingen måte radikalisert fordi de hadde en tilknytning til Islam Net. Hvis det var tilfellet hadde langt mer enn fire stykker av våre den gang rundt 2000 medlemmer reist til Syria, og en langt større prosentandel av Syria-farerne ville hatt tilknytning til islam Net.

2. Tar ikke avstand fra jihad

Aurdal hinter til at fordi Islam Net ikke fordømte jihad som konsept, kan det ha ledet noen til Profetens Ummah. Dette viser Aurdals manglende kunnskap om islamsk teologi og hvilke virkemidler som ble brukt for å forebygge radikalisering.

Jeg vil utfordre Aurdal (og alle andre som hevder at Islam Net kan ha vært et springbrett til radikalisering) til å se på det faktiske arbeidet vi gjorde for å forebygge radikalisering. Mye av det ligger ute på nett. Se f.eks. dette foredraget som ble holdt av Dr. Yasir Qadhi under vår fredskonferanse i 2014 med rundt 800 norske ungdommer til stede.

Jihad er et konsept alle de ulike retninger innen islam anerkjenner. Jihad i islam vil si å streve for noe godt. Ens indre streben for å bli et bedre menneske er jihad. Å streve for å unngå synder som f.eks. baksnakking og løgn er jihad. Å beskytte sitt hjemland fra ulovlig okkupasjon er jihad.

Terror og drap av uskyldige derimot, vil aldri være jihad ifølge islam. Således fordømmer muslimer på tvers av tilhørighet, terrororganisasjoner som IS og al-Qaida. Samtidig forsvarer de legitim streben for å beskytte ens hjemland, slik også Norge strevet imot tysk okkupasjon under andre verdenskrig. Dette er en balansert tilnærming som de fleste stater i dag står for, inkludert Norge.

Det norske jihadistmiljøet rekrutterte nettopp ved å hevde at Islam Net (og alle andre moskeer og organisasjoner), hadde forkastet jihad. Dermed framsto jihadistmiljøet som «de ekte» muslimene. Hadde vi gjort som Aurdal ønsker og fordømt jihad som et religiøst konsept, da hadde Profetens Ummah vunnet. Da hadde det ikke vært 100 nordmenn i Syria, men langt flere.

Martine Aurdal, jeg håper du ser at du tok feil og vil stå opp for vår og Iman Aktivitetssenter sin rett til å praktisere vår religion gjennom det tiltenkte aktivitetssenteret, slik bl.a. menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile og ekstremismeforsker Lars Gule argumenterer for. For vi i Islam Net er ikke farlige. Vi er nordmenn som er glad i dette landet. Vi bidrar i samfunnet på linje med alle andre. Vi jobber, snakker norsk og betaler skatt. Men ja, vi er også verdikonservative muslimer.

Sist redigerttorsdag, 08 april 2021 17:37
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger