fbpx

Kan vi innskrenke religionsfriheten til dem vi misliker? Spesial

Kan vi innskrenke religionsfriheten til dem vi misliker?

Jon Helgheim (Frp) har fremmet et lovforslag om å begrense religionsfriheten til religiøse grupperinger han misliker. Menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile og filosof Lars Gule har derimot uttalt at det er diskriminerende å «innskrenke religionsfriheten til en gruppering man misliker».

Religionsfrihet er blitt en umistelig del av det moderne samfunnet. Grunnloven fra 1814, derimot, hadde særskilte forbud rettet mot jøder, jesuitter og munkeordener: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» I 1956 utgikk bestemmelsen om at jesuitter «ikke må tåles» for å ratifisere paragraf 9 i den europeiske menneskerettskonvensjonen fra 1950.

Jesuittene ble gjennom historien gjenstand for stadige angrep og ryktespredning, basert på at man var uenig i deres katolske morallære. På samme måte vil politikere som Helgheim i dag at regjeringen skal vedta at Islam Nets religionstolkning ikke må tåles.

Helgheim sier: «De skal ikke få lov til å holde på med hva de vil.» Én ting er å ytre slike hatefulle utsagn, men det blir noe helt annet når man jobber for å innføre lovverk om at staten skal begrense organisasjoners og moskeers religionsfrihet. Dette er noe som direkte strider med både Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Tidligere har Helgheim tatt til orde for å forby bønnerop fra norske moskeer. Et slikt forbud ville ifølge Justisdepartementet være i strid med religionsfriheten, da det kun er ment å ramme muslimer. «Jeg bryr meg ikke», svarte Helgheim den gangen.

Det er akkurat slik jøder, jesuitter og munkeordener var mistenkeliggjort og diskriminert i Norge på 1800- og 1900-tallet på grunn av deres teologi og morallære. I dag, derimot, er det konservative muslimer som Islam Net som diskrimineres. Dette kan vi ikke akseptere i det moderne Norge, og vi ønsker ikke å returnere til 100 år gammel utdatert retorikk. Her må stortingsflertallet gripe inn og stoppe Helgheims forslag.

Sist redigerttorsdag, 08 april 2021 17:43
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger