fbpx

Islam – ikke mer i strid med grunnloven enn andre religioner Spesial

Islam – ikke mer i strid med grunnloven enn andre religioner

Når jeg på nettstedet Document.no leser tittelen: «Islam – i strid med 8 norske lover» får jeg med en gang følelsen av at forfatteren virkelig tror han har forstått versene i Koranen og beretningene fra de mest kjente hadith-bøkene til den grad at han kan tolke dem og dømme dem. Virkeligheten er at forfatter Dag T. Elgvin har bommet stygt. Islam ­– ifølge Dag T. Elgvin – er i strid med norske lover.

Publisert hos Utrop 21. februar 2020

Dom på tynt grunnlag

Forfatteren starter altså med et åpent spørsmål om hvorfor norske myndigheter har registrert 241 islamske trossamfunn, ettersom islam – ifølge han selv – strider med loven om trossamfunn §13, men akkurat der bør enhver leser stoppe opp og tenke: «Hvorfor går forfatteren kun ut imot islamske trossamfunn?» Det er nemlig slik at metoden forfatteren har brukt for å bevise sine påstander, like gjerne kunne ha vært brukt mot andre trossamfunn. Jeg kan også gå dypere inn i ethvert trossamfunns religiøse tekster og dytte frem forskjellige vers for så å tolke de ut av mening og kontekst, og deretter dømme trossamfunnet som ulovlig. Alle kan gjøre dette, men dette betyr ikke at man har rett, bare at man har dømt på feil grunnlag.

Skulle man ha brukt denne metoden for å dømme om et trossamfunn skal få lov til å bli registrert i Norge kunne man i samme slengen dømt alle kristne trossamfunn, alle jødiske trossamfunn, alle hinduistiske, buddhistiske og sikhiske trossamfunn, fordi man alltid vil finne elementer ved disse religioners hellige kilder som kan tolkes som at de går imot det norske lovverket. Det er nemlig veldig enkelt å stå på utsiden av en religion – med begrenset kunnskap – og dømme den som stygg og farlig. Jeg vil gjerne oppfordre Dag T. Elgvin til å plukke opp Bibelen og dømme den etter samme metode, da vil han mest trolig ende opp med enda flere enn åtte lovovertredelser.

Les mer

Sist redigertlørdag, 22 februar 2020 20:58
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger