fbpx

Islam Net svartmaler ikke det norske samfunnet

Islam Net svartmaler ikke det norske samfunnet

Islam Net mener ikke at Norge er et farlig land for muslimer, tvert i mot. Å svartmale det norske samfunnet blir som å svartmale oss selv.

Publisert hos Vårt Land 15. juni 2020.

I en artikkel i Vårt Land hevder Basim Ghozlan at Islam Net svartmaler det norske samfunnet, og at vi forsøker å gi et inntrykk av at Norge er et «farlig land for muslimer» og at bare vi «jobber for løsningen» ved å bagatellisere arbeidet gjort av andre muslimer.

Norge er et av de beste landene i verden

La meg starte med å avkrefte Ghoslans negative inntrykk av innsamlingskampanjen vi driver for å etablere en norsk moské: Islam Net mener ikke at Norge er et farlig land for muslimer, tvert i mot: ifølge en rekke forskere er Norge er et av de beste landene i verden i lys av de islamske grunnverdiene.

I kampanjevideoene nevnes det at muslimske ungdommer med innvandrerforeldre ikke har klart å få et godt nok forhold til sin religion fordi islamsk undervisning hovedsakelig har vært på foreldrenes morsmål. Dette er ikke å bagatellisere andres arbeid.

Vi nekter ikke for at det sikkert er ungdommer som har kunnet lære om islam i en norsk kontekst. Det er nettopp det vi ønsker mer av!

For mange innvandrerforeldre har det vært vanskelig å forstå at deres unge ikke alltid føler en like sterk tilknytning til troen som dem selv. En av årsakene til dette er at imamene i veldig mange år i hovedsak har snakket språket fra hjemlandet og bærer med seg kulturen derifra. De samfunnsmessige utfordringene muslimsk ungdom møter har dermed ikke alltid blitt nok prioritert.

Vil ha mer norsk språk

Vi ønsker å etablere en moské med en helt norskspråklig læringsplattform som tar opp samfunnets utfordringer og tilbyr kunnskap om hvordan man som norsk muslim kan være godt integrert og samtidig praktisere islam. Jeg som etnisk norsk muslim kan oppleve å dra til en moské for å delta på fredagsprekenen, så er foredraget som jeg er ment å lære om troen min fra, på et annet språk og jeg må sitte der uten å forstå noe. Vi trenger et rent norskspråklig alternativ.

Kampanjen som Islam Net kjører er nettopp for å samle inn donasjoner for å etablere, bygge og opprettholde en moské for unge norske muslimer som har behov for å få en bedre forbindelse med deres religion, uten at kulturelle normer og språklige barrierer skal stå i veien. Denne moskéen er ikke kun begrenset til å være et sted for bønn, men også et sted for læring og integrering. Vi har også et stort ønske om at det i tillegg skal være et slags aktivitetssenter for barn og unge med muligheter for leksehjelp. Et sted som vil være med på å styrke integreringen av minoritetsungdom som føler seg utenfor samfunnet.

Ingen støtte fra Midtøsten, i motsetning til Rabita

Islam Net støtter seg 100% på donasjoner fra frivillige, de får ingen økonomisk støtte fra staten eller rike «oljesjeiker» fra Midtøsten. Dette er en motsetning til Rabitamoskéen – hvor Ghoslan er forstander – som har mottatt store pengegaver fra arabiske land (hvor enkelte vil si at menneskerettigheter ikke respekteres?), skattebetalerne sine lommer, og i tillegg til rentebasert banklån. Når jeg ber Ghoslan om å bekrefte eller avkrefte pengegavene fra Midtøsten, svarer han «Stort sett har Rabita fått økonomisk støtte fra ikke statlige aktører i Midtøsten til flere prosjekter i andre byer i Norge.» Rabita har altså oppsøkt statlige aktører i Midtøsten for flere prosjekter i Norge, og de har fått penger, men oftest fra private «oljesjeiker» om man kan kalle det det. Det er derfor en ironi at Rabita-lederen skal rette kritikk mot Islam Net sin innsamlingskampanje som retter seg mot sine egne støttespillere på grasrotnivå.

Er troen døende?

Er «troen døende hos muslimer»? Hos noen, ja, hos andre, nei. Norge er et sekulært land, og det er naturlig at mange ungdom som vokser opp her ikke vil ha et like sterkt forhold til religion som deres forfedre.

Dette er en del av utviklingen, men ser ikke Ghoslan at majoriteten av ungdomskriminelle i Oslo kommer fra muslimske hjem? Hadde disse ungdommene som man stadig vekk hører om herje rundt i gatene fått en bedre tilknytning til islam, så hadde kriminaliteten gått ned. Færre hadde havnet i barnevernet, færre hadde droppet ut av skolen og flere hadde forstått viktigheten av å jobbe og tjene egne penger. Er det feil å si at troen er svekket, eller til med er døende for å sette det på spissen, hos en del av de muslimske ungdommene? Det er bl.a. disse vi tenker på når vi sier at troen er døende, og det er disse utfordringene vi ønsker å jobbe med gjennom vårt moské-prosjekt.

Garanterer Islam Net Paradiset?

Videre, i artikkelen fremstilles det av Ghoslan som om Islam Net garanterer sine givere plass i Paradiset ved å støtte dem. Dette er feil. På ingen måte er noen garantert Paradiset (eller verdslige goder) ved å donere for gode formål. Det er i bunn og grunn Gud som ser i hjertet til giveren og vil belønne slik Han vil. Dette er dog ikke i kontrast med å sitere ulike belønninger som er nevnt i islams kilder.

Ghoslan sier seg mer eller mindre enig i dette, men bare for å ha noe å kritisere, sier han; «Men å anvende den generelle oppfordringen til sin egen sak, kan nok mange være uenige i».

De fleste moskeer gjør det samme hver fredagsbønn. Samler ikke Rabita penger ved å nevne belønninger?

Kanskje Ghoslan misforstår? Innsamlingen vår er ikke for «egen» sak. Det er ingen i Islam Net som tjener penger på dette. Den er til nytte for ungdommene som søker etter likesinnede som vil lære om religionen på det samme språket og til nytte for det norske samfunnet.

Så svartmaler egentlig Islam Net det norske samfunnet? Vi har aldri hatt som intensjon å gjøre noe slikt og vi er selv en del av det norske samfunnet. Å svartmale det blir som å svartmale oss selv. 

Sist redigertlørdag, 26 september 2020 18:20
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger