fbpx

Trenger islam reform? Spesial

Trenger islam reform?

Det pågår en het debatt om islamsk reform! Det er ulike grupper som kaller til reform, med ulike motiver og ulik støtte. Hvilken type reform vil kunne få gjennomslag og bør støttes?

Publisert hos Utrop 11. februar 2019

I islam er det en rekke troslærer og rettsregler som er klart definert i Koranen eller profeten Muhammed (fred være med ham) sin lære, og som de rettslærde har vært enige om gjennom historien. Disse kan ikke forandres foruten at det blir å stifte en ny religion. Når dette er sagt er det nødvendig å presisere at islam i tillegg til å ha en uforanderlig tro og en statisk type rettsvitenskap, også har en svært dynamisk type rettsvitenskap som åpner for at mange ting i praksis kan tilpasses tid og sted. Islam har en rettsvitenskap hvor det er et bredt spekter med meningsmangfold. Det er fire lovskoler hvor de ulike skolenes meninger utgjør det som kalles sunniislam. Eksempler på ting som er uforanderlige i religionen ifølge lovskolene, og hvis de forandres vil det være å stifte en ny religion, er f.eks. troen på Gud, at Muhammed (fred være med ham) er Guds siste sendebud, at islam har fem søyler, at islam har et sett med regler som en islamsk stat må implementere, osv. Så islam er fra ett perspektiv svært solid i sin troslære og rettsvitenskap, og fra et annet perspektiv dynamisk og fleksibel når det gjelder hvordan visse islamske regler skal praktiseres, som gjør at muslimer kan leve i enhver tid og ethvert samfunn.

Det har de siste årene vært en pågående debatt – direkte eller indirekte – om reform i islam. Det er ulike grupper som adresserer denne debatten fra ulike perspektiver og de legger ulike betydninger i frasen «islamsk reform». 

Les mer

Sist redigertlørdag, 22 februar 2020 20:58
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger