fbpx

Snikassimilering av muslimer Spesial

Snikassimilering av muslimer

Den hete innvandrer- og integreringsdebatten har i den siste tiden tatt en annen retning enn sitt opprinnelige formål. De «ti bud» som skal effektivisere integreringen i Norge, har en motsatt effekt, nemlig å skyve en stor andel av muslimene ut av samfunnet. Noen vil kanskje til og med påstå at det pågår en form for snikassimilering av muslimer.

Ikke innvandrere, men muslimer

Den 10. august 2016 skrev VG om enighet blant en rekke partier som vil forby niqab på skolen, kjønnsdelt svømmeundervisning, og innføre nasjonale retningslinjer for å hindre bruk av hijab på barneskolen. Dette er interessante punkter, men igjen så er det kun snakk om integrering av en spesifikk minoritetsgruppe, nemlig muslimer. 

Videre strider disse punktene med selve formålet med integreringspolitikken, fordi i følge regjeringen «Hovudmålet for integreringspolitikken er at innvandrarar og borna deira skal få bruke ressursane sine og bidra til fellesskapet. Nøklane til integrering i det norske samfunnet ligg i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskapar.» Hijab eller niqab har ingenting å gjøre med personenes evne til å bidra til fellesskapet, da det er et enormt tall muslimske jenter / kvinner som deltar i veldedighetsarbeid i Norge og som tar høyere utdanning og er aktive i arbeidslivet. Videre vil jeg påpeke at regjeringen skriver at suksessfaktorene i integreringsprosessen ligger i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper.

Fordommer svekker integreringen

Det er flere faktorer som påvirker evnen til å delta i arbeidslivet. Det er mange fordommer og mye diskriminering blant arbeidsgivere. Øyelege Jan Guldahl mener f.eks «En dame med hijab vil aldri få jobb hos oss. [...] Jeg ser ei søt jente i hijab. Da slår det meg at det er synd at folk ikke får jobb. Men hun ville ikke fått jobb hos meg. På grunn av hodeplagget hennes.»

Det at politikerne ønsker å komme med retningslinjer for hvordan muslimske kvinner kan kle seg, og det å sette hijaben og niqaben i et så dårlig lys, vil kun bidra til å forsterke de ulike fordommene blant ikke- muslimer. Videre vil dette bidra til svekking av muslimske kvinners deltakelse i arbeidslivet, nettopp fordi hijab blir et så negativt plagg, som et resultat av både politikere og medier. Hvordan kan slike regler da kunne fremme god integrering? Hvordan kan ett plagg på hodet være et hinder for integrering? 

Da jeg kom til Norge

Det som jeg synes var helt vidunderlig med Norge for 12 år siden da jeg kom hit i en alder av 13 år var at ingen presset meg til å forlate min tro, kultur eller min identitet.

Over de siste åtte årene har jeg sett en endring i det politiske systemet som får håret på kroppen til å reise seg. Det er ikke lenger snakk om å integrere, inkludere, motivere og bygge opp folk. Politikere ønsker at vi skal gi opp alt som har med vår tro å gjøre, men er ikke villige til å bli kjent eller forstå seg på vår kultur.  

Jeg har lært meg flytende norsk, fullført høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, med glans! 

Dette er ikke noe jeg måtte gjøre, men gjorde det for å kunne fungere i samfunnet og for å kunne bidra til fellesskapet. For det nettopp slik regjeringen definerer integrering. Jeg utnyttet mine ressurser for å kunne fungere godt i det norske samfunnet, hvordan jeg kler meg, eller hva jeg tror på burde ikke ha noe betydning for meg som en lovlydig norsk borger. 

Det er assimilering, ikke integrering

Så kjære politikere, istedenfor for å jobbe mot diskriminering, rasisme, hat mot muslimer i landet, så ønsker dere å endre lovverket for at vi muslimer skal forlate og gi opp vår identitet.

Dette kaller jeg hykleri, dobbeltmoral og falskhet på sitt beste.

Har dere noen gang hørt uttrykket «en ulv i fåreklær»? Forslagene som tankesmien Agenda har utarbeidet minner nettopp om dette. Vennligst vær ærlig nok til å kalle det dere holder på med for hva det virkelig er. Det kalles ikke integrering, men heller assimilering. Jeg forstår ikke hvordan politikkere kan oppnå noe annet enn assimilering ved å forby hijab i barneskolen? Jeg får assosiasjoner til den utdaterte assimileringspraksisen, der målet for innvandringspolitikken var at innvandrere skulle «bli som oss». Vil politikerne tilbake til dette?

«Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.» 

For det første så vil et slik forbud føre til at foreldre vil vurdere hjemmeundervisning. Det vil videre føre til isolering fra samfunnet og det virker mot sin hensikt å innføre et slikt forbud, det er så klart dersom hensikten er å integrere og ikke assimilere. Det virker som om muslimer ønsker å sameksistere med andre folke grupper i landet, mens regjeringen ønsker at vi skal «bli som dem».

For det andre så vil det sende et signal til det muslimske samfunnet i Norge om at regjeringen velger å polarisere og dele samfunnet istedenfor å bygge broer og oppfordre folk til å akseptere at vi er alle forskjellige.

For det tredje om vi alle har samme verdier, kultur, religion og samme tankesett, hvordan kan vi forvente fremgang og utvikling? Hvordan kan politikere mene at vi som en nasjon kan vokse og bli bedre dersom alle er like? Dere verken vil eller ønsker å forstå dere på andres kultur, verdier, religion eller identitet. 

Økt radikalisering

Slike type holdninger fra våre politikere vil kun før til mer ekstremisme og radikalisering blant norske muslimske ungdommer. Det å sette begrensninger for deres praktisering av tro vil kun føre til at flere mister tillit til både politikere og samfunnet generelt. Mange ungdommer vil gjennom tiden havne i en identitetskrise, og slite med å finne tilhørighet i samfunnet, og med slike restriksjoner åpnes det kun for nye og enklere veier for rekrutteringen til ekstreme grupper / ideologier. 

Fra et muslimsk ståsted, vil jeg si at mye av grunnen til radikalisering av muslimske ungdom ligger i slike type holdninger. Hvis samfunnet og politikere virkelig ønsker å minske radikaliseringen, må muslimenes meninger bli tatt i betraktning. Vi er også samfunnsengasjerte og ønsker å bli hørt, men dette blir nesten umulig hvis alt blir bestemt om oss og for oss, uten at vi får en stemme i debatten.

Sist redigerttirsdag, 23 august 2016 00:16
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger