fbpx

Derfor er troen på én Gud en velsignelse

Derfor er troen på én Gud en velsignelse

Det er ofte stilt spørsmål om hvorfor muslimer tilber kun én Gud og hvorfor de tillater å overgi seg selv til Hans lover og regler. Hva er konseptet om kun én Gud og hvordan kan det være nøkkelen til et lykkelig liv?

Ingenting kan sammenlignes med Gud

I følge islam finnes det kun én Gud; Allah, Den Allmektige og Den Barmhjertige (se Koranen, 7:59). Koranen gir oss et slikt bilde av Allah: Ingenting kan sammenlignes med Ham, og intet menneske makter å se Ham. Han er Skaperen av alt som finnes i hele universet, og er derfor åpenbart Den Mektige. Han er Den som fremskynder og forsinker, og Den eneste som vet hva som vil skje neste øyeblikk. Han er evigvarende, mens skapelsen vil endes i ødeleggelser. Han hører på sitt menneskers bønner når enn de roper på Han. Han er til enhver tid tilgjengelig for dem. Søvn, sult og død inntreffer Ham ikke. Han holder øye med det Han har skapt. Han vet til og med når et blad faller av fra treet, hvordan fosteret som ligger i morens liv vil se ut, og ikke minst hvor menneskets tanker vandrer. Han er oss nærmere enn vår egen pulsåre. Kun Ene og Alene Allah innehar alle disse egenskapene i tillegg til flere som nevnes i Koranen. Vi finner 99 navn som beskriver Den Ene Gudens egenskaper, i tillegg til navnet Allah.

Fordelaktig frykt er fredsskapende

Ved å vite at et menneske tilber en Gud som innehar disse egenskapene, blir man målløs og ubeskrivelig stolt over tilhørigheten til kun Én Gud. Dessuten føler man en frykt inni seg, som hindrer en i å gjøre noe galt, selv når man er helt alene. Dette fordi man vet at man blir overvåket selv i ensomheten og at man må stå til regnskap for dette til Den Rettferdige, på Dommens dag. Denne fordelaktige frykten skaper fred i et samfunn. Noe som betyr at enhver borger i samfunnet er troverdig og tillitsfull, og ikke har behov for fengsel eller politi for å følge samfunnets normer og regler. 

Hvorfor kun én Gud

Hvorfor er det kun én Gud med disse egenskaper og hvorfor ikke flere? Allah gir oss selv svaret i Koranen:

«Om det fantes i himlene og på jord guddommer andre enn Gud, ville himlene og jorden gå under. Så ære være Gud, tronens Herre, langt borte fra alt de fremholder!»
[Koranen 21:22]

Det er en logisk årsak til monoteisme. Dersom det fantes flere guder enn kun Den Ene, ville det ha ført til konflikter mellom dem, som igjen hadde ført til ødeleggelse av systematikken man finner i universet i dag. Kanskje forstår man dette bedre i form av et eksempel: når det kun er én overordnet i et land eller gruppe, er det mindre fare for konflikter, fordi det kun er én person som tar den endelige avgjørelsen. Et vesentlig krav som stilles til denne rollen er da at denne personen besitter visdom. Dette er en egenskap som Allah innehar; Han er Den ene og Den Mest vise.

Når man først innser at det er en fordel for både mennesker og resten av skapelsen i å ha kun Én overordnet leder, forstår man hvorfor tilbedelse også bør tilkomme kun én Gud. Det er åpenbart at kun Allah fortjener å bli tilbedt, når det er kun Han som har gitt oss de utallige godene vi er omringet av og som har skapt alt til vår tjeneste. Det ville også ha vært vanskelig å måtte tilbe hver og en av gudene og tilfredsstille dem, sammenlignet med å be til og tilfredsstille kun én.

Flere lovgivere skaper kaos

En annen brikke faller på plass når man forstår og erkjenner hvorfor det finnes kun én Skaper. Skaperen vil være den rette til også å iverksette lover og regler for alt som finnes i universet. Det er jo så klart ingen andre som vet dette bedre enn Den som har skapt det:

«Skulle ikke Han kjenne den Han har skapt? Han er den Uutgrunnelige, den Innsiktsfulle.»
[Koranen 67:14]

Uten tvil vet man at Allahs enhet er til stor fordel og velsignelse for både menneskeheten og resten av skapelsen. Hadde ikke det vært slik, ville vi ha møtt på flere hindringer som hadde problematisert livet for menneskene, slik som de nevnt ovenfor.

Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger