fbpx

Gud: Tøv eller sannhet?

Gud: Tøv eller sannhet?

Finnes det en skaper? Et viktig spørsmål som har undret mange gjennom menneskets historie. Hvordan vil man ta for seg et slikt spørsmål?  Mange påpeker at det er for abstrakt til å konkludere med et svar. Men jeg spør, er det virkelig det?

I filosofiens verden har vi noe som bli kalt Ockhams barberkniv. Dette prinsippet går ut på at entiteter bør ikke bli mangfoldiggjort utover nødvendighet.  Med andre ord hvis det finnes to forklaringer om samme sak burde man da ta den enkleste forklaringen. Men også den forklaringen som vil gi mer svar enn spørsmål.  Så, angående spørsmålet vi stilte, finnes det en skaper? jeg vil påstå at det finnes en skaper. Min argumentasjon går som følger:

1.    Universets begynnelse
2.    Koranens bekreftelse

Det å påstå at universet er uendelig eksisterende vil bety at universets fortid vil være i uendelighet. Da spør jeg, er det mulig? Det gir ikke mening. Dette hovedsakelig fordi med en uendelig fortid vil man ikke ha plass til oss. Hvordan vil man da forklare liv på jorda og vår eksistens, hvis universets fortid er i det uendelige. En annen argumentasjon på at et uendelig eksisterende univers er motsigende er Hubbles lov. Kort sagt,  Hubbles lov går ut på at universet ekspanderer seg utover i en viss hastighet som øker med avstanden.  Dette innebærer at det må ha startet et sted, noe som forsterker teorien om Big bang.  Det er viktig å presisere at Big bang kun er en modell for universets historie og utvikling til den dag i dag, men modellen sier nesten ingenting om universets tilblivelse. Dermed vil teorien om at universet har et startpunkt være mer rasjonelt enn et univers i uendelighet.

Da står vi igjen med et spørsmål, hvordan ble universet til? Vi vet at universet må ha hatt et startpunkt. Det vil da gi rom for 4 videre argumentasjoner:

1.    Universet ble skapt via ingenting.
2.    Universet skapte seg selv.
3.    Universet ble skapt av noe som også er skapt.
4.    Universet ble skapt av noe som ikke er skapt.

La oss ta første argumentasjon som går ut på at universet ble skapt via ingenting.  Hva er  definisjonen på ingenting? Vel, definisjonen for ingenting er ved at noe er fraværende, i dette tilfellet universets fravær.  Vi vet nå at universet har et startpunkt, dette innebærer at universet var ikke-eksisterende som deretter ble eksisterende. Dermed vil teorien om at universet ble til via ingenting være ulogisk og gå i mot enkeltmenneskets rasjonell.

Kan universet skape seg selv? Vel, dette er det ekvivalente av å si at din egen mor fødte seg selv. Dette er ulogisk og det er umulig at noe kan skape seg selv i den reelle verden.

Hva med at universet ble skapt av noe som også er skapt? Dette vil gjenspeile noe av teorien om uendelighets eksistens.  Det å si at dette universet ble til ved hjelp av univers nummer 2 som fikk hjelp av univers nr. 3 etc.  i uendelighet, vil det kun føre til uendelig gjenskapelse av universer, som igjen vil føre til at vi ikke ville ha hatt universet vi lever i den dag i dag. Dermed vil denne teorien være irrasjonell og ulogisk.

Vi står igjen med teorien om at universet ble skapt av noe som er uskapelig. Ved bruk av vår rasjonell og logikk vil vi kunne se at en skaper av et slikt praktfull univers må være u-skapt. Dette innebærer at skaperen er uendelig og at ingen har skapt han. I og med at han skapte universet ( vil påpeke at Gud ikke har noe kjønn, men at «han» er et referanse for Gud på grunn av språklige begrensninger), vet vi at skaperen er utenfor tid og rom. Gud må være transcendent. Ibn Thaymiya 14 århundres filosof og teolog sa « Gud må være distinkt.» Et god eksempel på det er, hvis man lager en stol blir man ikke stolen. Man er da atskillende fra stolen man lagde.  Det vil indikere at Gud ikke er en del av universet. Det at Gud skapte universet og at han er uendelig må bety at han har en vilje. Vilje til å velge å skape universet. I tillegg til det indikerer viljen til at Gud kan ha en relasjon med sine skapninger.  Det at en skaper skapte et slikt kompleks univers er et bevis på intelligens. Dermed vil en allmektig Gud være en mer egnet konklusjon på opprinnelsen av universet.

Hvor mange guder finnes det og hva er den sanne religionen til Gud? Ved bruk av prinsippet Ockhams barberkniv som vi diskuterte ovenfor, vil teorien om en skaper av universet være mer logisk og rasjonell. Hvis man føyer til flere guder og gudommelige skikkelser vil man kun stå igjen med flere spørsmål en svar, noe som vil gå i mot prinsippet Ockhams barberkniv. Dette innebærer at en Gud vil være den best egnede forklaringen for vår eksistens og dermed Islam vår religion og best egnede levemåte. Vi kan da konkludere med hva koranen konkluderte med for 14 hundre år siden:

«Si: ‘Han er Allah, (Den) Éne. Allah, Den Evigvarende. Han verken føder eller er selv blitt født, og det er ingen som er lik Ham.’»
[Koranen 112:1-4]

Kilder:

http://www.hamzatzortzis.com/essays-articles/philosophy-theology/the-quranic-argument-for-gods-existence/
dato: 01.09.13
http://www.bangirommet.no/pages/news/foruniverset.html
dato: 01,09,13
http://illvit.no/universet/universets-utvikling/hvordan-ble-universet-til
dato: 01.09.13
http://www.hamzatzortzis.com/essays-articles/philosophy-theology/a-response-to-the-god-delusion/
dato: 31.08.13
http://no.wikipedia.org/wiki/Ockhams_barberkniv
dato: 30.08.13
http://no.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
dato: 31.08.13

Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger