fbpx

Det er ikke niqab som er problemet, men folks syn

Det er ikke niqab som er problemet, men folks syn

Det er foreslått forbud mot niqab på skolene i Østfold. Hva skal jeg gjøre, som bruker niqab og har bare ett år igjen av bachelorgraden min? Skal jeg ikke få utdanne meg?

Forslaget om forbud argumenteres vagt

Lars Gules forslag om forbud av niqab på høyskoler og universiteter ansees helt unødvendig og overraskende for meg. Jeg har gått med niqab av egen vilje i litt over et år nå og hittil ikke møtt et eneste problem. Mitt valg om å gå med niqab hindret meg verken den dag jeg tok det valget eller hindrer meg nå, i å være like aktiv utendørs. Tvert imot er jeg fornøyd og føler meg komfortabel og trygg i dette antrekket. Jeg fortsatte mitt studie som vanlig på universitetet i Oslo og heller ikke ble jobben min påvirket av dette valget. Jeg tok pause fra studiet og byttet jobb senere, men det skyldtes irrelevante årsaker. Både jobb og studie var en del av hverdagen min, selv om jeg hadde begynt med niqab. Det argumenteres med at man ønsker å se studentenes ansikt, men i realiteten så ser ikke læreren ansiktene til andre enn de som sitter fremme i auditoriet. Det er vanskelig å se ansiktet til alle som sitter på bakerste rad. Betyr det at undervisningen får dårligere kvalitet av den årsak? Selvsagt ikke. Så hvordan kan det påvirke læreren om jeg sitter bakerst i auditoriet med ansiktet mitt tildekt? Han kan jo ikke se meg uavhengig av om jeg dekker ansiktet eller ikke, fordi jeg sitter så langt bak.

Min niqab har aldri vært et problem

Jeg har vært borti helseinstitusjoner flere ganger i løpet av siste året, men aldri kom niqaben i veien for noe. Likevel pleide jeg som regel å lette på niqaben der det var en kvinne bak skranken eller kvinner omkring meg. Alle viste respekt og var hyggelige.

Der jeg måtte vise ansiktet for identifikasjonens skyld, gjorde jeg det uten noe som helst motstand. Et eksempel er når jeg skulle gi universitetseksamen. Hvorfor skal jeg trekke meg fra eksamen, tenkte jeg, når det er tillatt å lette på niqaben ved identifikasjonsbehov? Jeg hadde ikke noe erfaring og var selvfølgelig litt nervøs. Når jeg møtte opp på eksamensdagen viste jeg frem legitimasjonen og lettet på niqaben. For eksaminatoren var det tilstrekkelig og viste ingen form for misnøye eller frykt. Jeg ble ikke møtt med en eneste hindring.

Lars Gule tar feil

Gule tar derfor feil når han sier at niqab er problematisk fordi den medfører mangel på identifikasjon ved prøver, eller for å vite hvem som sitter i klasserommet. Han er dessverre ikke klar over at ansiktet kan vises ved slike tilfeller. Dette fordi hensikten med niqab ikke er å skape slike problemer.

Hensikten med niqab er åpenbart ikke noe ondt. Jenter som ønsker å bære niqab føler ikke at det er nødvendig å vise sitt ansikt til alle av motsatt kjønn som går forbi på åpen gate. Ingen jente ønsker vel for eksempel at en mann i t-banen sitter og stirrer på ansiktet hennes. Tvert i mot vil hun sannsynligvis bli bekymret og bytte plass.

Ikke døm andre fra utseende

Det er også en altfor rask og ulogisk avgjørelse å dømme andre kun ut fra utseende, og jeg tar sterk avstand fra en slik holdning. Jeg er like positiv til ei jente med niqab, hijab, eller uten. Jeg synes vi bør slutte å se andre med egne fordommer, og heller skape rom for forståelse for andres verdier.

Hvor er religionsfriheten?

Det har i det siste blitt slengt flere påstander om hvorfor niqab bør forbys. En ting er om disse påstandene er sanne og derved fortjene å bli tatt hensyn til, men tvert imot er disse påstandene uriktige. Det er rett og slett tragisk at usanne påstander skal bli grunnlag for å frata noen kvinner deres rett til å kle seg slik de ønsker. Ønsker Norge å forby det jeg velger å gå med, har jeg som en norsk statsborger krav på et solid og vesentlig grunnlag for det. Dersom det ikke gis et slikt grunnlag vil jeg anse forbudet som en urettferdig avgjørelse, og miste min tillit til at Norge står for religionsfrihet.

Hvor er Amnesty?

Det er overraskende at Sadia Hussain og Sajila Anwar, fra Amnestys gruppe, som nettopp jobber med minoritetsgruppers utfordringer i Norge, ikke anser Gules forslag som en krenkelse på grunnleggende menneskerettigheter. For meg vil det være krenkende at andre nekter meg retten til gå med det jeg ønsker, når min klesdrakt ikke er noe hinder for kommunikasjon, verken for meg eller de jeg omgås. Jeg mener det er tilstrekkelig å kalle det krenkelse av ens rettighet når andre forbyr ens klesstil på helt uriktig grunnlag.

Bør jeg forbys utdanning?

Dessuten legges det også til grunn at jenter med niqab bør forbys utdanning siden de senere ikke har noen jobbmuligheter. Er formålet med utdanningen kun å få seg jobb? Kan det ikke tas utdanning for å få mer visdom og for å øke sin kunnskap? Kan man ikke utdanne seg for å kunne være gode forbilder for sine barn og hjelpe dem med sine lekser? Ifølge islam er utdanning en vesentlig del av en muslims liv, det være seg kvinne eller mann. Islams historie er full av personligheter som viet sitt liv for kunnskap, og kom også med mange vitenskapelige innovasjoner. Om noen ønsker å jobbe etter utdanningen, er det også fullt mulig etter min mening. Det kan påpekes at en jente med niqab ikke vil være tildekket om hun jobber et sted der det kun er kvinner, for eksempel fødeavdelingen på et sykehus, treningssenter for kvinner eller lignende. Dessuten kan telefonjobb heller ikke utelukkes. Velger en å gå med niqab er mulighetene fortsatt mange, så lenge man ikke lever i et fordomsfullt samfunn. Det blir derfor feil å si at niqab hemmer en i å gå ut i arbeidslivet og dermed dømme et individ for å ikke være en ressurs for samfunnet. Det er et altfor ulogisk argument, synes jeg, som fortsatt er ute i arbeidslivet og går med niqab.

Jenta bak niqaben

Jeg mener at folks indre har mer å si enn hvordan vedkommende kler seg. Det vil si ens karakter influerer folk mer enn hvordan en ser ut. Det hadde jeg ikke sagt uten min erfaring med å ha gått med niqab i rundt ett år. Ingen har så langt jeg vet stemplet meg som en innelukket person. Folks mistanke utviskes når de ser at jenta bak niqaben er like hyggelig, kommunikasjonsvennlig og behjelpelig som en uten niqab. Min opptreden mot andre er så klart viktigere for folk, enn om de kan se ansiktet mitt eller ei. Så lenge en har god karakter, at en blant annet er troverdig og lojal, vil vedkommende åpenbart være kvalifisert nok til å jobbe på de fleste stedene.

Hva gjør jeg om de forbyr meg min niqab?

Dersom forbudet trer i kraft vil jeg ha vanskeligheter både med å komme meg fram på jobben jeg stortrives med, og med å fortsette mine studier. Jeg har siste emne igjen på bachelorgraden, og vil aldri kunne fullføre den dersom jeg nektes studiegang på grunn av en helt irrelevant årsak, nemlig min klesstil. Utrolig urettferdig, føler jeg. Folks rettighet til å kunne se ens ansikt, unntaksvis ved nødvendige situasjoner, er ikke så vesentlig i mine øyne. Ens rett til å gå med det en føler seg komfortabel i, og retten til å studere, er langt viktigere.

Problemet er frykten for det fremmede

Det er ikke niqab som er problematisk, men heller folks misforståelser og storfrykten for kun et tøystykke. Særlig når folk uten kunnskap om islam og praksisen av niqab skal komme med forslag om, eller vedta niqab-forbud. Hadde jeg ikke gått med det selv og ikke hatt solid kunnskap om min religion, ville jeg så klart ha ansett «argumentene» mot niqab som logiske. Men nå som jeg har erfaring med det og besitter den solide kunnskapen, vet jeg at sannheten er det stikk motsatte av det som hevdes i mediene. Niqab er verken til hinder for kommumikasjon, studiet eller jobb, og det er derfor ikke noen gode grunner til at dette plagget skal forbys.

Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger