fbpx

Call of Duty: Dawah Training Course - Abdur-Raheem Green

Call of Duty: Dawah Training Course - Abdur-Raheem Green

Da'wah er det profetiske oppdraget som Allah - Den Allmektige - sendte sine sendebud for å gjøre.

De alle ble sendt for dette formålet. Etter Muhammed ﷺ sin bortgang vil det ikke komme noen nye profeter. Oppgaven av da'wah har allikevel ikke tatt slutt, for etter ham ﷺ sin tid kom de rettskafne kalifene som fortsatte oppdraget av å informere verden om sannheten om Allah - Den Allmektige - og hensikten med vår eksistens. I dag er det hver og en muslims plikt å kunne gi da'wah til sine bekjente. Allah har lovet en stor belønning for de som tar overtar denne oppgaven som Hans profeter gjorde. Vi ønsker at hver og en muslim skal ha grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan gi da'wah, og derfor inviterer vi deg til å delta på dette kurset med Abdur-Raheem Green som har over 15 års erfaring med da'wah.

Hvor kurset inshaAllah vil holdes blir tilsendt på e-post til de registrerte deltagerne da vi har estimert hvor mange som inshaAllah kommer.

Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger