fbpx

Konvertittkurs – Guide for nye muslimer

Konvertittkurs – Guide for nye muslimer

Har du det siste året konvertert til islam? Bli med på dette tremåneders introduksjonskurset for nye muslimer. Det vil gi deg en god innføring i troen og hvordan du kan praktisere islam i ditt daglige liv. Du vil styrke forholdet ditt til Allah og bygge søskenskap ved å bli kjent med andre konvertitter i samme situasjon som deg.

Kursbeskrivelse

En av de største velsignelsene Allah kan velsigne et menneske med, er å veilede det til islam. Det å være muslim er den største gaven vi har fått fra Allah, for islam er den eneste veien som fører oss til Paradiset. Etter å ha fått denne velsignelsen, er det viktig å søke mer kunnskap i religionen. Som ny muslim trenger du å vite mer om islam slik at dette styrker ditt forhold til din Herre, og gjør det lettere for deg å kunne praktisere islam i din hverdag. Mange tror at islam er kun er det å anerkjenne Allahs eksistens, at Koranen er Allahs ord og at Muhammed (fred være med ham) er det siste Sendebudet. Dette er riktignok en del av islam, men selve essensen i islam ligger ikke i å kun anerkjenne sannheten, den ligger i å underordne seg og praktisere sannheten. En troende underkaster seg Allahs vilje og praktiserer islam slik Profeten (fred være med ham) formidlet til sine ledsagere. Så troen i hjertet alene er ikke det som gjør deg til en sann muslim, det er underkastelsen til Allah som virkelig gjør deg til muslim. For å adlyde Allah, må du kjenne Ham og bygge et kjærlighetsforhold til Ham og forstå hva Han vil ha fra deg.

Når et menneske erklærer islam på sin tunge og i sitt hjerte har det unnslippet Satans største felle; nemlig vantroskap og avgudsdyrkelse. Satan vil gjøre en iherdig innsats for å få dette mennesket tilbake til mørket og villede det ved å få det til å være tilfreds med å kun teoretisk anerkjenne islam, og holde islam vekk fra å penetrere hjertet med Allahs tilbedelse. Derfor er det veldig viktig å tilegne seg kunnskap om Allah og forstå hva din Herre ønsker fra deg i dette livet. Å erklære trosbekjennelsen var bare første steget.

Dette kurset er designet for deg slik at du virkelig kan begynne reisen din inn i islam. I dette kurset vil du få en grunnleggende innføring om det viktigste for deg i å tilbe Allah på beste måte og hvordan du kan praktisere islam i ditt daglige liv. Kurset vil berøre de forskjellige aspektene ved islam, inkl. troen, bønnen, fasten, moral og mye mer. Du vil bli kjent med andre muslimer og danne bror/søsterskap med andre konvertitter. Kurset vil ikke bare gi deg det teoretiske ved islam, men også åpne døren for deg til det sosiale felleskapet innad blant muslimer. Denne møteplassen vil fungere som et beskyttende skjold for din tro og gi deg styrke til å kunne holde ut med utfordringene som kommer ved å ha entret islam. Dette er et kurs du virkelig ikke kan gå glipp av!

Kurset er basert på en bok som er skrevet av Fahd Salem Bahammam. Boken heter «The New Muslim Guide» og som tittelen sier, er boka en alt-i-ett guide for en ny muslim. Boken tar for seg alt det du som ny muslim må kunne om religionen. Denne boken er godt skrevet og illustrert, og regnes å være blant de beste bøkene som har blitt skrevet om dette temaet. Pensumboka er på engelsk men all undervisning vil være på norsk. Boken er inndelt i 12 kapitler, og du vil få den gratis ved første kursdag.

Kursets emner

 • Din tro.
 • Din renselse.
 • Din bønn.
 • Din faste.
 • Din zakat.
 • Din pilegrimsreise.
 • Dine finansielle transaksjoner.
 • Din mat og drikke.
 • Din kleskode.
 • Din familie.
 • Din moralske karakter.
 • Ditt nye liv.

Etter å ha fullført kurset, vil deltakeren in sha Allah ha en ordentlig oversikt over det grunnleggende i religionen. Og med denne bakgrunnen, vil man da kunne gå videre og søke mer kunnskap. Vi anbefaler da enhver ny muslim til å melde seg på kurset og delta for å kunne øke sin kunnskap i religionen.

Kursholder

Kurset blir holdt av Muhammed Zubayr Al-Burundiy som er veldig aktiv i dawah i Norge. Han er engasjert i islamsk undervisning for barn og ungdommer og har holdt en rekke foredrag og kurs om islam. Ved siden av dette, studerer han farmasi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Al-Burundiy er selv konvertitt til islam og vil ha ekstra god forståelse for det konvertitter går gjennom.

Tid

Kurset vil holdes hver tirsdag 17:00 – 20:00. Kursets varighet er tre måneder. NB! På nåværende tidspunkt er ikke kurset gående. Når vi får nok påmeldte vil vi in sha Allah starte opp.

Sted

Kurset vil bli holdt i Oslo sentrum, ved Gunerius. Adresse får man tilsendt etter å ha registrert seg.

Mat og drikke

Det blir lett servering med snacks og drikke.

Registrering

Kurset er helt gratis, men vi har et begrenset antall plasser. Dvs. at du må være tidlig ute med å registrere deg. Kurset er primært for nye konvertitter til islam, men også andre konvertitter som ikke har fått en god innføring i religionen vil ha stor nytte av kurset. Dersom det er flere ledige plasser, kan også andre muslimer som har behov for en innføring i islam bli prioritert.

Klikk her for å registrere deg!

Facebook

Klikk her for gå til eventen på Facebook! Vi setter pris på om du vil invitere dine venner og bekjente slik at de kan videreformidle om dette kurset til andre nye muslimer. Profeten (fred være med ham) adresserte den edle belønningen for det å invitere andre til godhet ved å si: «Enhver som leder noen til å gjøre godt, vil få samme belønning som den som gjør godt.» (Sahih Muslim, bok 20, hadith 4665)

Sist redigertfredag, 04 mai 2018 18:10
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger