fbpx

Shoaib Sultan, er det ikke på tide å endre innpakningen? Spesial

Shoaib Sultan, er det ikke på tide å endre innpakningen?

Sultan, kanskje det er på tide å endre innpakningen? Det du gjør er litt som å selge grisekjøtt merket som halal. Du kan fortsette å prøve deg, men nå har du fått mattilsynet på nakken!

Kjære Shoaib Sultan og Alexander Mousavi, så koselig at dere likte bildet vårt så mye at dere tok det i bruk selv og poengterte det i starten av deres unnskyldning til meg og Islam Net. Jeg føler dog den unnskyldningen ikke var så helhjertet, men jeg aksepterer den. Dere er liksom tilgitt.

Hevder vi å ha monopol på sannheten?

Dere sier: «Her er en stor del av problemet. Nettopp det faktum, at du insisterer på å fremstille deg selv som den sanne islam.» Dette er ikke sant, jeg begrenser ikke sannheten til meg selv, men jeg tror at sunniislam er sannheten, dvs. islam slik Koranen ble forklart av Profeten (fred være med ham), og forstått av de første generasjonene, og deretter formidlet til oss via sunniislams fire velkjente lovskoler. Med tanke på at du (Sultan) forkaster lovskolene i islam og tolker islam etter egne lyster hvor du gjør halal det som alle lovskoler er enige om at haram (homofil seksuell omgang mellom to menn som «gifter seg»), er det forståelig at du vil ha et problem med meg og alle andre muslimer foruten den progressive sekten som du tilhører.

Erklærer vi muslimer vantro?

Videre sier dere: «Alle som ikke er enige med deg blir da ikke-troende med masse merkelapper.» Dette er ikke riktig, men jeg kan forstå at dere føler det slik da dere (i hvert fall Sultan) står for meninger som ifølge de fire lovskolene anses som en egen religion. Dere mener f.eks. at islam tillater likekjønnede ekteskap. Fra et rent akademisk ståsted: Ifølge de fire lovskolene av islam er ikke denne troen lenger definert som religionen islam da den strider direkte med Koranen og Profetens ord. Så jeg forstår at dere opplever det slik, men det er i all hovedsak kun den progressive sekten som opplever dette. De vil trolig også oppleve det samme fra alle andre etablerte muslimske trossamfunn om dere tør å stille til debatt om det, hvilket vi med glede vil arrangere. Og for å presisere, jeg erklærer ingen av dere, eller noen andre, for å være vantro. Jeg har kun opplyst om, fra et akademisk ståsted, hva de fire lovskolenes lære tilsier.

Er vi salafister?

Dere sier: «Du er en salafist, en liten trosretning i islam, og i beste fall representerer du muslimer med salafistisk trosretning i Norge.» Vi er hverken reaksjonære eller bokstavtro salafister. Det er mange definisjoner av salafisme hos orientalistene og norske akademikere. Ut i fra disse definisjonene er vi (dessverre?) ikke salafister. Det mer presise vil være at vi forholder oss til Koranen, slik forklart av Profeten (fred være med ham), og videre forstått av de første generasjonene, og deretter formidlet til oss via sunniislams fire velkjente lovskoler. Om noen allikevel skulle hevde at vi er salafister ut fra akademikernes forståelse, noe vi ikke er enige i, så er Olav Elgvins beskrivelse allikevel mer presis hvor han beskriver oss som en «moderat, myk salafisme», som også støttes av Marius Linge. Deres beskrivelser er i i det minste ikke preget av sekterisk hat.

Taler vi på vegne av alle?

Dere sier: «Derfor må du slutte å kalle organisasjonen din for islam, slik du later som i denne setningen, og deg selv som representant for muslimer i Norge eller for den saks skyld hvor som helst.» Jeg kaller ikke Islam Net for islam, men vi står uten tvil for islam, det er nok mer korrekt at det dere står ikke kan kalles islam, ifølge de fire lovskolene.

Det er helt korrekt at jeg ikke er representant for alle muslimer, ei heller deler alle muslimer Islam Nets meninger. De fleste muslimer ber ikke, bruker ikke hijab, faster ikke, og har generelt sett relativt lite tilknytning til det å praktisere islam. Av disse finnes det de som liker islams lære, men som ikke praktiserer den, og det finnes de som hverken praktiserer eller liker læren, slike som dere.

Hva gjelder det etablerte religiøse sunnimuslimske miljøet i Norge, altså det som er organisert gjennom foreninger og moskeer, disse forholder seg i all hovedsak til de fire lovskolene i islam. Jeg taler selvsagt ikke på vegne av dem, men jeg tror nok at vi deler de fleste konservative verdier for vi følger de samme tolkningsrammene. Så på en måte er det vi sier mer representativt for muslimer (de praktiserende og de ikke-praktiserende som ikke vil endre islam), selv om vi ikke taler på deres vegne. Dere derimot, representerer en utbrytergruppe som ikke er en del av den etablerte tolkningstradisjonen i sunniislam. Det vet dere egentlig selv også, men dere tror kanskje at dere kan få verden til å tro det motsatte?

Skader jeg islam og muslimers omdømme?

Det er klart dere vil mene at jeg skader islam og muslimers omdømme, for islam i deres øyne er noe helt annet enn min religion. Hos meg er islam å underordne seg Guds vilje, slik de fire lovskolene lærer. Hos dere er islam at Gud skal underordne seg deres vilje, slik deres lyster lærer. Vi har en helt motstridende forståelse av hva islam er og i de konservative muslimske miljøenes syn (alt fra barelwier, deodandier, ahlul hadith, sjiaer osv.) er dere og terrorforkjemperne den største plage for muslimer i Vesten. Terroristene er forhatt fordi de dreper muslimer og skader vårt omdømme. Den progressive sekten som dere er en del av er forhatt, ikke fordi dere dreper muslimer, men dere dreper islam, fra innsiden. På grunn av dere lider muslimene i Vesten. Hver eneste gang det er en islamdebatt og dere snakker imot de konservative muslimenes verdier, slik forankret i sunniislams lovskoler, skaper dere hat mot muslimer og gir grønt lys til islamfiendtlige politiske vedtak. Når dere gjør det halal for våre brødre og søstre å bade nakne sammen, dog med en liten fille som dekker over brystene og kjønnsorganet, gir dere grønt lys til politikerne om at de ikke trenger å tenke på muslimens beste. De trenger ikke å tilrettelegge for kjønnsdelt svømmeundervisning. Nei muslimene må lære seg å trosse Allah ellers så får de finne seg i å skulke svømmingen og drukne hvis de faller i havet. Har dere ingen empati for muslimene som følger Profeten (fred være med ham) sin lære slik formidlet i de fire lovskolene hvor det er enighet om at det er haram for menn og kvinner å bade nakne sammen?

Dere vil at muslimer skal gå ut i homoparader og kjempe for homofili, og dere tør å si at jeg er den som skader islams omdømme? Hvilken tid er det vi lever i? En som forsvarer Qaumu Loot sine handlinger er ikke den som skader islams omdømme, det er den som forsvarer Allahs påbud som er den som skader islams omdømme.

Dere kaller meg en hykler?

Dere skriver: «Det at du taler med to tunger der du sier noe i kronikken i VG og fremstiller det du har sagt med tilsynelatende noe annet innhold som tar for seg din egen krets er definisjonen av hykleri. Nettopp det beskylder du alle andre for.»

Jeg taler ikke med to tunger. Jeg har grundig redegjort for mitt ståsted i min opprinnelige kronikk i VG «Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff» I mine tidligere uttalelser i videoen redegjorde jeg ikke for det jeg stod for, og det har jeg gjort i kronikken. At dere kaller dette for hykleri viser bare hvor lavt dere synker i svartmale meg.

Det ironiske ved det hele er at påstanden om at jeg er en hykler kommer fra samme person som i 2007 sa at homofili er synd, og senere når han ble politiker og hans politiske karriere stod på spill i 2015 var det plutselig ikke lenger synd. Å ty til å forlate enigheten blant alle lærde i de fire lovskolene pga. ens politiske karriere er på spill, kan kanskje falle under begrepet hykleri? Hva vet jeg ... Det er dog interessant at du ikke svarte på dette i min forrige artikkel til deg.

Hykler er den som utgir seg for å være muslim, men innerst inne ikke liker islam, den som kaller seg muslim, men jobber for å endre islam etter egen «logikk», den som taler på vegne av muslimer, men taler imot muslimer.

Kaller jeg ikke-muslimer høyreekstreme fordi de ikke støtter meg?

Dere skriver: «Vi finner det interessant at du påstår at din kronikk i VG har blitt totalt avvist av høyreekstreme og muslimer som ønsker at troslære i islam skal endres. Det forteller mye om verdi og menneskesynet du har, ovenfor den store majoritet av norske borgere som er uenige med deg.»

Dere tillegger meg meninger jeg ikke har! Jeg har aldri sagt at alle de som har avvist min kronikk er høyreekstreme. Det jeg formidlet var at det er i stor grad høyreekstreme og slike som dere som har avvist kronikken min. Klart er det andre også, men mine observasjoner var basert på kommentarfeltet under kronikken min og andre steder. Det var standard islamfiendtlige kommentarer man ser under de fleste andre artikler relatert til islam og muslimer. Jeg hadde satt pris på at dere sluttet å tillegge meg meninger jeg ikke har.

Angriper vi Vesten?

Dere skriver «I mange år har det vært en taktikk fra salafister i debattene rundt deres egne ståsteder, der man skifter fokuset og går i angrep på Vesten på det vestlige verdigrunnlaget og vestens deltagelse i kriger og overgrep i Midtøsten og andre steder i verden. Det samme opplever man i debatten mot islamhatere, som vil trekke inn alt noen antatte muslimer har gjort noen sinne. Dette er rett og slett ekstremistenes måte å slippe debatt på.  Det er en slett, gammel og ubrukelig taktikk.»

Sammenligningen er for det første veldig feil. Å kritisere muslimer og islam for enkeltpersoner som begår terrorhandlinger er helt bak mål. Å kritisere statsmakter for deres urettferdige kriger er helt på sin plass. Så argumentet deres faller vekk.

Å kritisere enkelte vestlige verdier som strider med de fire lovskolenes tolkning av islam, bør være smertefritt for dere. Det bør være takhøyde for at vi mener at islams verdier er bedre der det er en uenighet mellom islams verdier og Vestens verdier. Vi umenneskeliggjør ingen slik dere påstår, det er i realiteten dere som demoniserer meg og Islam Net fordi vi har andre verdier enn dere selv.

Rettferdiggjør jeg angrep mot sivile?

Dere skriver: «Når du i stadighet snakker om Vesten som en enhet, uten å skille mellom befolkningen og regjeringen, så rettferdiggjør du et angrep mot sivile i vestlige land med de konsekvensene det har.»

Her er dere overraskende svært uredelige! Det skrives stadig vekk og snakkes stadig vekk om hvor forferdelig Saudi Arabia er i den norske islam-debatten. Betyr det det at man rettferdiggjør angrep mot sivile i Saudi Arabia? Dette er en forferdelig absurd forvrengning av virkeligheten. Jeg selv bor i Vesten, i Norge, et terrorangrep på norsk jord er like mye et terrorangrep på mitt land som det er på en hvit manns land. Jeg må ikke være progressiv muslim som deg eller hvit i huden for å rette kritikk mot elementer jeg synes kan forbedres i mitt samfunn, for å slippe å bli stemplet som en som rettferdiggjør terror. Spar meg for slike uredeligheter.

Hva er forskjellen på Daesh og min idealstat?

«La oss tenke oss at du har fått ditt eget perfekte islamske stat. Du er statslederen. I den perfekte staten med alle de reglene du står for. Ville du ikke halshugge, steine, begrense kvinnene, tillate vold mot kvinnene og alt det der? Hvis du står for disse handlinger, hva vil i så fall være forskjell mellom din perfekte stat og deg som statsleder, og det som skjer i Daesh kontrollerte områder i møte med de som ikke lever opp til dine verdier?»

Med mindre dere anser IS sin «islamske stat» som en korrekt islamsk stat i henhold til slik Profeten (fred være med ham) styrte sin islamske stat, så er det en stor forskjell. Jeg ser ikke på IS som en stat som styrer slik Profeten (fred være med ham) styrte. Som jeg har nevnt i min opprinnelige kronikk er det streng bevisførsel som kreves for at straffer skal implementeres, noe folk flest vil mene at IS ikke følger. IS dreper uskyldige, hvilket Profeten (fred være med ham) ikke gjorde, og det er Profeten som er mitt ideal. Det er egentlig ganske fornærmende at dere ikke klarer å se forskjellen på IS sin definisjon av en islamsk stat og definisjonen som er å finne i de fire lovskolene.

Til sist, men ikke minst

Shoaib Sultan, du har i flere år tilgriset islamdebatten med din dehumanisering av meningsmotstandere. Helt tilbake i 2010 begynte du å svartmale vårt dawah-arbeid. Opp til flere hundre ikke-muslimer har funnet roen i islam, flere tusener av norske ungdommer har kommet nærmere Allah, og flere millioner av muslimer har fått nytte av vårt arbeid internasjonalt. Vi har slitt dag inn og dag ut kun for Allah, ene og alene. Og du har fra starten vært der og demonisert alt det gode arbeidet vi har gjort for vår ummah. Du, både når du var generalsekretær for Islamsk Råd Norge og etter det, har skadet islam og muslimer med dine falske anklagelser i flere år. Du hevdet å være talsmann for muslimene gjennom IRN, men du forkaster islams tolkningstradisjon og finner på din egen islam. Det finnes ingen tolkningstradisjon i islam som går tilbake til Profeten (fred være med ham) som støtter deg i dine liberale tanker. Du vil gjøre homofile seksuelle handlinger halal, du vil forby muslimske søstre å dekke seg i burkini hvis de skal bade sammen med menn, og du vil påtvinge muslimske jenter å bade så å si nakne sammen med ikke-muslimske gutter. Du vil at vi skal forkaste islams retningslinjer for hvordan menn og kvinner skal opptre med hverandre, og du vil spise gris av marsipan for å bli ansett som integrert i dine venners øyne. Folk kaller deg en sell-out, både imamer og muslimene i gata. De sier du er en som har solgt din sjel for å klatre opp den politiske stigen og for å bli akseptert av samfunnet. Jeg tror dem ikke, jeg tror du genuint tror på at denne sekten din er sannheten, men for Guds skyld, praktiser din tro for deg selv. Du liker å anse tro som en privatsak, så slutt å fremme din bitte lille boble av en religiøs overbevisning du har klart å overbevise deg selv om, som en anerkjent religiøs tolkning i islam. Det skaper bare hat og fordommer mot oss alle andre praktiserende muslimer, inkl. barelwier, deobandier, ahlul hadith, ikhwanier, sjiaer og alle andre verdikonservative muslimer. Du ødelegger ikke bare for meg og Islam Net, du ødelegger for hele det muslimske fellesskapet. Du gjør livet vanskelig for oss alle. Vi blir diskriminert på boligmarkedet, på skolen, på arbeidsplassen, ja over alt, pga. din rigide forvrengning av islam. Du former islam slik dine politikervenner er fornøyd med, men det går ut over oss som er på bakkeplan. Hver gang du later som om en konservativ praksis blant muslimer er en ekstremistisk tolkning, hvor du kanskje henviser til Islam Net som de som praktiserer tolkningen, ødelegger du for alle andre muslimer som også praktisere den samme tolkningen i sine moskeer og liv. Når du går ut i Aftenposten og fordømmer at muslimske foreldre oppdrar sine barn til å bruke hijab, ødelegger du livene til alle muslimske familier som vil praktisere islam.

Dere skriver: «Vi må sannelig gjenta det vi skrev, nemlig at når man endrer på innpakningen så endres ikke innholdet.» Både innpakningen min og innholdet er alhamdulillah sunniislam. Dere derimot har endret innholdet. Sultan, kanskje det er på tide å endre innpakningen? Det du gjør er litt som å selge grisekjøtt merket som halal. Du kan fortsette å prøve deg, men nå har du fått mattilsynet på nakken!

NB! I tilfellet noen leser dette på en litt for bokstavtro måte, la meg presisere; tittelen, ingressen, og avslutningen er ikke ment bokstavelig, det er bare et språklig virkemiddel.

Sist redigertonsdag, 03 august 2016 01:08
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger