fbpx

Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff Spesial

Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff

Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en islamsk stat. La meg fortelle hva vi egentlig står for.

Publisert i VG 24. juli 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=bV710c1dgpU 

Videoen er blitt misforstått

Det ble stilt et spørsmål på vår fredskonferanse i 2013 om hvorfor media alltid henger ut muslimer for å tro på islams straffesystem. I etterkant har det haglet med kritikk og en klipt versjon av videoen av meg er blitt et propagandaverktøy for høyreekstreme, og progressive som vil endre islam. Videoen er blitt kjent internasjonalt og er sett av flere millioner. Nesten hver gang jeg ytrer meg i samfunnsdebatten eller blir invitert av mediene for å snakke om noe, blir denne videoen trukket frem og brukt for å flytte fokuset vekk fra mine argumenter og poeng. I ettertid har jeg innsett at jeg burde ha sagt ting på en annen måte enn jeg gjorde i videoen. I tillegg har jeg lest mer om de aktuelle tingene jeg nevnte, og har blitt klokere på islams lære. Torsdag 16. juni 2016 ble jeg ble konfrontert om denne videoen på Dagsnytt Atten, men jeg fikk ikke utdypet nok, og derfor har jeg skrevet denne kronikken.

Alle må følge loven!

I klippet som florerer på sosiale medier kan man få inntrykk av at jeg promoterer at islams straffesystem, med fokus på dødsstraff for diverse ting som anses syndige i islam, skal implementeres i Vesten. Dette er dog ikke det jeg mente. I Norge må alle borgere forholde seg til norsk lov og kan på ingen måte implementere egne straffer. Som muslimer, kan vi ha visse etiske eller moralske forståelser som er annerledes enn det majoriteten i Norge mener, men vi er lovlydige borgere og ønsker ikke å pålegge våre verdier på noen andre. Det er faktisk ikke tillatt å gjøre slik ifølge islam. Det vi i Islam Net fokuserer på i vårt arbeid, er det personlige religiøse livet vårt som muslimer, som skjer innenfor rammene av det sekulære norske samfunnet. I vårt arbeid har vi aldri løftet på en finger for å endre straffesystemet i Norge, eller noe tilsvarende.

Hva med i en islamsk stat?

Men mange spør meg hvordan det bør være i en ideell islamsk stat. Som muslim tror jeg at Koranen er Guds veiledning for menneskeheten, og at profeten Muhammed (fred være med ham) er Guds utvalgte til å forklare menneskeheten Koranens budskap. Jeg tror også at de menneskene som Profeten (fred være med ham) forklarte Koranen til, er de som forstod islam best. Som muslim (en som underordner seg Guds vilje ifølge definisjonen av ordet) ser jeg ikke meg selv i posisjon til å si at Guds veiledning er feil. Jeg tror at menneskets intellekt er aldeles begrenset i sammenligning med Herren som skapte alt og alle. Mitt syn er altså at en ideell islamsk stat først og fremst må ta utgangspunkt i det Gud har fortalt oss er det beste for samfunnet.

Det var dette budskapet som jeg egentlig ville formidle i mine opprinnelige uttalelser i den kjente videoen, som senere ble misforstått.

En viktig ting å presisere er at jeg ikke anser noen av dagens muslimske land for å være fullverdige islamske stater hvor islams lære i sin helhet blir praktisert, verken Pakistan, Iran, Egypt, Saudi-Arabia, eller hvem det nå skulle være. Islam godtar ikke valgfusk, kongedømmer som går i arv, eller andre former for maktmisbruk som ofte er å finne i mange av dagens muslimske land. Det å støtte innføring av islams rettsvesen i muslimske land, betyr altså ikke at man ønsker å kopiere hvordan det i dag foregår i Pakistan, Iran eller Saudi-Arabia.

Islams straffesystem

En islamsk stat dreier seg om veldig mye mer enn straffesystemet. Det dreier seg om sosial rettferdighet, om å slå ned på maktmisbruk og korrupsjon, og mye mer. Når man diskuterer en islamsk stat, er det bare straffesystemet som får fokus i Vesten. Men jeg skammer meg ikke over å si at Koranen flere steder nevner dødsstraff for enkelte forbrytelser. Det gjør også Bibelen og mange andre religioners tekster! Det er viktig å forstå konteksten og hva som ligger bak disse straffene og hvordan de i praksis skal forstås og implementeres. Selv om det i prinsippet skal være strenge straffer for en del handlinger ifølge islam, betyr ikke dette at det i praksis skal være så strengt.

La oss se på et kontroversielt eksempel, nemlig steining for utroskap. Utroskap er et svært utbredt og stort onde som ødelegger familien! For å forebygge dette har islam foreskrevet en streng straff. Hvis en person – uavhengig av kjønn – begår utroskap, er straffen i en islamsk stat ifølge de fire lovskolene som utgjør sunniislam, at man skal steines til døde. Dette kan høres «brutalt» ut for mange, men det er viktig å forstå at det er nettopp det som er meningen: Det skal høres «brutalt» ut, eller mer korrekt; avskrekkende. For det er nettopp frykten for noe så brutalt som det å steines til døde, som gir effekten av å fungere preventivt, og dermed forebygger at familier ødelegges pga. utroskap.

Det var den «brutale» siden ved straffen. Den har også en barmhjertig side, men som ofte blir neglisjert når straffen omtales i Vesten: Det er et krav at det må være fire rettskafne vitner som bevitner å ha sett selve akten av penetrering for at straffen skal kunne implementeres. Om det er videoopptak, eller til og med tre vitner, så vil ikke straffen kunne implementeres. I virkeligheten vil det neppe være slike tilfeller hvor det er fire rettskafne vitner som bevitner selve akten av penetrering, så dermed vil heller ikke straffen i praksis bli implementert under en ekte islamsk stat. Straffens formål er ikke å henrette flest mulig mennesker, tvert imot. Formålet er å henrette minst mulig, eller ingen, og samtidig beskytte familien fra å bryte sammen pga. utroskap. Dette ser vi ved at Profeten (fred være med ham) gjentatte ganger ba de som innrømmet å ha hatt samleie utenfor ekteskap om å gå tilbake og heller be Gud om tilgivelse, helt til de nærmest insisterte på å gjennomgå straffen. Det er viktig å huske nettopp dette: Profeten (fred være med ham) ville unngå å vite om at folk har begått dette ondet, nettopp fordi straffen først og fremst tar sikte på å forebygge ondskap og beskytte familien før det å straffe den skyldige. Hadde målet vært å henrette flest mulig, ville Profeten (fred være med ham) umiddelbart dømt de som erkjente seg skyldige overfor ham, men han ba dem heller flere ganger å dra tilbake og be Gud om tilgivelse.

I dagens muslimske land hender det likevel at disse straffene blir misbrukt, rammer uskyldige, eller blir dømt uten å ta hensyn til den veldig strenge bevisførselen som kreves ifølge islam. Dette tar Islam Net avstand fra. Hvis dagens muslimske land innførte en ekte islamsk stat, ville antakelig færre mennesker bli dømt, ikke flere.

Mitt syn på dødsstraff for homofili

Mitt syn på homofili er i samsvar med islam. Det er moralsk feil å praktisere akten, slik det også er moralsk feil for to heterofile å ha forhold utenfor ekteskap. Det er dog viktig å presisere at det å ha homofile følelser som kommer av seg selv ikke er syndig! Gud tester alle mennesker på forskjellige måter. En av Guds tester kan være at man er tiltrukket av et menneske som man ikke får anledning til å leve ut med, uavhengig av legning. Islam foreskriver all form for kjærlighet mellom to mennesker å være forbeholdt rammene av ekteskap mellom mann og kvinne.

Hva gjelder straff i en islamsk stat er det korrekt at i en klassisk islamsk kontekst er det foreskrevet diverse straffer for ulike typer seksuelle akter utenom det tradisjonelle ekteskapet. Hva gjelder homofilt samleie, trodde jeg tidligere at det er enighet blant de klassiske lærde om at det er dødsstraff for en som blir dømt i å praktisere denne akten. Senere har jeg funnet ut dette er en sak som de lærde strides om. Grunnleggeren av den første islamske lovskolen, Imam Abu Hanifah, mente at det ikke var noen spesifikk straff foreskrevet for akten av homofili, og at det er dommeren som avgjør, mens andre lærde mente at det er ulike straffer.

Hva gjelder mitt ståsted om mennesker av samme kjønn som lever sammen. Det er deres rett ifølge norsk lov, og som en nordmann aksepterer jeg deres juridiske rett til å gjøre det, men som muslim tror jeg at det ikke er moralsk riktig. Og som nevnt er det sant at i klassisk islamsk lov har det vært forbundet en straff med homofilt samkvem, slik det også var i Norge frem til 1972, men jeg kjemper ikke for denne straffen i det moderne norske samfunn. Det samme gjelder andre straffer i islam.

Hvorfor denne dobbeltmoralen?

Jeg kan godt forstå at mitt ståsted kan oppleves fremmed for sekulære mennesker i Norge. Det jeg har vanskelig for å forstå, er alt fokuset det får. Jeg er norsk muslim, og er opptatt av ungdom i Norge. Jeg har aldri i mitt liv henrettet noen, ei heller har jeg noen planer om å gjøre det. Jeg hverken kjemper for eller påtvinger mitt syn på dødsstraff på noen andre. Dette er helt hypotetiske spørsmål: Det jeg og Islam Net holder på med, er å oppmuntre ungdommer til å følge islam i sine private liv, uten å skade andre.

Til sammenligning: Obama er president for en supermakt som ikke bare støtter dødsstraff i tanke og ord, men som implementerer straffen. Ikke bare det, henrettelsene utføres også gjennom den barbariske elektriske stolen. Til tross for dette ønsker ikke det politiske Norge å diskvalifisere USA som samarbeidspartner eller alliert. Tvert imot, Obama får Nobels Fredspris i Oslo. Hva er det som kvalifiserer Obama til vinner av Nobels fredspris, og meg til å bli utnevnt som årets verste stemme? Jeg tror bare – i et teoretisk utopia – på en Gudsbestemt lov, mens Obama ikke bare tror på en selvoppfunnet straffemetode, men implementerer denne barbariske formen for dødsstraff gjennom hans elektriske stoler. Likevel blir Obama tatt imot som verdens største helt ved hans besøk til Norge, mens jeg blir sett på som en folkefiende som må ekskluderes fra felleskapet. Hvorfor denne dobbeltmoralen?

Vi i Islam Net tar gjerne imot kritikk. Men kritiser oss i så fall for det vi gjør. Alle konferansene våre er åpne. Vi har ofte stand på Karl Johan og andre steder. Kom og snakk med oss. Se hva vi faktisk driver med. Kanskje finner du da ut at vi ikke er så skumle som du tror.

Sist redigertmandag, 25 juli 2016 00:42
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger