fbpx

Islam Net forebygger radikalisering

Islam Net forebygger radikalisering

Det har vært skriverier om Islam Net med et kritisk blikk. Kritikerne har misforstått Islam Net. Vi mener ikke at folk skal steines, drepes eller giftes bort uten samtykke. Vi forholder oss til norsk lov og oppfordrer alle til å gjøre det samme.

Også publisert hos NRK 22. oktober 2013.

Fremmer vi hat?

Linda Alzaghari, leder for Minotenk skrev om Islam Net «La ham kaste den første sten» hvor hun fikk det til å virke som om vi står for en brutal og barbarisk forståelse av islam, hvilket er helt feil. Islam er en fredelig religion, ikke en hatefull ideologi. Vi som muslimer er opptatt av å skape et samfunn basert på kjærlighet og likeverd. Vi er opptatt av å få ungdom ut av kriminelle miljøer og integrert i samfunnet. Vi får stadig henvendelser fra ungdom som lider av depresjon, psykiske problemer, identitetskrise, økonomiske problemer og bekymringer om at bekjente blir radikalisert. Dette er store utfordringer vi har med å gjøre og vi gir alt vi har av tid og energi for å hjelpe ungdommene inn i en trygg omgivelse hvor de får en god forståelse av sin religion og ikke faller ut av samfunnet.

Forebygger radikalisering

Radikalisering er et reelt problem, selv etter 22. juli. Vi vet gjennom Breiviks manifest at hans største fiende var nettopp islam. Dette viser at behovet for korrekt informasjon om islam er større enn det noen gang har vært tidligere, både blant ikke-muslimer så vel som muslimer. Vi jobber målrettet for å forebygge radikalisering ved dialogarbeid blant de som er i faresonen. I England har det utviklet seg et hatsk klima hvor radikale fra begge parter demonstrerer mot hverandre og det ender ofte voldelig. Et slikt klima ønsker vi ikke Norge, men vi ser at slike miljøer har vokst betraktelig de siste årene. Erfaringer viser at tidlig dialogarbeid har en positiv effekt. Ettersom politiet ofte har begrensede ressurser, nettverk og en stemme som når ut til slike miljøet, er vi en organisasjon som satser på det området. Vi har et mål om å jobbe mer aktivt innenfor flere av punktene som er foreslått for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Hvis vi skal klare dette, er vi avhengig av tilstrekkelige økonomiske ressurser.

Får ikke ressurser fra Saudi Arabia

Det påstås at vi får ressurser fra Saudi Arabia. Det er ikke sant, vi har ikke fått en eneste krone fra Saudi eller andre land. Vi finansierer vårt arbeid på donasjoner fra ungdommer i Norge. Riktig nok er vi Norges største muslimske frivillige organisasjon med et stort nettverk. Men mangel på ressurser gjør det svært begrenset hvor langt vi klarer å nå ut med islams fredelige budskap i vårt forsøk på å forebygge radikalisering. Regjeringen bør sette ned et utvalg som kan jobbe med en langsiktig tiltaksplan mot radikalisering. I denne planen er det uhyre viktig at Islam Net får økonomisk støtte, for det er vi som når ut til de som faktisk er i faresonen både i kriminelle og radikale miljøer!

Sist redigertlørdag, 23 januar 2016 23:46
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger