fbpx

Hva du som muslim kan gjøre for flyktningene

Hva du som muslim kan gjøre for flyktningene

Mange syriske flyktninger har ankommet Norge den siste tiden og en fantastisk stor dugnadsånd er på plass hos godhjertede nordmenn. Det er mange muslimer som vil bidra, men de vet ikke helt hva de kan gjøre. Her finner du in sha Allah svaret.

Forvirringen

Gjennom de siste årene har det vært stort engasjement for å hjelpe syriske flyktninger i nød. Mange humanitære organisasjoner har jobbet på denne fronten og flere nye organisasjoner har kommet til eksistens som et resultat av lidelsene hos den syriske befolkningen. Den siste tiden har det kommet en del syriske flyktninger til Norge. Ved utgangen av august er det registrert 8336 asylsøkere til Norge, hovedsakelig fra Syria, Eritrea og Afghanistan. 2313 skal ha kommet i august. UDI sier de nå venter mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere til Norge i løpet av året. Etter å ha lest i mediene og på facebook om flyktningssituasjonen og hvordan Norge har tenkt å håndtere det, har mange blitt forvirret. Man kan i midlertidig være stolt av alle Norges frivillige som har tatt det praktiske ut av politikernes hender og fått hjulet i gang meg å hjelpe flyktningene. Etter at facebook-gruppen Refugees welcome to Norway ble opprettet eskalerte aktivitetene hos norske frivillige. Mye informasjon ble spredt på kort tid og alle ville hjelpe til. Mange unge muslimer henvendte seg til oss i Islam Net og ville vite hvordan de kunne bidra. Vi hadde ingen konkrete svar på hvordan, hvor, eller hva eksakt som skjer i vår by (Oslo) rundt dette, så vi bestemte oss for å ta en tur til mottakene for å se hva som egentlig foregikk.

Tøyen mottak

Vi dro til Tøyen mottak hvor søkerne oppholder seg i 1-3 dager frem til registreringsprosessen er over. Vi ankom stedet rundt 16-tiden. Det var stengt for folk å komme inn til flyktningene, vi snakket heller med dem gjennom vinduene og folk kastet varer inn vinduene til dem. Det virket ikke som om flyktningenes opphold var så komfortabelt her på Tøyen. Klokken 18.00 åpnet dørene og flyktningene kom ut for å spise. Det var ikke lett å få komme inn i det avgrensede område hvor mat og klær ble servert. Kampen Hjelper er en gruppe som var der og hjalp til. Refugees welcome to Norway var den andre gruppen der og politiet var den siste – ingen andre ble sluppet inn. Vi fikk midlertidig lov til å komme inn på plassen, hvor vi fikk grunnleggende oversikt over situasjonen på Tøyen. Det virket som om ting var oppe og gikk greit. Flyktningene hadde nok av klær, mat ( som vi ble informert om at var halal) og frivillige som hjalp til. Hvis noe var en mangelvare var det bønnetepper og hijab / abayer for kvinner, ble vi fortalt.

Torshov transittmottak

Vi tok turen videre opp til Torshov transittmottak hvor vi møtte mange flyktninger. Vi fikk høre historier om deres reise og deres liv før de tok på seg ferden til «sikkerhet». Vi snakket med en av lederne for mottaket. Han fortalte oss hvordan de var organisert, hvordan frivilligheten hadde økt, og hva konkret de trenger hjelp til. Vi fikk vite at mat og klær hadde de fått nok av.

Det asylmottakene trenger nå er frivillige som kan være som faddere for de nye på mottakene, folk som kan hjelpe til med aktiviteter for dem. Mange av flyktningene er barnefamilier som trenger følge og hjelp til å ta med barna på lekeplassen, leke med dem, og fungere som en støtte for dem i denne tunge tiden. Andre på mottaket kan være eldre som kan trenge å gå en tur i skogen, drikke en kopp te, eller bare en sosial partner. Torshovmottaket har ellers alt det andre under kontroll, men inntrykket av Refstad transittmottak er noe annerledes. Der foregår det mer og det er flere flyktninger og større behov.

Hva sier Allah og Hans Sendebud?

Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: «Sammenligningen av de troende i deres gjensidige kjærlighet, medfølelse og sympati er akkurat som én kropp. Når én av kroppsdelene lider, lider hele kroppen på grunn av søvnløshet og feber.»1 Når vi ser våre søsken lide er det vår plikt som muslimer å føle deres smerter og hjelpe dem, for vi er som én kropp. Allah har gjennom flere vers i Koranen oppfordret oss til å gi bort våre eiendeler og rikdom til de som har mer behov for det enn oss selv. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Å dere som tror! Gi av det som Vi har gitt dere før det kommer en dag der det er ingen utveksling og intet vennskap og ingen forbønn ...»2 Profeten (fred være med ham) har også flere ganger oppfordret muslimene til å ta vare på de svake og gi i veldedighet. Han sa (fred være med ham): «Allah sa: ‘Å sønn av Adam, gi (i veldedighet), og Jeg vil gi til deg.’»3 Abu Hurairah berettet at Profeten (fred være med ham) sa: «Den som fjerner en sorg fra en troendes sorger i dette livet, vil Allah fjerne en sorg for av sorgene på Oppstandelsens dag. Og den som letter en byrde fra en som er tynget av byrder vil Allah lette byrder for i dette livet og i det neste. Og den som dekker over for en muslim i dette livet, vil Allah dekke over for i dette livet og i det neste. Allah vil hjelpe sin tjener så lenge tjeneren hjelper sin bror ...»4 Nå har du muligheten til å tjene en formues gode gjerninger hos din Herre, men husk å ha ikhlas og gjøre hva enn du gjør kun for Allahs skyld.

Hva konkret kan du gjøre?

Du kan hjelpe dine brødre og søstre som har søkt tilflukt i vårt vakre Norge blant annet gjennom de følgende punktene som vi anbefaler:

• Du kan melde deg som frivillige hos Refugees welcome to Norway og bidra sammen med dem. Om du har klær, sko, leker eller hygieneartikler som du kan donere, bør du holde deg oppdatert i denne gruppen om hvor det pågår innsamlinger og hvilke mottak som tar imot. I tillegg anbefaler vi å samle abayaer, hijaber og bønnetepper og donere det til de mottakene som har behov.

• Hvis du ønsker å bli frivillig hjelper på mottaket på Tøyen, anbefaler vi å ta det gjennom gruppen Refugees welcome to Norway. Politiet tillater ikke enkeltpersoner å være til stede på mottaket uten å gå gjennom en gruppe som har fått tillatelse.

• Du og dine venner kan danne grupper som drar til mottaket på Torshov (og evt. andre mottak) og registrere dere som frivillige. Dette synes vi er spesielt viktig med tanke på at mange flyktninger har kommet fra krig og kan ha store psykiske belastninger som de trenger hjelp til å håndtere. Det vil være svært nyttig at muslimer møter flyktningene for å gi omsorg og påminne om Allahs kjærlighet og barmhjertighet overfor de troende som har tålmodighet i slike vanskelige tider. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Og Vi vil sannelig sette dere på prøve med en viss del frykt og sult, og tap av rikdom, liv og frukter, men gi gode nyheter til de tålmodige, som, når ulykke rammer dem, sier, ‘Sannelig tilhører vi Allah, og sannelig til Ham skal vi returnere.’»5 Dette har flyktningene behov for å høre.

• Den 10. September inviterer Solidaritetsungdommen (ungdomsorganisasjonen til Norsk Folkehjelp), til møte med alle som vil være frivillige på Torshov. Det kan være nyttig å delta på dette møtet. Klikk her for mer informasjon!

• Rahma Islamic Relief har bøsseinnsamling og kakesalg for å hjelpe flyktningene. Du kan ta kontakt med dem før å bære bøsse eller donere til dem. Klikk her for mer informasjon!

• De som har ekstra hybel eller plass i boligen, bør ta kontakt med kommunen for å opplyse om dette, slik at flere flyktninger kan komme ut av mottak.

• Det er viktig at du som muslim stemmer i valget og utfordrer ordførerkandidatene i din kommune med tanke på bosetting av flyktningene.

• En gruppe frivillige muslimer arrangerer grill og aktivitetsdag for flyktningene 25. september. Du kan ta kontakt med dem for å bidra. Klikk her for mer informasjon!

• Det kan være at flyktningene ønsker arabisk litteratur å lese. Har du en ekstra mushaf kan du donere den når du besøker flyktningene slik at de har noe å lese på.

Ha tålmodighet

Til sist råder vi alle som vil bidra om å ha tålmodighet, ikke forhaste seg, bli sint eller handle rent ut av følelser. Det er mange som vil hjelpe, og noen ganger blir det for mange. Av dem som hjelper flyktningene er det de som hjelper av ren medmenneskelighet, og i tillegg noen som har andre hensikter. Om du blir ekskludert fordi du er praktiserende muslim, så prøv å ta det opp med andre som arrangerer bistanden. Om du ikke får bidratt fordi det ikke er behov for din bistand der og da, så fortvil ikke, du kan bidra ved en senere anledning in sha Allah. Det er viktig å alltid å vise eksemplariske manerer og være samarbeidsvillig i slike kompliserte situasjoner. Husk at din hjelp vil fortsatt være ettertraktet, selv etter at medienes fokus forsvinner. Så prøv å hjelpe langvarig så fremt det er mulig.

Vi ber Allah om å rettlede muslimene affærer, veilede til islam de som viser medmenneskelighet, rense våre intensjoner, mykne våre hjerter, gi oss oppriktighet i vår bistand og akseptere det fra oss slik at vi og våre søsken i nød, ikke bare står sammen i dette livet, men også det neste, amin.

Wa Assalamu Alaykum
Islam Net – Det Islamske Nettverk


1 Berettet av Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, bok 32 hadith 6258, sunnah.com, Web, 7. september 2015. <http://sunnah.com/muslim/45/84>.

2 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 254.

3 Berettet av Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 7, bok 64 hadith 264, sunnah.com, Web, 7. september 2015. <http://sunnah.com/bukhari/69/2>.

4 Berettet av Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, bok 35 hadith 6518, sunnah.com, Web, 7. september 2015. <http://sunnah.com/muslim/48/48>.

5 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 155-6.

Sist redigertonsdag, 26 april 2017 14:09
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger