fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Hvorfor er jeg kritisk til Per-Willy Amundsen

Hvorfor er jeg kritisk til Per-Willy Amundsen

Kunnskap om det og dem vi forakter mest, er de viktigste verktøy for å hindre ekstremisme blant politikere i en post-Behring Breivik tid.

Per-Willy Amundsen skriver han er kritisk til muslimer. Han presiserer dette, og skriver han er kritisk til slike muslimer som meg og mange med meg, som ikke er sekulære. Hva ønsker han med et slikt utspill? Hvorfor var det viktig for ham å skrive dette og kommunisere det ut til offentligheten? Er det for å markere seg som Frp-politiker og overbevise andre om sitt politiske standpunkt? Eller er det fordi han som privatperson har problematiske følelser til dem som er synlig annerledes og trenger at andre har forståelse for hans vansker? Er det i det hele mulig å skille det offentlige fra det private? Politikeren fra mannen i hjemmet?

Islam har et helhetlig menneskesyn. Du er deg selv innvendig som utvendig, i privat som i offentlig sfære. Per-Willy Amundsen er redd for snikislamisering. Hva er snikete med å være en ikke-sekulær muslim? Å bære hijab er langt ifra snikete, det viser tydelig at du er muslim. På samme måte med skjegg, å utføre bønn, faste, gi til de fattige, ikke drikke alkohol, unngå gambling, diskotek og svinekjøtt. Gjerne vær uforstående til dette, bare ikke kall det snikete. Kanskje er det sekularismen som er snikete og farlig, for hva er mer uforståelig og skremmende enn en liberal politiker som skal tvinge andre til å tenke og tro som seg selv?

Fundamentalisme

Per-Willy, dersom det er slik du skriver, at: «Grunnlaget for min politiske overbevisning er ideen om at alle mennesker har egenverdi, en rett til frihet og rom for personlig utfoldelse», hvorfor har ikke jeg som en praktiserende muslim denne rettigheten? Hvorfor mener du jeg ikke har frihet til å bruke min kunnskap, min intelligens, min sunne fornuft og hode til å være uenig med ditt standpunkt, både politisk og som privatperson? Eller tror du ikke at jeg som kvinne er blitt utdelt et hode på lik linje med deg til å kunne tenke selvstendig og fritt? Tror du ikke den kunnskapen jeg har fått gjennom 20 års skolegang i Norge har hatt noe som helst gjennomslag i det som har brakt meg videre i livet til å bli muslim? Til å gi meg en overbevisning om at all fornuft og vitenskap viser at alt det eksisterende må ha en skaper? At for meg er det stikk i strid mot all fornuft og logikk å tro på at verden ikke har en opprinnelse knyttet til en skaper? At det å velge og ikke tro på Gud ikke er mer vitenskapelig begrunnet enn å tro på Gud?

Men det gir meg ingen rett til å henge ut andre som ikke deler min overbevisning på den måten du gjør. Da ville jeg heller utveksle tanker og meninger, i en gjensidig og balansert arena. Det er slik jeg oppfatter den gode og konstruktive form for frihet. I motsatt fall vil frihet være kneblende og nedbrytende, og resultere i sin motpol – tvangen.

Forakten vant, fornuften forsvant

Amundsen skriver: «Jeg har tillit til byggverket vi kaller den vestlige sivilisasjon». «Aldri, hverken før eller siden, har mennesker skapt samfunn som når opp til våre samfunns frihet og velferd». Videre skriver han: «Hvorfor tilhører majoriteten av landene i den muslimske verden, på tross av sine mange naturressurser og rikdommer, likevel det vi betegner som utviklingsland? Hvorfor har disse landene, med bred pensel, undertrykkelse der vi har frihet? Islamsk fundamentalisme der vi har vitenskap? Nepotisme og sharia der vi har demokrati og rettsstat?». Disse utsagn får meg til å tenke på en tidligere Frp-politiker som har sagt at å studere statsvitenskap er politisk selvmord. Jeg vil gjerne tilføye at studier innen historie, jus, sosiologi og økonomi også ville gjøre samme nytten.

Vi lever i en tid der materielt overforbruk og fri markedsliberalisme skaper et stadig større gap mellom det rike nord og det fattige sør. Der mennesker spiser seg syke i den hvite, rike del av verden, og der mennesker dør av sult i den ikke-hvite. Der psykiske lidelser vokser i enormt omfang i vår del av den «vestlige sivilisasjonen», der selvmordsstatistikken er på topp og navn på nye diagnoser, fysiske så vel som psykiske lidelser, er omtrent daglig kost. Folk har så mye «sivilisasjon» at det gjør dem syke, rett og slett.

Den «uskyldige sivilisasjon»

I tillegg så har den siviliserte del av verden kommet langt i ødeleggelsen av naturen og jorden vi lever på. Luften forurenses stadig av den «vestlige sivilisasjon», dyre- og planteriket reduseres for hver dag, men dette er kanskje brysomme tanker for en Frp-politiker? De «siviliserte» inviterer seg selv inn til den «usiviliserte» del av verden med sitt avanserte og kirurgisk presise våpenarsenal, og masseutrydder mennesker av kjøtt og blod hver dag, i påskudd av å ville «redde den fortapte verden». Mer presist de «stakkars kvinnene». Det tror ikke engang julenissen på, ikke i dag når vi har nok kunnskap til å vite hvordan ting henger sammen. Hvor sivilisert er dette?

Det er et faktum at lovene i flere land der muslimer er majoritetsbefolkningen, er basert på påtvungne lovverk av briter og franskmenn fra kolonitiden. Det er dette som er årsaken til undertrykkelsen i disse landene, og dette har ingen ting med islam å gjøre. Jeg forventer ikke at Amundsen skal ha en fullstendig forståelse av hva sharia er. Dette er et svært avansert og omfattende system som brukes til veiledning for enkeltindivider, så vel som et samfunn. Jeg forventer mer av en folkevalgt representant – han skal ha mer kunnskap om det han snakker om. De fleste muslimer mener det ikke finnes et shariastyrt land i verden i dag, og da hjelper det lite at Amundsen mener noe annet.

Se deg rundt

Ja, det er viktig å se seg rundt. Vurdere, prøve ut, utforske og vurdere ting i henhold til egen oppfatning. Dette er spesielt viktig når ens egen oppfatning er såpass låst og full av uvilje at man ikke makter å kunne se ting i lys av andre perspektiver enn sin egne. Per-Willy har et etternavn med en sterk følelsesmessig appell til oss nordboere, og kanskje vil det gjøre stor nytte som flaggbærer i norsk politikk å gjøre nye oppdagelser i dagens pluralistiske samtid, om ikke nødvendigvis helt til polutkantene?

Jeg vil oppfordre, og utfordre, P.W. Amundsen til å delta på alle de ulike arrangementene som holdes i regi av de «ekstreme muslimer» han omtaler. Dette bør være minstekrav til den og de som vil tone flagg om muslimer i Norge. Kunnskap om det og dem vi forakter mest, er de viktigste verktøy for å hindre ekstremisme blant politikere i en post-Behring Breivik tid. Vi har ikke glemt, og vil ikke glemme, hvor den egentlige trusselen til et åpent og inkluderende Norge kommer ifra.

Siste fra Jorunn Jasmin Oksvold

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.