fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Call of Duty: Dawah Training Course - Abdur-Raheem Green

Call of Duty: Dawah Training Course - Abdur-Raheem Green

Da'wah er det profetiske oppdraget som Allah - Den Allmektige - sendte sine sendebud for å gjøre.

De alle ble sendt for dette formålet. Etter Muhammed ﷺ sin bortgang vil det ikke komme noen nye profeter. Oppgaven av da'wah har allikevel ikke tatt slutt, for etter ham ﷺ sin tid kom de rettskafne kalifene som fortsatte oppdraget av å informere verden om sannheten om Allah - Den Allmektige - og hensikten med vår eksistens. I dag er det hver og en muslims plikt å kunne gi da'wah til sine bekjente. Allah har lovet en stor belønning for de som tar overtar denne oppgaven som Hans profeter gjorde. Vi ønsker at hver og en muslim skal ha grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan gi da'wah, og derfor inviterer vi deg til å delta på dette kurset med Abdur-Raheem Green som har over 15 års erfaring med da'wah.

Hvor kurset inshaAllah vil holdes blir tilsendt på e-post til de registrerte deltagerne da vi har estimert hvor mange som inshaAllah kommer.

Siste fra Islam Net

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.