fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Noen av vikingene var muslimer Spesial

Noen av vikingene var muslimer

Vikingene var hedninger som herjet og plyndret. Men visste du at det det er gjort nye funn som tyder på at det er mulig at noen av vikingene konverterte til islam?

Vikingene, en fellesbetegnelse for folkeslagene fra Nord-Europa, herjet over hele Europa på 900-tallet. Disse fryktløse krigerne plyndret byene langs den europeiske kysten fra Nord til Sør. På kort tid hadde de klart å skape seg et rykte som terroriserte en hel verdensdel i mange år. I 845 nådde de helt til Paris ved å seile inn i elven Seine. De beleiret og brente byen for så å kreve løsepenger fra den franske kongen Karl den skallede, for å oppheve beleiringen. Men vikingene endret sine vaner etter hvert. De begynte med handelsvirksomhet og bosatte seg permanent i fredelig andre områder. De jobbet også som leiesoldater for flere riker.

Funn i vikinggrav med islamsk inskripsjon

Vikingene var hedninger. Noen av dem hadde konvertert til kristendommen etter å ha møtt kristne i England. Men de fleste holdt fast på sine forfedres tro. Men historikere har nylig i Sverige funnet en grav der en viking ble begravd med begravelsesklær som har på seg inskripsjonen «Allah». I en annen grav ble det funnet en ring med hyllest til Allah med inskripsjonen «Til Allah». Er det mulig at dette er fra en muslimsk viking? Det kan godt hende, og Allah vet best. For muslimene og vikingene hadde mye kontakt. Til og å begynne med så angrep vikingene en av datidens mektigste stat, nemlig Cordoba-Kalifatet i Spania i midten av 800-tallet.

Vikingenes angrep på muslimske Andalus

I år 844 fikk muslimene i Spania et ubehagelig besøk av vikingene. Disse vikinger menes å være danske. De inntok Lisboa og Sevilla og de holdt deres skip samlet ute på elven, slik at de kunne være i sikkerhet og angripe, når og hvor det passet dem. Byen Sevilla ble plyndret og delvis brent, og vikingene slapp uhindret derifra. Spanias leder var på dette tidspunktet Abd-Rahman II, han svarte med et motangrep som drev dem ut av byen. Etter det seilte de fleste vikingene tilbake til Frankrike og videre nordover. Deres nederlag mot den andalusiske hæren førte til at de ikke prøvde igjen å angripe dypt i Spania. De forholdt seg til plyndring av dårlige bevoktede kystliggende byer og landsbyer. Året etter deres angrep mot Lisboa og Sevilla sendte vikingene noen utsendinger til Kalif Abdurahman II og han sendte også Yahya bin al-Hakam som en utsending til dem. Noen av vikingene ble igjen i Andalus og konverterte til islam og ble velkjente ostehandlere.

Vikingene i Østen

Vikingene hadde også kontakt med muslimer da de reiste østover til Volga Bulgaria. Det var her den kjente historikeren Ibn Fadlan møtte en gruppe av dem. Ibn Fadlan var sendt av Abbasid-kalifen til Volga Bulgaria (dagens Russland) som misjonær etter at landets leder Kong Almis hadde konvertert til islam og ønsket at Kalifen skulle sende en lærd for å lære ham og folket mer om islam. Ibn Fadlan møtte der en gruppe vikinger som han beskrev som følgende: «Jeg har aldri sett en mer perfekt fysikk enn deres – de er høye som palmetrær, lyse og rødmussede og går verken med tunika eller kaftan.» Men han var ikke særlig imponert av deres vaskeritualer og hygiene som han beskrev slik: «De er de skitneste av alle Allahs skapninger: De renser seg ikke etter avføring eller urinering og de vasker seg ikke når de er urene etter samleie og de vasker ikke engang hendene etter maten.»

Hva kan de arkeologiske funnene fortelle oss

Funnet fra Sverige ifølge arkeologen Larsson kan vise oss at vikingene hadde et tettere bånd til islam og muslimer enn vi trodde. Larsson mener at funnet kan tyde på at vikinger kan ha vært mer integrert med muslimske tradisjoner og religion enn tidligere antatt. Hun sier ifølge en artikkel i nettavisen: «Jeg tror ikke at man har vært fremmed for verken kulturen eller religionen fra områder i Sentral-Asia og Persia.» Deretter ble hun spurt: «Kan det tenkes at muslimer har vært gravlagt i disse gravene?» Hun svarte: «Ja, absolutt. Jeg er ikke fremmede for den tanken. Vi gjør DNA-analyser av levningene for å få rede på det, at de skulle kunne være inspirert av islam.» Larsson tror funnet kan tyde på at vikingene var inspirert av islam og ideen om evig liv etter døden i paradis. «I Koranen står det skrevet at menneskene i Paradiset vil bære klær av silke. Dette kombinert med inskripsjonene på båndene, kan forklare den utbredte hyppigheten av silke i graver fra vikingtiden, sier hun, og legger til at det ikke er noen forskjell på kvinnene og mennenes graver sådan.

Tidligere har arkeologer antatt at gjenstander fra Østen i vikinggraver kun var et resultat av plyndringstokter og handel. Men dette ser ikke til å være den eneste grunnen. Disse gjenstandene som ble funnet i gravene kan vise til at den avdøde var en muslim som trodde på Allah og et etterliv. Alt dette viser oss igjen hvor spredt islam var før 1000-tallet. Denne vakre religionen hadde nådd helt til verdens nordlige del, Allahu Akbar. Sannelig Allahs sanne religion er islam og den skal alltid være seirende slik Allah sier i Koranen (oversettelse av betydningen): «Det er Han som har sendt Sitt Sendebud med rettledningen og sannhetens religion, for at den må seire over enhver religion, selv om avgudsdyrkerne måtte hate (det).» [Koranen 9:32]

 

 

 

Sist redigerttorsdag, 28 juni 2018 12:19

Siste fra Muhammed Z. Alburundy

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.