fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Exploring the 40 Hadith of an-Nawawi - Sh. Abu Usamah

Exploring the 40 Hadith of an-Nawawi - Sh. Abu Usamah

Bli med å utforsk de førti hadithene av Imam an-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet over han). An-Nawawis førti hadith er en samling av 42 av noen av de viktigste og fascinerende hadithene som finnes i hadith-litteraturen. Ved å studere disse hadithene vil du lære å komme nærmere Allah, hvordan styrke forholdet ditt med medmennesker, lære visdommer av gull som du kan implementere i livet ditt, og mye mer.

Hvorfor du bør delta

Hadith-litteraturen er en viktig del av islams historie og er så viktig at uten den så er det umulig å forstå islam i sin helhet. Koranen og sunnah er kildene av veiledning for enhver muslim. Sunnah består av profeten Muhammeds egne uttalelser, egne gjerninger og andres handlinger som han godkjente stilltiende. Kanskje den viktigste av disse tre aspektene er hans uttalelser. Disse uttalelsene er å finne i den autentiske hadith-litteraturen. Derfor utgjør den autentiske hadith-litteraturen, sammen med Koranen, den grunnleggende kilde til veiledning for enhver muslim inntil Dommedagen. Det er derfor svært viktig at hadith-litteratur gjøres tilgjengelig for enhver muslim samt dens forklaring. An-Nawawi har gjort en utmerket jobb i å samle sammen disse viktige hadithene av Profeten (fred være med ham). Disse hadithene anses som noen av de mest omfattende og viktige hadithene for den enkelte muslim. Hvis en muslim virkelig forstår disse hadithene og implementerer dem i hans liv, vil hans vei til Paradiset bli enkel in sha Allah. Det er derfor de trenger å bli forstått i detalj, i lys av forklaringene som de skriftlærde har gitt gjennom historien. Som en innføring i hadith-litteraturen er de førti hadithene av Imam an-Nawawi den perfekte samlingen.

An-Nawawis egen forklaring om viktigheten av hadithene

«De lærde har samlet førti hadither om fundamentene av religionen (troen), om praktiske saker, om jihad, om zuhd, om adab, og selv om prekener. Alle disse [samlinger] var med gode formål. Måtte Allah være fornøyd med dem som søkte dem. Men jeg har funnet det best å samle sammen førti hadith som er viktigere enn alle disse. Disse førti hadithene innlemmer alle disse separate emnene. Faktisk er enhver hadith i seg selv en stor generell regel fra fundamentene av religionen. Noen lærde sier at alt av islam dreier seg om disse hadithene. Noen har sagt, om spesifikke hadith, at de er halvparten av islam, en tredjedel av islam og så videre. Jeg har forpliktet meg til å bare inkludere autentiske hadith i disse førti hadithene. De fleste av dem er fra Sahih al-Bukhari eller Sahih Muslim.» [Tatt fra an-Nawawis introduksjon til de førti hadithene]

Om samleren av hadithene

Samleren av de førti hadithene er ingen annen enn den velkjente faqih (jurist) av imam ash-Shafi’i sin madhab (jurisprudensskole); Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharif an-Nawawi. Han var født i 1233 e.Kr. i en landsby sør for Damaskus med navnet Nawa. Al-Nawawi levde et veldig simpelt liv og pleide faktisk å faste hver eneste dag bortsett fra de dagene det er forbudt å faste. Han spiste og drakk kun én gang om dagen. På et tidspunkt i hans liv pleide han å dra på 12 klasser om dagen som tok han 12 timer, og etter det pleide han å studere i 12 timer. Han sov altså nesten aldri, kun på bøkene hans i små stunder. I to år hadde han faktisk latt vær å sove liggende. Måtte Allah gi han den høyeste grad av Jannah for hans bidrag for vår ummah, ameen.

Tid og sted

Tid: Lørdag og søndag 16-17. august, kl. 12:00 – 21:00.
Sted: Vil bli sendt til de som har registrert seg innen 24 timer før kursstart.

Billettinformasjon

Det er kun 80 plasser, dvs. at du må være tidlig ute med å bestille billett. Billetten koster totalt kr 395,- for begge dagene, men for de som bestiller innen 1. august, er prisen redusert til kr 295,-. Dersom du ikke har råd til billetten send oss en e-post med begrunnelse så sender vi deg billett gratis dersom vi har flere gratis plasser igjen in sha Allah.

Sist redigertlørdag, 28 november 2015 16:00

Siste fra Islam Net

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.