fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Islam Net – Det Islamske Nettverk

Islam Net – Det Islamske Nettverk

Islam Net er en av de største og mest aktive muslimske dawah-organisasjoner i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt i 2008 og har utviklet seg mye siden da. Vår visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah, undervisning, media og politisk engasjement.

Vårt primærfokus kan deles inn slik:

  • Invitere ikke-muslimer til islam og oppklare misoppfatninger.
  • Inspirere ikke-praktiserende muslimer til å komme tilbake til Allah.
  • Veilede og undervise konvertitter.
  • Veilede muslimer til å praktisere islam i henhold til Koranen og sunnah.
  • Engasjere praktiserende muslimer i dawah og lære massen av muslimer grunnleggende dawah-ferdigheter.
  • Engasjere praktiserende muslimer i å søke kunnskap og bli ledere i arbeid for islam.
  • Forsvare islam, muslimer og våre rettigheter i det norske samfunnet.

En oppsummering av vårt primærfokus er at vi jobber for menneskets suksess i akhirah. Dermed vil også våre prosjekter reflektere denne verdien.

Vi strever for å oppnå våre mål gjennom multimedia, forskning, publikasjoner, kurs, konferanser og debatter. For at vårt arbeid skal være mest mulig fokusert, målrettet og effektivt har vi opprettet forskjellige undergrupper av Islam Net som alle har sine egne satsningsområder. Islam Net fungerer som det islamske nettverk som binder de forskjellige undergruppene og dawah-arbeidet sammen.

 

Siste fra Islam Net

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.