fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Lars Akerhaug sprer hat mot muslimer

Lars Akerhaug sprer hat mot muslimer

14. jan 2015 skrev den anti-muslimske hatpredikanten Lars Akerhaug en kronikk i Dagbladet som het «Hykleren med to tunger». I kronikken anklager Akerhaug meg for det han kaller å «helle bensin på bålet» i forbindelse med attentatet mot Charlie Hebdo i Frankrike. Akerhaug snakker ikke ut av uvitenhet, han er svært bevisst på det han sier og gjør. Han har en klar agenda om å svartmale muslimer som ikke vil forlate islams grunnleggende verdier, eller med andre ord følger en forståelse av islam som er «godkjent» av han selv.

Politisk korrekt hat mot muslimer

Akerhaug vet veldig godt at jeg og Islam Net ikke forsvarer attentatet i Paris. Se Aktuelt 07.01.2015 hvor jeg deltok og forklarte vårt ståsted hos NRK, eller innslaget mitt på TV2 . Hvor vidt jeg står for straff for å håne profeten Muhammed (fred være med ham) er mitt ståsted enkelt og greit at alle som bor i Norge må forholde seg til lovverket i Norge. Da er det altså lovene og strafferammene som regulerer rasime, hat og mobbing som er aktuelle. Den norske straffeloven § 135a i 13de Kapitel sier:

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres … religion eller livssyn, …»

Det første å bemerke er at de hånende karikaturene av muslimenes Profet (fred være med ham) er ulovlig ifølge norsk lov da muslimer opplever dette som hat. Det andre er at Akerhaug er en anti-muslim som sprer hat mot muslimer gjennom sine skriverier. Det er ikke bare Islam Net som får gå gjennom hos Akerhaug, det er mange andre muslimer som ønsker å uttrykke sin misnøye til Akerhaugs hat mot muslimer, men de tør ikke fordi de vet at Akerhaug sitter i en maktposisjon som journalist. Som journalist blir du ansett som en som formidler sannhet til folket, og man har en stor makt til å skape eller forebygge hat. Akerhaug er attpåtil politisk korrekt i sin «kritikk» av islam, noe som gjør det svært skummelt for muslimer å si noe imot han. Den 19. November skrev Dagbladet «Flere norske muslimer som er omtalt i Lars Akerhaugs bok ‘Norsk Jihad - muslimske ekstremister blant oss’, vurderer å politianmelde og saksøke forfatteren.» Det er ikke tilfeldig at det er så utrolig mange muslimer som opplever at Akerhaug sprer hat basert på falske lenker han lager og ting tatt ut av kontekst. Det er akkurat slik islamofober operer! De leker med ord, tar ting ut av kontekst, krydrer det litt, legger til fabrikasjoner, og der har vi det: Det muslimske monsteret (eller elefanten som andre liker å kalle det) vi må redde samfunnet fra!

Han vil ikke at vi skal være en del av fellesskapet

I artikkelen «Naivitet i praksis» på Minerva uttrykker Akerhaug at regjeringen ikke bør samarbeide med Islam Net i kampen om forebygging av terrorisme. Han kritiserer Aftenposten og Lars Gule som har foreslått dette. Her er det et punkt som er verdt å reflektere over. Det er altså ikke Islam Net som er imot samarbeid med det norske folket om et felles mål om å forebygge terror på norsk jord. Det er Akerhaug som er imot at vi skal bli en del av fellesskapet, at vi skal bidra til å gjøre Norge til et tryggere sted for alle, ja tryggere også for de 97% ikke-muslimer her i landet! Hva begrunner han det med? Han sier at vi sprer hat. Det er ironisk at han ikke klarer å se at det er akkurat det han selv gjør ved å oppfordre til å fryse oss ut av felleskapet.

Akerhaugs «godkjente islam»

Akerhaug mener at samfunnet heller bør samarbeide med «personer med muslimsk bakgrunn som aktivt utfordrer islamistene». Videre gir han eksempel på Sylo Taraku, generalsekretær i LIM og den norsk-somaliske Amal Aden som fremtrer som stolt homofil muslim. Jeg utfordrer Akerhaug til å bringe et tall på hvor mange moskeer i Norge som støtter Sylo Taraku og Amal Adan sin forståelse av islam. I 2013 var ifølge Statistisk Sentralbyrå 120 882 muslimer registrert i forskjellige moskeer. Statistikk på antall medlemmer fordelt i de forskjellige moskeene er også tilgjengelig. Det er dermed svært enkelt å finne ut hvor stor andel av den muslimske befolkningen i Norge som støtter den «islam» som er godkjent av Akerhaug. Virkeligheten er at det er ingen moskeer i Norge som noen sinne har uttrykt støtte til Aden og Taraku sin forståelse av islam. Det er også viktig å bemerke at vi ikke snakker om teologiske uenigheter innad blant muslimer, men om islam relatert til det offentlige rom og det norske samfunnet. Det er mange uenigheter mellom muslimske trossamfunn, men de aller fleste står for de samme grunnleggende verdier som bryter med Akerhaugs «godkjente islam». Et viktig eksempel er: Alle muslimske trossamfunn mener at Gud vet best. Den veiledningen som er fra Gud er den beste veiledningen for individet, samfunnet og hele verden. Dette er noe av det aller mest essensielle i muslimenes tro som alle muslimer som virkelig er muslimer, er enige om. Dette passer ikke med Taraku, Aden eller Akerhaugs forståelse av «akseptabel islam». De nevnte personene vil si at alle Norges moskeer sin forståelse av islam er feil, for i deres syn er mennesket i sentrum, ikke Gud. Det mennesket selv mener er best, er best for vedkommende, ikke nødvendigvis det Gud mener. De setter med andre ord mennesket høyere enn Gud. Denne forståelsen er ikke å finne blant noen norske muslimske moskeer! Dermed er ingen muslimske miljøer godkjent av Akerhaug og hans likesinnede.

Islamekspert eller islamofob?

Å ikke kunne anerkjenne at den gjennomsnittlige muslimske tro bør være en del av samfunnet, er problematisk. Å oppfordre staten til å diskriminere muslimer som ikke følger en «godkjent islam» er islamofobi. Ifølge Store norske leksikon har den norske forskeren Cora Alexa Døving omtalt islamofobi som «en systematisert og ideologisk form for fordomsproduksjon som underbygger redsler for, hat mot og diskriminering av muslimer, eller de som oppfattes som muslimer. Som ideologi er islamofobi formede meningssystemer og derfor ikke noen fobi i ordets tradisjonelle betydning: islamofobi produserer ‘kunnskap’ om islam hvis hensikt er å spre fobi/frykt.» Er det ikke akkurat dette Akerhaug gjør? Jo! Konklusjonen vi kan trekke fra dette er at Akerhaug er en islamofob som sprer hat mot islam og muslimer, men han gjør det på en politisk korrekt måte, så da får han heller tittelen «islamekspert».

Akerhaugs falske påstander

La oss nå gå over til de aktuelle påstandene fra Akerhaug i hans kronikk i Dagbladet. Nå som vi skal se litt nøyere på dem vil vi finne mer bevis for hvordan Akerhaug leker med ord for å fremme sitt politisk korrekte hat mot muslimer.

Akerhaug skriver: «Islam Net sprer også fatwaer, altså religiøse domsavsigelser og vurderinger, fra nettsiden islamqa. Disse bruker Islam Net tid og ressurser på å oversette til norsk og legge på sine nettsider.

Det er interessant å lese hva slags spørsmål og svar som gis på denne siden om å drepe de som spotter og håner profeten Mohammad:

‘Jeg hørte på et kassettopptak at alle som fornærmer profeten (fred være med ham) skal bli henrettet, selv om han angrer?’ spør en innsender.

I svaret heter det blant annet som følger:

‘Å fornærme profeten (fred være med ham) er en av de verste og mest forbudte handlinger, det er en vantro handling og innebærer frafall fra islam. De lærde er enige om at dette gjelder, spøk eller ei. Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro.’» Sitat slutt.

Hvordan Akerhaug leker med ord

Islam Net driver nettsiden www.IslamQA.no. Under «Om oss» på nettsiden står det bl.a. «Svarene på denne nettsiden er gitt av lærde og oversatt til norsk fra engelsk. Artiklene på denne nettsiden representerer ikke nødvendigvis Islam Nets synspunkt eller ståsted, da denne siden er ment for opplysningsformål.»

Det aller første å bemerke er at Islam Net ikke nødvendigvis representerer synspunktene som kommer til uttrykk i artiklene. På samme måte representerer ikke et leksikon nødvendigvis synspunktene som kommer til uttrykk hos dem. Innen islam finnes det et bredt spekter av meninger som anses av den store majoriteten av lærde som godkjente meninger i samsvar med islams lære. Disse meningene er ved mange tilfeller svært motstridende, og det at muslimer lar de komme til uttrykk er fordi ytringsfrihet er en viktig del av islam. Det betyr ikke at man er enig med alle meningene man lar komme til uttrykk.

Det andre som er verdt å bemerke er at sitatet som Akerhaug indirekte tillegger oss med sin manipulerende skrivemåte, er ikke fra noen av våre nettsider! Vi har aldri oversatt eller lagt ut dette sitatet! Det er Akerhaug selv som har oversatt det og lagt det ut i sin kronikk. Videre på «Om oss» listes en rekke nettsider som det blant annet oversettes artikler fra. Der har vi listet www.islamqa.com, www.islamweb.net, www.amjaonline.org, www.alifta.com, www.islam21c.com, www.madeenah.com, og www.islamqa.dk. Svarene som gis på disse sidene vil variere bredt på samme spørsmål som stilles. Én side vil f.eks. si at islam pålegger niqab, mens en annen side vil si at islam ikke pålegger niqab. Er det mulig å tillegge Islam Net eller meg; helt tilfeldige meninger basert på at vi har en nettside som fungerer som et oppslagsverk, hvor innholdet oversettes fra artikler fra en rekke ulike nettsider med til og med motstridende synspunkter? Man må virkelig være hjerneskadet for å gjøre noe slik, med mindre man har onde hensikter om å bevisst leke med ord for å spre hat mot muslimer og skape «det muslimske monsteret» vi snakket om.

Akerhaugs forvrengte logikk oppsummert

La oss oppsummere dette: Akerhaugs logikk er at Islam Net driver en nettside som heter www.islamqa.no , derfor er Islam Nets leder enig med alt som står på en helt annet nettside med et lignende navn; www.islamqa.com . På den eksterne nettsiden finner vi et sitat som Akerhaug har oversatt til norsk, derfor står Fahad Qureshi for dette sitatet. «Logikken» er helt absurd! Om noen sier at VG er en avis, og det er Klassekampen også, derfor er VG enig med alt som står i Klassekampen, må det være noe galt med vedkommende som sier dette, eller vedkommendes motiver. Anta at noen sier: FrP er et norsk demokratisk parti som følger norsk grunnlov. Ap er også et norsk demokratisk parti som følger norsk grunnlov. Derfor er Ap enig med alt FrP står for. Man må virkelig være tilbakestående for å bruke slik falsk logikk, eller så er man meget bevisst på det man gjør, og gjør det for å føre godtroende folk bak lyset. Det er ikke jeg som er hykleren med to tunger, det er Akerhaug som er den hatefulle hykleren her. Ingen bør bruke Akerhaug som en ekspert på islam, ei heller fortjener en islamofob å jobbe som journalist, i hvert fall ikke relatert til saker om islam og muslimer. Dette bør de ansvarlige redaktører rydde opp i.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.