fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

En muslims plikt å jobbe mot terror

En muslims plikt å jobbe mot terror

Aftenposten anbefalte 10. juni i «Moderate planer mot ekstreme holdninger» regjeringen å få Islam Net med på laget i arbeidet mot voldelig ekstremisme. I etterkant har de møtt kritikk fra flere hold. Nina Hjerpset-Østlie mente at regjeringen ikke bør samarbeide med Islam Net basert på hennes personlige tolkning av Islam Nets religiøse verdier. Kort oppsummert mener Østlie at Islam Nets forståelse av islams rettssystem – som i bunn og grunn er det mainstream muslimer tror på – er barbarisk.

Også publisert i Aftenposten 16. juni 2014

Det er en misforståelse

Mye av det Østlie sier er uriktig og upresist. Islam Net står ikke – og la meg understreke IKKE – for drap av noen som helst, verken kvinner eller menn, eller de som har heterofile eller homofile tiltrekninger! Islam lærer at man skal forholde seg til lovverket i landet man lever i. For de som bor i Norge er det da norsk lov som er gjeldende.

Islam er en fredelig og vakker religion som lærer nestekjærlighet og gir indre ro i hjertet. (se www.finnislam.no) Islam legger mye vekt på å hjelpe de svakere stilte i samfunnet og foreldreløse. Guds Sendebud – Muhammed (fred være med ham) – sa: «Den som sponser en foreldreløs, enten det er en slektning av ham eller ikke, vil han og jeg være som disse to i Paradiset.» (se Sahih Muslim, hadith 2983) Og han indikerte med sine fingre at han mente som pekefingeren og langfingeren samlet. Det er viktig at man ikke skriver om muslimer på en måte som stigmatiserer og får dem til å virke som umenneskelige.

For argumentets skyld

Når det gjelder dødsstraff er det ikke nødv. å fokusere så mye på hva muslimer i Norge tror og mener, for de forholder seg til norsk lov uansett. Aftenposten oppfordrer ikke regjeringen til å samarbeide med muslimer i en islamsk stat som praktiserer dødsstraff. Aftenposten snakker om muslimer i Norge som forholder seg til norsk lov. Det er verdt å ta til betraktning at regjeringen samarbeider ikke bare med noen som mener at dødsstraff i en islamsk stat er bra, de samarbeider faktisk med makter som praktiserer dødsstraff! USA er Norges alliert og Norge har støttet USA i invasjonen av Afghanistan, og USA praktiserer dødsstraff i mange av sine stater. Islam Net har aldri henrettet noen – at jeg må presisere dette høres helt komisk ut, men det er nødv. for å få frem poenget – allikevel er det enkelte som mener at det er Islam Net man ikke bør samarbeide med, mens det er helt greit å samarbeide med USA som faktisk praktiserer dødsstraff. For en ironi!

Må ikke være enig

Man må ikke være enig for å kunne samarbeide. De røde partiene er svært uenige med de blå, og i USA er det flere partier som er uenig med Obamas regjering og mener at det er barbarisk av han å henrette folk. Det hindrer dog ikke å kunne samarbeide om felles mål. Terrorisme er noe forferdelig og Koranen lærer at å drepe kun ett uskyldig liv er som å drepe hele menneskeheten! Og det å redde kun ett uskyldig liv er som å redde hele menneskeheten! Dette betyr at enhver troende muslim vil yte sitt ytterste for å forebygge terrorisme og dette er vårt budskap gjennom våre mange kanaler vi når ut til ungdommen gjennom. Å samarbeide mot et slikt onde som terrorisme bør være noe alle kan være med på.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.