fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

NRKs unyanserte fremstilling av seminaret med Dr. Haitham al-Haddad

NRKs unyanserte fremstilling av seminaret med Dr. Haitham al-Haddad

NRK dukket opp på seminaret med Haitham al-Haddad, men hvorfor måtte de misbruke besøket til å sette islam og Islam Net Student i et slikt dårlig lys? Var det et forsøk på å stoppe fremtidige seminarer på Høgskolen i Oslo og Akershus?

Fordomsfulle journalister

NRK har laget en unyansert reportasje om Islam Net Student (INS) sitt arrangement på Høgskolen i Oslo og Akershus. Reportasjen er vinklet med intensjon om at HiOA skal nekte videre utlån av lokaler til Islam Net Student. Det er klart at fordomsfulle journalister ønsker å stoppe ytringer som strider med deres forståelse av rett og galt, men å regelrett sabotere for muslimer ved å lage en slik unyansert sak er umoralsk presseskikk.

Åpent for alle

Arrangementet var åpent for alle journalister, de kunne komme, høre, observere, skrive og stille kritiske spørsmål til de ble blå. De kunne filme hvem de ville av personer som ønsket å bli filmet utenfor selve konferansesalen, de hadde fri tilgang til å intervjue hvem de ville i aulaen. De fikk intervju med Islam Nets leder, de fikk også tilbudt å intervjue foredragsholderen. Faktisk fikk NRK spesiell tillatelse til å filme opp til ti minutter av det som foregikk på scenen slik at de hadde nok materiell til å lage sin nyhetsreportasje.

På alle av Islam Net Students tidligere arrangementer har det ikke vært tillatt for noen utenforstående å filme. Dette er en generell regel som gjelder for alle deltagere, noe som naturligvis inkluderer pressen også. Islam Net Student gir vanligvis ingen særbehandling for enkeltindivider, selv om dette ble gjort for NRK da de fikk tillatelse til å filme nok materiell for sin reportasje. Bare fordi man er journalist, kameramann, eller har et hvilket som helst annet yrke, bør ikke vedkommende anse seg som bedre enn de andre deltagerne og kreve særbehandling. Faktisk bør vedkommende akseptere å bli behandlet på lik linje med resten av deltagerne. Til tross for dette fikk NRK denne unike muligheten til å filme, noe som ingen andre fikk.

Ble NRK kastet ut?

NRK fremstilte det slik at de ble kastet ut av salen, trolig for å gi sine seere et bilde av at møtet ikke var åpent for pressen, slik at HiOA ikke skal gi Islam Net Student lokaler til disposisjon igjen. Det bærer ikke riktighet å si at NRK ble kastet ut. De kunne mer enn gjerne overvære hele seminaret og de fikk til og med ta med seg sitt kamera inn i lokalet med den avtale at de kun skulle filme det som pågikk på scenen. De kunne filme scenen uten å filme publikum da mange unge muslimer frykter å bli hengt ut i media eller generelt ikke ønsker å komme på TV. Til tross for at INS hadde en avtale mottok de klager fra publikum om at NRKs kameramann filmet mot dem og dermed følte noen seg ubekvemme. Dette er uten tvil dårlig presseskikk. Fordi NRK brøt avtalen ba INS dem om å legge igjen sitt kamera utenfor salen og heller overvære møtet evt. som skribenter. De forsvarte seg med å påstå at de kun filmet folks hender og føtter, men det hadde de heller ikke fått tillatelse til fra publikum eller arrangøren. Det er også umulig for INS som arrangører å vite om en kameramann filmer folks hender eller ansikt. Til tross for dette stolte INS på NRK og lot dem bli i salen trass de hadde brutt avtalen. Selv etter dette måtte denne journalisten lage en slik unyansert sak som etter mitt skjønn, kun var ment for å skape problemer for Islam Net Student med HiOA.

Misbruk av opptak

Det er et faktum at foredragsholderen, ikke bare al-Haddad, men også mange andre foredragsholdere INS har invitert tidligere, regelrett feilsiteres og det klippes og limes fra deres foredrag. Derfor er det nødvendig for INS som arrangør å sikre at videoopptak som gjøres av konferansene er kopibeskyttet av INS og ikke av andre, slik at ingen kan misbruke det ved å klippe og lime. Det er en rekke korte videosnutter på YouTube som er klipt ut av sine kontekster for å svartmale foredragsholderen. Dersom INS ikke kopibeskytter sitt materiale, vil folk kunne gjøre det samme med møter som INS har arrangert. Hvis en foredragsholder f.eks. sier «Kvinner bør fengsles og straffeforfølges, om de bryter den norske lov», er det lett for media eller andre, å klippe vekk delen som sier «om de bryter den norske lov», og legge det frem slik; «Kvinner bør fengsles og straffeforfølges», sa den radikale imamen, e.l.

INS kan heller ikke tillate noen å filme selv om de hevder at de ikke vil klippe og lime, for da må INS tillate det for alle. Derfor filmer INS heller alt selv og offentliggjør hele videoen på nett slik at man kan se ting i sin kontekst. Dette betyr ikke at møte ikke er et åpent arrangement, for det er det, på lik linje som konserter også er åpne for alle, men det er ofte forbudt å filme konserten pga. opphavsrett.

Egen pressekonferanse

Pressen fikk til og med en hel pressekonferanse dagen før selve arrangementet hvor de kunne spørre om alt de ville. Dette er bevis på at Islam Net Student ikke har noe å skjule og pressen har fått god mulighet til å delta og stille sine kritiste spørsmål.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.