fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

- Vår sak ligger kun hos Allah

- Vår sak ligger kun hos Allah

De anklager meg og mine søsken i Islam Net for å ha solgt oss selv til staten for en billig penge. Hva vet de om hva sannheten er?

100 000 fra staten

Staten skulle fordele en del midler for holdningsskapende arbeid for å forebygge tvangsekteskap. Vi søkte på denne ordningen for å holde en konferanse om islams ståsted til temaet og fikk avslag. Vi klagde og ba om begrunnelse, og fikk deretter innvilget 100 000 for dette formålet. Staten satte dog et meget diskriminerende kriterium. De ville ikke tildele midler til foreninger som tilrettelegger etter konferansens deltageres ønske, som er at kjønn kan sitte separat uten at noen fra det motsatte kjønn kan trenge seg på. Riktig nok var det ikke formulert slik i tilsagnsbrevet, men det er slik det i praksis leses for de det gjelder.

Vi aksepterte

Vi var helt uenige med IMDi om dette kriteriet, men valgte å akseptere det fordi vi så mer fordel for formålet i å akseptere enn å avvise, til tross for at vi oppfattet det som diskriminerende. Når vi aksepterte dette, visste vi selv, og sa også overfor IMDi, at dette kriteriet i praksis ikke ville hindre at menn og kvinner ville sette seg separat, fordi det er av eget ønske våres deltagere gjør dette. Våre medlemmer og støttespillere er flest religiøst overbevist om at det ikke er riktig at ikke-mahram ugifte menn og kvinner sitter sammen i en forsamling. Vi så dermed ikke noe problem med dette kriteriet fra IMDi i praksis, men vi mente at det var diskriminerende av IMDi å sette dette kriteriet som perspektivet av prinsipper.

Anklages for å selge islam

NRK skrev en artikkel med tittelen «Får 100.000 av staten – må godta at kvinner og menn kan sitte sammen». Raskt etter at artikkelen kom ut publiserte jeg en melding i facebook-gruppen vår for at ingen skulle tro at vi skulle være med på å arrangere et kjønnsmikset arrangement. Jeg skrev:

«Før noen som helst kommer med sine teorier om at vi ikke følger Allahs påbud e.l., minner jeg dere om hva Allah SWT sier Surah Al-hujurat:

''O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate, lest you harm a people out of ignorance and become, over what you have done, regretful.''
[Qur'an 49:6]

Ifølge islam skal ikke menn og kvinner mikses fritt på forsamlinger, det er ikke Islam Net som sier det, det er det majoriteten av deltagerne på våre konferanser er religiøst overbevist om. Når de er overbevist om dette, vil folk inshaAllah selv sette seg etter retningslinjene islam har satt. Dermed er det heller ikke et så stort problem, annet enn at det prinsipielt er galt å forby å tilrettelegge for muslimske kvinners ønske om separasjon fra menn når det gjelder deltagelse på seminarer, men i praksis vil det inshaAllah ikke bli et problem.»

Til tross for dette ble vi bombardert med anklagelser om at vi hadde solgt islams prinsipper for 100 000 kr.

Kun for Allah

Jeg presiserte for folk at verken jeg eller noen andre i vårt styre har en eneste krone å tjene på å ta imot disse midlene for å forebygge tvangsekteskap. De går ikke i min eller noen annens lomme. Vi jobber kun for Allah og ikke for noen som helst andre. Folk kan si hva de vil, men vår sak ligger kun hos Allah.

Ikke vår konferanse, ikke våre regler

Vi så det slik at det er staten som betaler for konferansen og dermed kan de sette de premisser de ønsker, uavhengig av om de er diskriminerende eller ikke. I tilsagnsbrevet står det at IMDi er samarbeidspartner. Når det er staten som betaler og de er samarbeidspartner er det ikke lenger en ren «Islam Net event» hvor vi har frie tøyler.

Hadde det vært vår konferanse og vi hadde bestemt reglene, så ville vi ha tilrettelagt for våre deltageres ønske om å ha retningslinjer som ikke tillater menn å sette seg ved siden av en kvinne som ikke ønsker det. Denne konferansen skulle dog ikke være en Islam Net event, det var en konferanse finansiert av staten på deres premisser.

Hvorfor vi gikk med

Vi valgte å hjelpe staten i sitt arbeid om å forebygge tvangsekteskap på deres premisser fordi vi anså formålet som nobelt og viktig. I tillegg så vi det slik at muslimer flest, om ikke alle, velger frivillig å ta utdanning hvor de har akseptert at på statens skoler er det tillatt å mikse kjønn. Så vi forstod det slik at hvis man var villig til å gå på norsk skole hvor det var fri miksing av kjønn, ville man ikke ha et problem med å delta på en konferanse hvor kvinner og menn i praksis satt adskilt etter eget ønske, men ifølge papiret så kunne de sitte sammen. Vi så at det kunne komme mye godt av å gjennomføre denne konferansen, og så ikke stormen som ville komme blant muslimene.

Usaklig kritikk

Det kom veldig mye usaklig kritikk hvor vi ble fremstilt som noen som gjør kompromiss med det islam tillater og vi ble anklaget for å ha solgt oss selv / islam for en billig penge. La det ikke være noen tvil, å selge islam, om det er for 100 000 eller en milliard, vil gjøre deg til den største taper, uavhengig av hva du tror. Så å bli anklaget for dette traff meg i hjertet! Jeg og særlig de i styret, har slitt for islam i dette landet i flere år. Jeg sier ikke dette for at noen skal gi meg eller oss, ros, for vi søker kun belønning hos Allah. Jeg sier det for at folk skal forstå hvor vondt det gjør når noen kommer med slike beskyldninger.

Jeg svarte på så å si alt som kom av usaklig kritikk, selv når folk bare kverulerte og repeterte de samme tingene om igjen og om igjen etter at jeg hadde besvart det utallige ganger.

Var det tillatt å ta imot pengene

Blant all den usaklige kritikken kom også et aspekt av saken til syne som ikke hadde slått meg eller noen andre i styret vårt tidligere. Vi tenkte som nevnt tidligere at det var forbudt å mikse kjønn på en konferanse, men at dette i praksis ikke ville finne sted selv om vi skrev under på at folk kunne sitte hvor de ville. Det vi ikke tenkte over var om det var tillatt for oss å signere en kontrakt som konstaterte det nevnte kriteriet til IMDi. Vi tenkte jo som nevnt at det ikke var våre midler og dermed kunne vi ikke styre alt slik vi ville.

Forhøre med lærde

Etter å ha blitt uthengt for å ha solgt religionen og beskyldt for å ha signert en ulovlig avtale i henhold til vår religion, ble vi obs på at dette er noe vi må forhøre oss med lærde om. De som valgte å henge oss ut på den måten burde ha visst at det er et generelt prinsipp i islam om at når man gir sin bror et råd, så skal det gis privat, og det skal ikke gjøres for å henge ut vedkommende. I en artikkel fra Islamweb.net står det som følger:

«Ibn Rajab may Allaah have mercy upon him wrote, "When the righteous predecessors intended to give Naseehah to someone, they admonished him privately, to the point that some of them said, 'The one who exhorts his brother between him and himself, then it is Naseehah. The one who exhorts him in front of people, then it is merely scolding!'"
 
Al-Fudhail Ibn 'Iyyadh may Allaah have mercy upon him one of the pious scholars from our predecessors, said, "A believer covers up and gives Naseehah, whereas an evildoer exposes and humiliates." Ibn Rajab commented on this statement saying, "It is Naseehah if it is with a cover, while it is humiliation with broadcasting".»

Vi forsøkte å komme i kontakt med en rekke lærde som Dr. Ali M. Salah, Sh. Shady Alsuleiman, Sh. Haitham al Haddad, Sh. Murtaza Khan, Sh. Abu Usamah At-Thahabi og Sh. Hussain Yee.

Av alle de nevnte lærde har vi til nå kun fått svar fra Sh. Hussain Yee som er en lærd som har studert fire år under Sh. Nasiruddin al-Albany. Vi har forklart han saken grundig og han har rådet oss til å gi pengene tilbake fordi folk lager for mye fitnah, og fordi det ikke er tillatt å signere en avtale med de gitte premissene, selv om det i praksis ikke vil bli kjønnsmiksing. Hadde tanken slått oss at det kan være forbudt selv om det i praksis ikke blir kjønnsmiksing, hadde vi forhørt oss med lærde før vi tok imot midlene. Den tanken slo dessverre ingen av oss.

Gir pengene tilbake

Vi har fått svar fra Sh. Hussain Yee, og vi avventer også svar fra noen flere av de nevnte lærde, men vi velger uansett å returnere midlene. Når de andre lærde har svart oss inshaAllah, vil vi også offentliggjøre deres meninger inshaAllah. Midler fra staten eller ei, det er Allah som skal sørge for at islams arbeid fortsetter, uavhengig av statens bidrag eller muslimenes støtte. Vi så på pengene som lovlige penger før, og da så vi noe godt i det, men ut i fra shaykhens mening er det ikke tillatt. Hvis pengene ikke er lovlige spiller det ingen rolle lenger hvor mye godt pengene kan gjøre, for i islam kan ikke et ulovlig virkemiddel legitimeres selv om målet er godt.

Et siste råd

Om vi skulle basert oss på kun logiske argumenter, så mener jeg at vi hadde gode grunner for å tro at det ikke ville være problematisk å akseptere pengene fra IMDi. Islam er dog ikke basert på vår logikk, men er basert på Koranen og Profetens sunnah. Dse muslimene som valgte å gå til frontalangrep og henge oss ut med sine personlige fatwaer basert på sine forvrengte «logiske argumenter», bør vite at dette var veldig ufint og ikke fra islams manerer. De hadde heller ingen kompetanse til å utgi fatwaer slik som de gjorde. Dette skapte stor fitnah blant muslimer og var veldig sårende. Det siste vi trenger i vår ummah er splittelse. Om man kun holder sammen i de gode tider og ved vanskelige tider angriper man sine egne, kommer vi neppe langt i vårt arbeid for islam. Tilgi meg om jeg har sagt noe galt eller såret noen, det har ikke vært min intensjon. Min og Islam Nets intensjon har alltid vært, og vil inshaAllah alltid være, kun for Allahs velbehag. Så vår sak ligger kun hos Allah.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.