fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

- De erklærte meg kafir

- De erklærte meg kafir

En gruppe muslimer som har kjennetegnene av khawarij-sekten, har erklært meg for å være vantro for å ha «samarbeidet med PST». Selv om de virker religiøse og gjør andre gode handlinger, kan man ikke støtte grupper som erklærer muslimer som jobber med da’wah for å være kuffar.

Hvem er khawarij-sekten

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike. Historien om den første tilhengeren av khawarij-sekten er berettet i den autentiske hadith-litteraturen. En person med navnet Thul-Khuwaisarah at-Tamimi var den første kharijien. En gang mottok Profeten (fvmh) noe gull fra Ali (Ra) sendt fra Yemen, og Profeten (fvmh) delte gullet til fire sahabier. Thul-Khuwaisarah derimot mente han hadde mer rett på gullet og ba Profeten (fvmh) om å frykte Allah! En sahabi ville drepe Thul-Khuwaisarah, men Profeten (fvmh) sa at han kanskje utførte sine salah. Profeten (fvmh) sa imens Thul-Khuwaisarah gikk vekk at det vil komme folk fra hans ætt som vil resitere Koranen, men Koranen vil ikke gå gjennom deres hals. Historier er berettet i Al-Bukhari og Muslim. En relatert hadith sier som følger:

«While the Prophet was distributing something, 'Abdullah bin Thul-Khuwaisarah At-Tamimi came and said, "Be just, O Allah's Apostle!" The Prophet said, "Woe to you! Who would be just if I were not?" 'Umar bin Al-Khattab said, "Allow me to cut off his neck!" The Prophet said, "Leave him, for he has companions, and if you compare your prayers with their prayers and your fasting with theirs, you will look down upon your prayers and fasting, in comparison to theirs. Yet they will go out of the religion as an arrow darts through the game's body...»
[Saheeh al-Bukharee, Book 84, Hadith 67]

Vi ser ut ifra hadithen at profeten Muhammed (fvmh) sa til Umar ibn al-Khattab (Ra)  at Umar (Ra) ville sett ned på sin egen salah og faste om han sammenlignet det med kharijiene sin salah og faste. Til tross for dette sa profeten Muhammed (fvmh) at de ville gå ut av religionen slik som en pil går gjennom kroppen til byttet! De fremtrådte altså som ekstremt religiøse fra det ytre, men i realiteten var de langt ifra Koranen og Profeten (fvmh) sin lære. Imam Ibn al-Jawzi forklarte i Talbis Iblis, at roten til den første kharijien var at han foretrakk sin egen mening fremfor profeten Muhammed (fvmh) sin mening. I dag ser man også folk gå til det samme ekstreme som kharijiene gikk til, og når man kommer med historiens største lærde sin forståelse av Koranen og sunnah, foretrekker de sine egne meninger.

En gang da 6000 av khawarij hadde planlagt angrep på den fjerde kalifen Ali ibn Abi Talib (Ra), så gikk Abdullah ibn Abbas (Ra) for å gjøre forhandlinger med dem. Ibn Abbas (Ra) fortalte da han entret deres leir:

«When I entered their camp, I found a people whose devotion in prayer the like of which I had never seen. Their foreheads were scarred from continuous and prolonged prostrations, and their palms were calloused like the knees of camels. Their clothes were washed and their faces lined from staying awake all night.»
[Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis, p. 24]

Vi kan se at kharijiene opptredte meget religiøst, men de hadde en så sterk sykdom i hjertet at de planla å kjempe med sverdet imot Ali ibn Abi Talib (Ra). Selv om noen i dag kler seg med thawb, sparer sunnah-skjegg, snakker om å «snakke haqq», prøver å opptre som mujahideen e.l., så betyr ikke det nødvendigvis at de følger Profetens forståelse av islam. Kharijiene opptrådte også veldig religiøst og hevdet å følge Profeten (fvmh), men de hadde en sykdom i hjertet. På samme måte har også dagens ungdommer som opptrer religiøst og oppfører seg som kharijiene en sykdom i hjertet.

Hvem er khawarij i dag

Shaykh Salih al-Fawzan, som er en av de største ulama fra vår tid, ble spurt om khawarij sin ideologi eksisterer i dag og det han svarte er som følger:

«Far removed is Allaah from all imperfections! And that which is happening today, is it not from the actions of the Khawaarij? And it is declaring the Muslims to be disbelievers, and more severe than that is the killing of the Muslims and transgressing against them through terrorist activities. And this is the manhaj of the Khawaarij, it comprises of three aspects:

Firstly - Takfeer of the Muslims.

Secondly - Disobedience to the ruler.

Thirdly - Making permissible the blood of the Muslims.

This is the manhaj of the Khawaarij, and even if a person believed it in his heart and did not speak (with any of it) or did not act out any of it, he would still become a Khaarijee in his belief and opinion, which he did not express openly.»
[Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, compiled by Muhammad bin Fahad al-Husayn. Translated by Abul-Irbaad Abid Zargar.]

Ideologien deres går ut på å gjøre takfir på muslimene som er uenige med dem. Deretter er de ikke lojale til lederne, og til slutt gjør de blodet til våre muslimske brødre og søstre halal fordi de anser dem som murtaddeen. Noen av dem gjør også muslimske søstre halal og ta som slavinner fordi de mener at dem har forlatt religionen. Et annet viktig kjennetegn er at disse folka tillatter drap av sivile ikke-muslimer i Vesten.

Samarbeider Islam Net med PST

Disse folka som oppfører seg som khawarij-sekten, bruker som angrep mot meg et sitat som er tatt ut av kontekst. Allah subhanahu wa ta’ala sier i Koranen:

«O you who believe! If a rebellious evil person comes to you with news, verify it, lest you harm people in ignorance, and afterwards you become regretful to what you have done.»
[Qur’an 49:6]

I en lang periode har Abid Raja kritisert Islam Net for å støtte det sunni-muslimer anser som Profeten Muhammed (fvmh) sin forståelse av islam. I en debatt med Abid Raja i TV2s studio forsøkte Raja å få det til å virke som om PST var ute etter Islam Net. Som respons til det sa jeg at vi til og med har kontakt med PST og jobber sammen med dem for å forebygge radikalisering av muslimsk ungdom. Debatten varte i over 20 minutter og videoklippet som vises er på ca to minutter og er redigert så man ser ikke konteksten jeg sier det i. Konteksten var ikke annet enn at jeg skulle få Raja til å være stille og slutte å spre sine usannheter.

Det er også viktig å ikke glemme at alle muslimske organisasjoner som blir kontaktet av PST, samarbeider med dem i den forstand at de svarer på deres spørsmål. Jeg har hatt møte med PST kun én gang da de ba om det for rundt tre år siden. Det er alt! Vi har aldri jobbet med dem eller gjort noe for dem. Da jeg sa det jeg sa på TV2, antok jeg at muslimene kjente oss såpass godt at de forstod at mitt sitat ikke kunne tolkes til å tro at vi jobber imot muslimer, og alhamdulillah muslimene generelt forstod det. Det er derimot de som har tegn av å følge khawarij sin ideologi som har begynt å ta ting ut av kontekst for så å svartale Islam Net.

De erklærte meg kafir

Dette «samarbeidet med PST» ble brukt av de som har tegnene av khawarij, til å erklære meg for å være kafir i en video de har laget og sprer med sine falske facebook-profiler. Skal dette brukes for å gjøre takfir på meg, så må man nesten gjøre takfir på moskeene i tillegg, for PST kontakter dem også.

Ikke bare i denne videoen blir jeg erklært for å være vantro, men også, Ishaq Mohammed (Abu Badr Mohammed) som er Mohyeldeen Mohammed sin bror, erklærte meg for å være munafiq (vantro som utgir seg for å være muslim) og ba meg om å ta shahadah på nytt igjen offentlig på en av våre facebookgrupper for noen få dager siden.

Tar ting ut av kontekst

I videoen hvor det gjøres takfir på meg prøver de å rettferdiggjøre dette med et sitat fra Shaykh ‘Abd al-‘Azeez Ibn Baaz. Det er ikke overraskende at disse folka fabrikkerer og tar ting ut av kontekst på denne måten. Det er blitt klipt ut noen få linjer av en fatwa fra IslamQA.com som handler om Imam Muhammad ibn Abdul Wahhabs åttende Nawaqid ul Islam, som sier at en muslim som hjelper de vantro mot muslimer i en krig selv blir vantro. Det samme handler sitatet til Sh. Ibn Baaz om, altså å hjelpe kuffar mot muslimer i en krig tar en ut av islam. Å «samarbeide» med PST i den forstand at de ber om et møte med oss og vi svarer på deres spørsmål og gir dem da’wah, har absolutt ingen ting med dette å gjøre. Man kan se hvordan khawarij-mentaliteten kommer inn i bilde her også.

Konsekvensene av å gjøre takfir

Å erklære en muslim for å være en kafir (ikke-muslim) er ingen liten sak! For det neste steget er at de gjør blodet og eindelene til personen halal. I Sahih al-Bukhaari (6104) og Sahih Muslim (60) er det berettet av ‘Abd-Allah ibn ‘Umar (Ra) at Profeten (fvmh) sa: «Hvis en mann erklærer sin bror å være en kafir, vil det gjelde for en av dem.» Ifølge en annen rapport: «Enten er det som han sa, ellers vil det komme tilbake til ham».

Jeg vil ikke si at de som gjorde takfir på meg eller følger samme retning som dem, er kuffar, jeg vil ikke en gang si at de er khawarij. Om de er khawarij eller ikke er noe lærde kan avgjøre, men det som er ganske klart er at disse folka har tegnene Shaykh Salih al-Fawzan nevner om khawarij. Jeg tar heller ikke alle over samme kam, jeg snakker kun om de som har samme mentalitet som de som gjorde takfir på meg. Dette bør være nok årsak for enhver oppegående muslim til å holde seg unna denne typen mennesker.

Til sist ber jeg om tilgivelse i tilfelle denne kronikken har såret noen. Min intensjon har ikke vært å vise noen ned e.l. Jeg syntes bare det var nødvendig å oppklare denne saken når det kom så alvorlige beskyldninger om meg. Jeg ber derfor også du som leser denne kronikken om å dele den videre, for budskapet her er veldig viktig. Hvis det som er skrevet er korrekt er det på grunn av Allahs veiledning, og hvis det er noen feil er det jeg som har gjort disse feilene, og Allah vet best.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.