fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

- Sannheten vil alltid se lyset, selv om natten er mørk

- Sannheten vil alltid se lyset, selv om natten er mørk

Bombene faller over alt, selv når jeg er i Egypts ørkener hører jeg smellene fra de verbale bombene på langt hold. 22. februar ble organisasjonen jeg er leder for, Islam Net, beskyldt for å ha politiet etter seg. Vi forsøkte å få oppklart usannhetene som ble spredt, men intet resultat ble oppnådd. Vi valgte så å legge frem sannheten. Vi hadde forventet støtte og forståelse, men vi ble bombet fra alle hold.

All lovpris tilhører Allah

Vi begynner med å lovprise Allah, den ene Gud. Vi priser Ham, vi søker Hans Hjelp og vi ber om Hans Tilgivelse. Vi søker tilflukt hos Allah fra det onde i oss selv og de onde konsekvensene av våre onde handlinger. Den som Allah veileder kan ingen villede, og den som Allah lar havne på villspor, kan ingen veilede. Jeg bevitner at Allah alene er verdig tilbedelse og at Muhammed (fvmh) er Hans tjener og budbringer. Først og fremst vil jeg be om tilgivelse for at jeg ikke er i stand til å formidle Allahs budskap på den måte Allah er verdig at Hans budskap skal formidles og kjempes for. Jeg er bare et menneske, noen ganger kan jeg gjøre noe som er riktig og andre ganger kan jeg også gjøre feil, selv om jeg har forsøkt å gjøre godt.

Hva var det som egentlig skjedde

22. februar kom en artikkel i klassekampen med et intervju med Islamsk Råd Norges leder, Senaid Kobilica. Artikkelen handlet først og fremst om IRN og Arfan Bhatti. Når jeg leste artikkelen ble jeg klar over at den ikke var så uskyldig som tittelen «I dialog med Arfan Bhatti» insinuerte. Jeg så at Senaid plutselig blandet Islam Net inn i artikkelen, men det stoppet ikke der. Den konteksten vi ble satt i var hårreisende. Senaid sitt sitat hvor Islam Net var inkludert kan oppsummeres med at vi ble tatt med i en kategori mennesker som for leseren vil virke som kriminelle opprørere. Det ble sagt om oss at vi ikke er fornøyd med imamer, at ingen vil snakke med oss, at vi er preget av frustrasjon, og det aller verste var at Senaid påstod at politiet og PST er ute etter oss. Det som gjør vondt verre, er at alt det ovennevnte er usant.

IRN brøt avtale

De nevnte usannhetene ble trukket inn i artikkelen fordi vi hadde deltatt på et møte med IRN og brødrene bak demonstrasjonen for å trekke styrkene ut av Afghanistan. Vi skulle egentlig ikke delta på dette møtet, men fordi vi var i byen den kvelden og  en person fra IRN hadde behov for skyss hjem etter møtet, spurte han om vi kunne være igjen og delta på møtet så han kunne sitte på med oss hjem. Vi hadde egentlig andre planer for kvelden, men sa ja til broren for å gjøre det enklere for han å komme seg hjem. På møtet var det enighet om at dette møtet ikke skulle refereres til i mediene. Årsaken er ikke at det var noe kontroversielt som ble snakket om, men rett og slett fordi det ikke er nødvendig å gjøre alt til en mediesak, for sann dialog holdes ikke for å vises frem, men for å oppnå resultater. Denne avtalen ble brutt 22. februar 2012 av Senaid Kobilica, som brukte dette møtet til å skåre noen enkle poeng i media ved å si at IRN er i dialog med de som fremstilles som de «samfunnsskadelige» elementene av den muslimske ummaen.

Hvorfor vi reagerer på IRNs uttalelser

I løpet av kort tid har vi ved Allahs hjelp klart å bygge opp Islam Net til å være en av Norges mest samfunnsengasjerte og største muslimske frivillige organisasjoner. Vårt arbeid omfatter mer enn det de fleste vet om og vi når ut til en stor mengde ungdommer som mange andre muslimske organisasjoner ikke klarer å nå. Islamofober misliker vårt arbeid fordi de ser at vi faktisk produserer resultater. Vi har erfart konsekvensene av islamhatet på nært hold ved at våre kurs- og konferanselokaler gjentatte ganger har blitt kansellert av utleiere. Dette skyldes løgner og propaganda som er blitt spredt om vår organisasjon, som oftest gjennom mediene. Vi har ved flere anledninger opplevd både trusler og hån for den jobben vi gjør. Vi tar oss ikke nær av disse truslene, men det som er problematisk er hindrene som legges for vårt arbeid.

Når Islamsk Råd Norge går ut i offentlig media, som leses av ti tusener av mennesker, og beskylder Islam Net bl.a. for å ha politiet på nakken, er det et alvorlig problem! Det å ha politiet etter seg impliserer hos den allmenne leser at vi er kriminelle. Det å bli ansett som kriminell og være ettersøkt av politiet er så alvorlig at det kan skape store hindre for vårt arbeid. Ingen gode samfunnsborgere vil ønske å bidra til å øke virksomheten til kriminelle grupper. Det vil i praksis bety at IRNs usannheter kan medføre at vi ikke får leid lokaler, at vi mister våre støttespillere og økonomisk støtte. Det kan til og med så tvil hos våre egne faste supportere. Vi har brukt over tre år på å bygge opp vår organisasjon. Mange tusen ungdommer har deltatt på våre konferanser om islam. Mange tusen bøker er blitt distribuert gratis. Mange av disse tusener av ungdommer som har lært om islam gjennom vårt arbeid har begynt å be salah og praktisere islam. Mange som ikke er muslimer har fått lære om Allahs siste budskap til menneskeheten via våre konferanser og flere av dem har akseptert sannheten. Fremtiden til all da’wah vi gjør blir satt på spill ved at IRN kommer med uttalelser som de nå har gjort. Hvis vi mister våre støttespillere, økonomi, og folk ikke vil leie ut lokaler til noen «politiet er ute etter», vil vårt arbeid ikke kunne utføres.

Forsøk på å lege såret

Etter IRNs uttalelser ringte jeg til vedkommende jeg hadde hatt møte med etter Debatten på NRK. Deretter ringte jeg til Senaid i håp om å få klarhet i hans uttalelser og få rettet opp skaden så langt det var mulig. Jeg hadde forventet at Senaid skulle være feilsitert, innrømme sine feil, eller kunne legge frem belegg for sine uttalelser. Jeg var åpen for dialog, til tross for at jeg var aldeles skuffet over det Senaid hadde sagt. I samtalen ble jeg møtt med lange bortforklaringer, men ingen svar på mine spørsmål. Senaid stod for alt han hadde sagt og så ikke noe problem i å lufte i mediene om et møte som det var avtalt at det ikke skulle snakkes om. Han så heller ikke noe problem i å si at politiet var ute etter oss, og det til tross for at jeg sa at det ikke er sant og ba ham legge frem bevis for sine beskyldninger. Vi snakket sammen i over 30 minutter, men Senaid stod hele tiden for det han var sitert å ha sagt til Klassekampen, frem til siste stund.

Hvorfor vi la ut samtalen

Jeg var klar over at jeg skulle snakke med en person som hadde brutt en avtale om å ikke referere til et privat møte, og i tillegg hadde spredt flere usannheter om oss. Jeg ønsket å ha dokumentasjon for meg selv på denne samtalen. Av den årsak valgte jeg å tilrettelegge slik at jeg kunne høre på det som ble snakket om i ettertid. På den måten forsikret jeg meg om at ingenting kunne vris om på i etterkant slik det private møtet ble offentliggjort og usannhetene om at politiet er ute etter oss, ble spredt.

Slik nevnt tidligere, så ringte jeg Senaid i håp om å få han til å rette på skaden han hadde påført oss. Den beste måten å gjøre dette på var at han skrev en kronikk og oppklarte i misforståelsene som var fremkommet i hans intervju med Klassekampen. Fordi han ikke var enig i at det var noe feil med hans sitater, spurte jeg han om han syntes det hadde vært greit om jeg la ut denne telefonsamtalen på nett. Han ga sin tillatelse, men syntes ikke at det var det beste alternativet. Det syntes ikke jeg heller, men hadde det som en nødløsning for å få ut sannheten dersom ingen kronikk fra IRN ble skrevet. Jeg ba Senaid om å sende meg sin kronikk innen 24:00 den dagen som samtalen vår fant sted. Fristen var fordi det var såpass viktig å få oppklart misforståelsene så fort som mulig slik at de ikke skulle få fotfeste i folks hjerter. Vi ble enige om at det skulle komme en kronikk og at IRNs generalsekretær skulle ta kontakt med meg. Ingen kronikk ble sendt til meg, og ingen tok heller kontakt. Vi fortsatte å vente. En dag ble til to, to dager ble til tre, og det gikk en hel uke uten at jeg fikk tilsendt en kronikk eller at Senaid tok kontakt. Det var først nå vi følte oss presset til å ty til nødløsningen for å få ut sannheten om påstandene Senaid hadde kommet med i Klassekampen.

Snakket ufint med Senaid

Noen har i etterkant av samtalens publisering, hevdet at jeg snakket på en ufin måte til Senaid. Jeg mener at samtalen må ses i sin helhetlige kontekst. Det var kommet alvorlige beskyldninger som er meget skadelige for vårt omdømme. Istedenfor å ta selvkritikk og innrømme å ha sagt ting som er feil, møtte jeg bortforklaringer og avsporinger i forsøk om å legitimere det som var sagt. Ja, han beklaget at jeg oppfattet sitatene hans negativt, men han stod helt og holdent for sitatene og mente at de var riktige. Det stemmer at jeg avbrøt ham noen av gangene det ble forsøkt å avspore samtalen, men det var fordi vi snakket i sirkler og kom aldri til svarene og bevisene for beskyldningene hans. Til tross for dette, beklager jeg på det ytterste om jeg har snakket på en ufin måte til min bror i islam. Jeg er et menneske jeg også, og hvis jeg har gjort noe feil er det ingenting i veien for min stolthet at jeg ber om tilgivelse for det.

Fjerner samtalen

Vi har besluttet å fjerne samtalen fordi vi har hørt at Senaid ikke lenger samtykker i at samtalen offentliggjøres, og hvis dette stemmer så respekterer vi det og fjerner den fordi han nå har ombestemt seg. Hensikten var å la folk selv avgjøre om de mener Senaid talte sant med sine beskyldninger om Islam Net i media, men vi ser at resultatet også har skapt unødige konflikter på nett, noe som aldri var hensikten.

De tror de kan skade oss

På facebook og andre steder, er det alltid noen som sitter på lur i håp om å finne noe de kan kritisere Islam Net for. Disse individene eier ingen skam og benytter enhver mulighet de får til å skape hat og hindringer for Islam Net. En av IRNs tilhengere på facebook har begynt å spre propaganda om at Islam Net er en sekt og at vi har en karismatisk leder. Alhamdulillah om han mener at jeg er karismatisk, men det hadde vært ålreit om han også sa mashaAllah. Om vi er en sekt eller ikke, er svaret enkelt. Vi følger Koranen og profeten Muhammed (fvmh) sin sunnah slik forstått og praktisert av de første generasjonene av islam. Denne «sekten» kalles ahlus sunnah wal jama’ah, på norsk; sunni-islam.

Vi har valgt en vei som aldri har blitt valgt uten at motstand har vært daglig kost. Noen ganger er motstanden større enn andre ganger. Vi sier alhamdulillah for den motstand Allah tester oss med. For hadde det ikke vært noen motstand, hadde det heller ikke vært samme ajr som det er i det å gjøre da’wah. Til tross for alle hindre vi møter, faller vi inshaAllah aldri ned. De tror de kan skade oss, men de innser ikke at vi bare vokser og vokser, walhamdulillah, til tross for at de gjør alt de kan for å ødelegge vårt omdømme.

Sannheten vil alltid se lyset, selv om natten er mørk. Til dere som vil se sannheten, alhamdulillah, til dere som er motstandere av vårt arbeid, dere får svare til Allah på samme måte som jeg skal svare til Allah. Jeg mener at IRN har gjort urett mot oss, men jeg ber Allah om å tilgi mine og deres feil og forene våre hjerter i vår streben for islam og gjøre oss av de som snakker haqq og ikke gjør kompromiss med Allahs religion, ameen.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.