fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Sultan på motdemonstrasjon eller bærtur?

Sultan på motdemonstrasjon eller bærtur?

Det har vært mye diskusjon rundt hvordan man som muslim kan bidra til en positiv utvikling i samfunnet i forbindelse med det å forbygge ekstreme holdninger blant ungdom. Der Islam Net har valgt linjen av dialog, velger Raja å dehumanisere, mens Sultan motdemonstrerer mot de han forsøker å forandre.

Demonstrasjonen som truet Norge?

20. januar 2011 ble det holdt en demonstrasjon utenfor Stortinget av en liten gruppe muslimske ungdommer. Islam Net hadde ikke noe med denne demonstrasjonen å gjøre, men jeg synes at den hadde et aldeles nobelt formål; det er på tide å trekke de norske soldatene ut av Afghanistan. Demonstrasjonen kom veldig skjevt ut i media, og måten den ble utført på er noe som kan diskuteres, men denne kronikken handler ikke om demonstrasjonen eller de som stod bak.

Hva skjedde med dialogen?

Det jeg vil fokusere på er de «profilerte muslimenes» reaksjon. Abid Raja har skrevet en bok som heter «Dialog», men det var ikke mye dialog å se hos Raja når det kom til ungdommene som demonstrerte. Han mente at disse «versting-ekstremistene» kunne man ikke føre dialog med, men var det ikke Raja som selv gikk inn for dialog med ungdommen som «jaktet på jøder» langs Karl Johan for ikke så alt for lenge siden? Hva har skjedd siden han nå heller velger å henge ut og kalle ungdommene for skadedyr fremfor dialog?

Sultans demonstrasjon mot ungdommen

En annen muslim som har gjort seg kjent i media fra sin tid som generalsekretær for Islamsk Råd Norge, er det verdt å nevne noe om i denne saken. Shoaib Sultan, som har såpass mye erfaring fra sin stilling i IRN, bør vite hvordan man skal jobbe for å forbygge ekstremisme. Dessverre avslørte Sultan sin uvitenhet i dette feltet ved at han motdemonstrerte mot de muslimske ungdommene som stod bak demonstrasjonen. Shoaib Sultan og Kaltham Alexander Lie, som står frem som homofil, var av de få som anser seg selv som muslimer, som valgte å kjøre denne linjen.

Er det slik vi forebygger ekstremisme?

Hvis det er en gruppe ungdommer, uavhengig av om de er muslimer eller ikke, som begynner å få holdninger som mange vil betegne som ekstreme, er det neppe utfrysning fra det store felleskapet som vil få dem til å forandre sine meninger. Å fryse dem ut vil bare få dem til å bli sterkere i sine holdninger og se på deg som fienden. At Shoaib Sultan, tidligere generalsekretær for Islamsk Råd Norge og nå rådgiver for Antirasistisk Senter, ikke kan se dette, er et tegn på at vi har et alvorlig problem. Glem demonstrasjonen og glem de som stod bak, la oss snakke på et generelt grunnlag. Hvordan skal vi forebygge ekstremisme, uavhengig av om det er høyreekstremisme eller fra andre retninger? Hva er løsningen hvis de som har en såkalt respektert stemme i samfunnet, velger å skyve ut fremfor å føre dialog?

Svartmaler Islam Net

Ikke nok med at Sultan selv ikke bidrar med å føre dialog, men han faktisk hindrer dialog med å forsøke å svartmale Islam Net, som i det minste prøver å gjøre det. I en kronikk etter demonstrasjonen skriver Sultan på en manipulerende måte og forsøker å få det til å virke som om demonstrasjonen hadde noe med Islam Net å gjøre. Han skriver «Dagen etter skulle det vise seg at noen enkeltpersoner fra IslamNet likevel dukket opp i demonstrasjonen». Hvorfor mener Sultan at dette er noe å gjøre et poeng ut av? Hvorfor skriver ikke Sultan hvilke moskeer disse ungdommene tilhører? Vet han kanskje ikke, eller er det med hensikt?

Sultan på bærtur

Sultan bommer uansett kraftig i sin indirekte kritikk, han er faktisk på det man ville kalt «bærtur». Det at Sultan vet at vi jobber med noen av ungdommene som deltok på demonstrasjonen, er faktisk bevis for at det er vi som gjør jobben de andre tar æren for. Det er vi som engasjerer ungdommene i samfunnsnyttig arbeid. Det er vi som engasjerer ungdommen i kurs om Profeten (fred være med ham) sitt liv som har som formål å bl.a. lære ungdom barmhjertighet. Det er vi som får ungdommene vekk fra kriminelle miljøer og heller får dem til å jobbe for samfunnets velvære via islam. Og det er vi som mottar all kritikk, mens det er Sultan og hans likesinnede «muslimske samfunnsdebattanter» som tar æren og klatrer opp på stigen i samfunnet.

Gjør alt for å tilfredsstille samfunnet på bekostning av muslimer

Vi har hele tiden oppfordret til dialog med ungdommen, men hva har Shoaib Sultan gjort? Har han prøvd å føre dialog med demonstrantene? Det som i alle fall er sikkert er at han demonstrerte imot dem. Ikke for å spekulere i noens intensjoner, men hvorfor skal man som muslim gjøre noe slikt? Er det for å tilfredsstille samfunnet? Slik som Raja poengterte i «Debatten» på NRK dagen før demonstrasjonen, så forventes det av muslimske samfunnsdebattanter at de skal vise sin avsky for de holdninger samfunnet er uenig med. Ofte er det allikevel ikke nok med å bare ta avstand mente Raja, så denne gangen gikk han et steg lenger og betegnet demonstrantene som «skadedyr» i håp om at det ville tilfredsstille det norske samfunn.

Hvor langt skal man egentlig strekke seg? Raja dehumaniserte ungdommen ved å kalle dem skadedyr, mens andre valgte å miste all potensiell mulighet til å føre dialog ved å motdemonstrere. Ja, samfunnet blir kanskje tilfreds, men hva har man egentlig gjort for å forandre meningene til de man er uenig med? Hva har man gjort for å hjelpe? Det norske samfunnet blir kanskje ikke tilfreds med Islam Net, men vi velger heller å ofre den tilfredsstillelsen ved å ikke fordømme og heller la broen for dialog stå ubrent.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.