fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Hvor er min rett til å praktisere islam?

Hvor er min rett til å praktisere islam?

Nok får være nok! Jeg, i likhet med mange andre muslimer og mine kjære søstre har fått nok av falske påstander, propaganda og svartmaling fra både media, enkeltpersoner og visse politikere. Hvor er min rett til å praktisere min religion uten å bli beskyldt for det ene og det andre og hele tiden måtte ta avstand fra det dere ikke liker? Dere er moralpolitiet. Dere er blitt de dere alltid har fordømt.

Det mest fantastiske

I en evighet (føles det som), har jeg stilt meg selv og andre, disse spørsmål. Er det mulig å få fred? Hvor går grensen av dette hatet som er ute og sirkulerer mot islam og muslimer? Når, og vil det noen gang, ta slutt? Hvorfor ikke akseptere oss istedenfor å skyve oss enda lengre ut av samfunnet og dermed lage større splittelse? Hvorfor ikke føre dialog?

La det være krystallklart: vi vil ikke la oss bli skremt eller gi avkall på det mest fantastiske som er her i verden, praktiseringen av islam; å tro og underkaste seg Den Ene og Alene Skaper av himlene og jorden.

Slike mennesker som aldri blir fornøyd med oss praktiserende muslimer, gjør oss faktisk en tjeneste. De styrker vårt samhold og kjærlighet overfor hverandre. De styrker faktisk vår tro ved å angripe oss. Men de påfører oss også en fatal skade med sine trangsynte og ukorrekte holdninger. De gir et falskt bilde av oss til våre naboer og medmennesker vi møter i gata, de er faktisk skyldige i å skape rasisme og det hatet som sprer seg i mitt og andre muslimers nabolag.

Sårt å føle hatet

Flertallet av dere kan absolutt ikke forestille dere hvor tøft vi muslimske jenter, men også gutter, har det. Våre familier og venner velger å snu sin rygg til oss fordi vi velger å ta på oss hijab og leve etter islam. De fleste vet ikke hvor mye vi strever for å bli betraktet som en del av resten av befolkningen til tross for vårt valg om vår livsstil, klesmåte og religion. De fleste av dere vet ikke hvor mye vi strever med å få jobb. Hvor ofte får vi ikke «nei», selv med høy utdannelse? Det er sårt å føle hatet som skyldes vårt ytre utseende, våre muslimske navn, frykt for det fremmede, uvitenhet og hat som blir skapt gjennom munnen til enkelte personer som dessverre får for mye oppmerksomhet.

Dere er moralpolitiet

Vi blir beskyldt for alt mellom himmel og jord, bare fordi vi ser annerledes ut og velger å ikke leve etter oppskriften fra Vogue. Vi er ikke redde for å vise at vi er muslimer og at vi lever etter Allah sine lover så godt vi makter og kan i samfunnet. Om dere ikke liker det for være deres sak, men vi vil fortsette å kjempe til vi får våre rettigheter. Vi er mennesker vi også, selv om vi ikke lever etter deres subjektive oppfatning av hva som er moralsk riktig og galt. Dere snakker nedlatende om moralpolitiet, men dere innser ikke at dere har blitt de dere fordømmer. Dere er moralpolitiet! Dere kommer til oss og forventer at vi skal ta avstand fra det ene og det andre, for at det skal samsvare med deres moraler. Dere har blitt det dere alltid har fordømt.

Ikke for oss

Folk er blitt så flinke til å si at vi lever i demokrati hvor ytringsfrihet og likestilling er en viktig nøkkel, men for mange av oss virker det som om disse er reservert kun for de som har like tanker og ikke tør å tenke eller leve utenfor boksen. Det begynner å bli mer og mer åpenbart at ytringsfrihet og likestilling ikke er for oss muslimer eller de som lever annerledes. Når jeg reflekterer rundt dette så virker det som om vi er de eneste som egentlig kjemper for «ytringsfrihet og likestilling». En muslimsk jente som sier «mitt valg», blir automatisk stemplet som «hjernevasket». Men når en jente, en politiker eller andre som vil klatre opp på stigen i samfunnet, går imot sin religion (islam), gjør media vedkommende til folkehelt. Denne folkehelten blir da brukt for å fremme propaganda og svartmaling av «ens egne», av andre samfunnsdebattanter som får dem til selge «sine egne» for en billig pris.

Fryst ut fra familien

Men hvor er jeg? Hvor er hundrevis av andre muslimske jenter? Søstrene som jeg kjenner til og vet er uenige i det meste vi blir beskyldt for. Som for eksempel at vi er hjernevasket, undertrykt, at vi ikke har våre rettigheter og alle andre nedverdigende beskyldninger dere kommer mot oss. Hvorfor snakker dere om oss når dere ikke kjenner oss? Hvorfor ser dere tvers gjennom oss? Er dere redde for å høre at jeg i likhet med mange andre muslimer har blitt fryst ut fra familien og venner pga. mitt valg om å praktisere islam? Det er vi praktiserende muslimer som er de som hver eneste dag kjemper for likestilling. Vi er også de dere undertrykker fordi vi kjemper for vår rett til å praktisere vår religion uten å bli møtt med fordommer.

Tatt rollen som forbilder

Tusen takk til Abid Raja, Akhtar Chaudhry, Shoaib Sultan, Linda Alzaghari, Tina Shagufta Kornmo og alle dere andre som bærer «islams flagg» i samfunnet og gjør livet mitt til tortur hver eneste dag jeg velger å gå ut av mitt hus. Det er dere som har gjort meg, en vanlig praktiserende muslimsk kvinne, til «det onde». Det har dere gjort ved at dere selv har tatt rollen som «de norske velintegrerte muslimene» som vi andre muslimer skal ha som våre forbilder ifølge det fordomsfulle samfunnet vi lever i.

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.