fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Brev til Kristin Halvorsen: Mobbing av muslimer gjennom sosiale medier og nyhetskanaler

Brev til Kristin Halvorsen: Mobbing av muslimer gjennom sosiale medier og nyhetskanaler

Brev til Kristin Halvorsen for å få samfunnets fokus mot mobbing av muslimer gjennom sosiale medier og nyhetskanaler.

Signer kampanjen her: Kristin Halvorsen, du må gjøre noe for å forebygge mobbing av muslimer ved at deres Profet hånes

TIL                                                                                                              Dato: 29.09.12
Kristin Halvorsen, Kunnskapsminister
Postboks 8119 Dep.
Akersgata 44, 0032 Oslo

FRA
Fahad Qureshi, Islam Net
Postboks 58, 1469 Rasta

Mobbing av muslimer gjennom sosiale medier og nyhetskanaler

Vi skriver dette brevet i håp om å få samfunnets fokus mot mobbing av muslimer gjennom sosiale medier og nyhetskanaler. Samtidig ønsker vi fokus på denne problemstillingen blant politikere og at det gjøres tiltak for å forebygge at dette problemet fortsetter. Kristin Halvorsen, du har fått igjennom mange gode tiltak for å hindre mobbing, og derfor skrives dette brevet til deg, i håp om at du også vil bidra til at mobbing av muslimer forebygges.

Over en milliard muslimer føler seg mobbet

De siste ukene har det vært uro i store deler av verden etter at en rasistisk video ble kjent. I videoen mobbes muslimer ved at deres Profet, Muhammed (fred være med ham), hånes på en forferdelig måte. Mannen alle muslimer, eldre og unge, har som sin rollemodell og forbilde blir bl.a. presentert som en pedofil kvinnebedårer.

Noen kan hevde at dette ikke er mobbing, fordi i deres øyne er det ikke enkeltpersoner som utsettes, men en religions Profet. De med denne tankegangen feiler i å innse at hver og en muslim har et personlig forhold til Muhammed (fred være med ham), et forhold sterkere enn ens forhold til ens egen mor. Dermed er det over en milliard (mer eller mindre), enkeltmennesker som mobbes, og det er nettopp derfor vi har sett så store reaksjoner verden over.

Når så store deler av verden reagerer, slik som har vært tilfellet hver gang muslimer har blitt mobbet ved at deres Profet er blitt hånet, er dette noe man må ta til betraktning. Det gjøres mange tiltak for å forebygge mobbing blant annet på skoler o.l. Man har erkjent at mobbing er en uting som mennesker ikke skal trenge å finne seg i, men denne mobbingen som rammer hver eneste muslim på alle skoler i Norge, slipper unna uten å bli sagt imot.

Det er ikke bare muslimer som ser at dette er rasistisk mobbing. Det Mosaiske Trossamfund sier i en pressemelding «Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo tar avstand fra mobbing av muslimer. Den mye omtalte filmsnutten som har ligget på YouTube opplever vi som slik mobbing. Å karikere profeten, Koranen eller Islam på den måten som filmsnutten gjør tjener verken dialog, diskurs eller debatt. Selv om man i demokratiske land med ytringsfrihet ikke kan hindre eller straffe ytringer kan både enkeltpersoner, organisasjoner og myndigheter ta avstand fra ytringer som er klart rasistiske, demoniserende eller spottende. Kunstneriske uttrykksformer gir ikke slike ytringer større legitimitet.»

Et misbruk av Voltaire

Oslos ordfører Fabian Stang sa på en markering mot den krenkende filmen om Muhammed (fred være med ham) på Youngstorget «Noen har sagt at jeg er veldig uenig i det du sier, men jeg vil kjempe inntil min død for din rett til å si det. Dessverre er det noen som misbruker ytringsfriheten til å krenke andres følelser. Slikt ynkelig misbruk må møtes med mot og samhold. Det er forståelig å reagere med sinne og raseri når det kjæreste vi har blir hånet og ydmyket. Vi skal aldri svare på slik oppførsel med vold.»

Som ordføreren påpeker blir Voltaire (E.B. Hall) sin kjente setning «Jeg er helt uenig med deg, men vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier.», misbrukt i debatten om ytringsfrihet. Ingen har blitt mer (feil-)sitert enn Voltaire (E.B. Hall) i denne debatten. Opprinnelsen til dette sitatet var i sammenheng med kampen for de undertrykte i samfunnet, ikke for maktinnehavernes rett til å undertrykke de svakerestilte i samfunnet. Voltaires sitat «For å finne ut hvem som regjerer over deg, bare finn ut hvem du ikke har lov til å kritisere» viser tydelig at hans kamp for ytringsfrihet gjaldt de som ble undertrykket, ikke de som undertrykker. Muslimer er en liten minoritet i Norge, og er en gruppe som på flere måter er blant de svakere stilte. De har bl.a. vanskeligheter med å få jobber og diskrimineres på boligmarkedet grunnet sitt fremmede navn, sin hudfarge og sine religiøse symboler og skikker. Å bruke Voltaire som rettferdiggjøring av hån og mobbing av muslimer er som ordføreren påpeker, et misbruk av ytringsfriheten. Ville noen med sunn fornuft brukt Voltaire (E.B. Hall) sitt sitat som rettferdiggjøring for Adolf Hitlers svartmaling av jøder som rotter, i ytringsfrihetens navn? Neppe.

Mobbing forkledd som ytringsfrihet

Denne rasistiske mobbingen av muslimer slipper alltid unna i ytringsfrihetens navn, selv når det forekommer i Norge. Det er et paradoks at noe så vakkert som ytringsfrihet blir misbrukt av de som mobber, og ingen reagerer til tross for at rasisme er ulovlig ifølge §135a i den norske straffeloven, og mobbing generelt blir ansett som moralsk forkastelig.

John Stuart Mill argumenterte for at den viktigste og grunnleggende rettferdiggjørelse av ytringsfrihet er at sannheten kommer frem gjennom konkurransen av ideer, og konkurransen av ideer kan bare skje innenfor frihet.

For å oppnå sannhet trenger vi debatt, utveksling av ideer, dialog, tilegnelse av kunnskap, respekt og forståelse. I nyere tid har mange misforstått konseptet med ytringsfrihet og forvekslet det med frihet til å mobbe. De tror at for å opprettholde ytringsfrihetens status og verdi er de nødt til å få aksept for mobbing av muslimer ved å håne deres Profet (fred være med ham). Det de feiler i å innse er at aksept for mobbing er ikke det samme som aksept av ytringsfrihet, for ytringsfriheten har en annen hensikt enn mobbing, nemlig å ankomme sannhet ved retten til å ytre seg. Man ankommer ikke sannhet ved å mobbe. Kan man for eksempel forestille seg Stephen Hawking forklare Big Bang ved hjelp av pornografiske bilder av mørkhudede barn, eller statsminister Jens Stoltenberg banne til jøder under sine taler? Det ville vært helt bak mål og gått imot selve hensikten med ytringsfrihet.

Konseptet om ytringsfrihet er for å forebygge diktatur, for å forebygge undertrykking av de svake, for at man kan si imot overtredelse av menneskerettigheter uten å møte konsekvenser. Det er til for å forsvare de svake, for å bygge et samfunn hvor alle kan bli hørt uten å bli tvunget til taushet. Å håne og mobbe med rasistiske motiver overfor religiøse grupper, er noe ytringsfriheten er til for å bekjempe, ikke rettferdiggjøre.

Dobbeltmoralen

Det er også en av de store ironier at man i mange vestlige land inkludert Frankrike, hvor det i ytringsfrihetens navn ble trykket trakasserende karikaturtegninger av profeten Muhammed (fred være med ham), er det ulovlig å benekte at Holocaust fant sted. Man går altså ustraffet for rasistisk mobbing av muslimer, men straffes for å sette spørsmålstegn ved Holocaust. Dermed kan det se ut som at når det gjelder å forsvare jøder, innføres det lovverk som gjør det ulovlig å sette spørsmålstegn, men når det gjelder muslimer er det fritt frem for hån og mobbing. Det er et paradoks på flere måter, blant annet så har slik mobbing av muslimer klare trekk med hvordan jøder har blitt hetset gjennom årene. Det å tilpasse lovverket til å forby mobbing ved å håne Profeten (fred være med ham), ville vært en fremgang i å renvaske konseptet om ytringsfrihet fra å bli assosiert med mobbing, rasisme og trakassering. Det vil også bidra i å forhindre at «historien gjentar seg», med et verdensbilde hvor muslimene er «de nye jødene».

Ingen absolutt ytringsfrihet

Begrepet ytringsfrihet tilsier at det skal være frihet til å ytre seg. Ordet frihet impliserer at det ikke er grenser, men det er faktisk et rammeverk som begrenser hva som er tillatt å si i hvilke kontekster. Det er f.eks. ikke akseptert å lyve i retten, å snakke uten tur i retten, å snakke om en rettssak utenfor retten når en dommer forbyr det, å ytre rasistiske utsagn, å oppfordre til vold, å spre løgner som kan påføre mennesker skade, å ha offentlige bønnerop fra moskeer uten tillatelse, å røpe landets hemmeligheter, altså landsforræderi. Det kan dermed argumenteres for at ytringsfrihet i realiteten ikke eksisterer. I praksis forekommer folks ytringer innen rammen av loven og samfunnets verdier. John Stuart Mill konkluderer på en lignende måte, han skriver at hvis tale eller ytringer som er «gjort offentlig, er et brudd på god oppførsel, og kommer således innenfor kategorien overtredelser mot andre, kan rettmessig forbys. Av denne typen er overtredelser mot anstendighet ...». Det er derfor mer korrekt å forklare ideen om ytringsfrihet som «ytringer innenfor rammen av loven og samfunnets verdier». Siden det er viktig å forsikre at målet med ideen om ytringsfrihet oppfylles, må de rette lover og de riktige verdier være på plass. Norske verdier anser mobbing, hån og rasistiske ytringer som forkastelige, og dermed motsier «friheten til å mobbe» selve begrunnelsen og målet med ideen om ytringsfrihet.

Offeret som avgjør om det er mobbing

Noen vil argumentere for at det å lage videoer eller karikere Profeten Muhammed (fred være med ham), som et svin, en terrorist, en drapsmann, en voldtektsmann, forbryter og massemorder, ikke er mobbing av muslimer. Dessverre har mange latt seg overbevise av de som forfekter dette absurde ståsted. Det som er viktig å bemerke i denne saken er at det er ikke den som mobber som har retten til å avgjøre om det er mobbing eller ikke, ei heller er det de som står ved sidelinjen og ser på. Det er den eller de som blir utsatt som kan avgjøre om det er mobbing eller ikke. Den som mobber, og ofte den som står ved sidelinjen og tier, vil selvfølgelig ikke mene at vedkommende mobber.

Anta at en gruppe etnisk norske elever lager en ring rundt en utenlandsk elev i klassen og kaller hans Profet som han forsøker å leve etter, for terrorist, voldtektsmann, forbryter, pedofil og lignende, og dette pågår regelmessig. Den utenlandske eleven blir lei seg og klager til rektor om at elevene mobber ham. Rektor spør elevene om de mobber og de nekter for det og sier at de kun setter søkelys på islam for å skape dialog og i Norge har man ytringsfrihet som denne utenlandske eleven også må respektere.

Dette er organisert mobbing forkledd som et forsvar av ytringsfrihet og ønske om dialog. Hadde det vært annerledes om elevene ikke hadde sagt ordene verbalt, men heller lagt frem tegninger eller videoer som illustrerte det de sa? Ja, det hadde det, men ikke på det faktum at det er mobbing, men det at et bilde sier mer enn 1000 ord. Det er offeret, den som blir utsatt, som er den eneste som kan avgjøre om det er mobbing eller ikke. Det finnes ingen objektiv person som kan si at det ikke er mobbing så lenge den utsatte føler seg såret og anser det som mobbing. Var man uviten om offerets følelser før, vet man det nå. Kun de som er blendet av hat eller mangler medlidenhet er de som vil fortsette å mobbe, og det er da det er viktig at de andre som står rundt og ser på, slår hardt ned mot mobbingen og sier klart i fra at i et fritt demokratisk samfunn som Norge er ikke dette akseptabelt, for mobbing kan ikke legitimeres i ytringsfrihetens navn.

Hvorfor er det kun muslimer som reagerer

Noen kan hevde at dette ikke er mobbing av muslimer fordi andre religiøse grupper ikke ville oppfattet det som mobbing om deres Profet ble fremstilt som et svin, terrorist og pedofil. Det er forøvrig ikke riktig å si at det kun er muslimer som oppfatter dette som mobbing. Det Mosaiske Trossamfund har også bekreftet at dette er mobbing av muslimer. Men for argumentets skyld kan man si at ingen andre religiøse grupper enn muslimer, ville oppfattet dette som mobbing. Dette er i realiteten ikke et argument, fordi man må respektere at mennesker er forskjellige og har forskjellige verdier. Noe som sårer et menneske eller en gruppe mennesker, sårer kanskje ikke et annet menneske eller gruppe mennesker med et annet perspektiv på livet og sin tro.

Anta at det i et samfunn var akseptert å kalle hverandre for pedofile svin og man oppfattet ikke det som mobbing i det samfunnet. I et annet samfunn var det uakseptabelt å betegne folk for pedofile svin og de oppfattet det som mobbing. Kan man si at fordi et samfunn ikke tok seg nær av det, er det galt av det andre samfunnet å ta seg nær av samme retorikk? Det kan man selvfølgelig ikke. Man må respektere at mennesker er forskjellige, og det som oppfattes av noen som helt greit, kan av andre oppfattes som trakasserende og mobbing. Så argumentet om at dette må muslimer finne seg i fordi andre religiøse grupper ikke ville tatt seg nær av at deres Profet ble betegnet som et pedofilt svin, holder ikke mål. Igjen må man huske at det er offeret som kan avgjøre om det er mobbing eller ei, ikke de som selv mobber eller står ved sidelinjen.

Mobbing er mobbing uavhengig av verktøyet

Vi lever i en tid hvor internett har tatt over store deler av barn og unges fritid. Sosiale medier som Facebook, YouTube og magasiner, er blitt en stor del av livene våres. Nyhetskanaler er de mediene som har fått samfunnets tillit når det gjelder å tegne verdensbilde av ondt og godt.

Mobbing er et fenomen som ikke er bundet til et spesifikt verktøy. Noen kan hevde at det ikke er mobbing fordi det skjer gjennom sosiale medier eller gjennom nyhetskanaler. Deres argumentasjon holder ikke mål, for mobbing er mobbing, uavhengig av kanal og verktøy. Om det hadde vært laget en manipulert video av en skolejente hvor hun hadde blitt fremstilt som en prostituert, og denne videoen hadde blitt spredt gjennom sosiale medier og nyhetskanaler, ville samfunnet reagert med forakt og anerkjent det som mobbing. Når det lages falske videoer og karikaturer av profeten Muhammed (fred være med ham) og over en milliard enkeltmennesker tar det personlig og oppfatter det som mobbing, er samfunnet så å si stille og det gjøres ingen tiltak for å få slutt mobbingen.

Det skjer gjentatte ganger

2005: Jyllands-Posten trykker en side med karikaturtegninger av profeten Muhammed. Flere europeiske aviser, også norske, velger etter hvert å sette karikaturene på trykk.

2006: Vebjørn Selbekk trykker for den vekkelseskristne avisa Magazinet, faksimiler av 12 karikaturtegninger av profeten Muhammed.

2007: En svensk avis trykker tegninger av profeten Muhammed som en hund, tegnet av Lars Vilks.

2011: Den amerikanske pastoren Terry Jones brenner Koranen, seks måneder etter at han lot seg presse til å droppe planene om Koran-brenning på niårsdagen for 11. septemberangrepene.

2012: Brenning av Koraner sammen med søppel på den amerikanske Bagram-basen i Afghanistan.

2012: Filmen «Innocence of Muslims» blir lansert hvor profeten Muhammed blir fremstilt som en pedofil kvinnebedårer og et forferdelig menneske.

2012: Det franske satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo trykker en rekke karikaturer av profeten Muhammed.

Organisert mobbing av muslimer har fortsatt gjennom årene, til tross for at muslimer verden over har skreket ut at de føler seg såret hver eneste gang det har skjedd. Dersom dette fortsetter og de vestlige samfunn fortsetter å ignorere muslimenes tårer vil det bidra til en polarisering hvor det blant unge muslimer skapes et fiendebilde av Vesten som sitter med makten til å gjøre noe, men ignorerer muslimenes tårer hver eneste gang.

Etter 22. juli viste norske muslimer sin dypeste medfølelse til tragedien som rammet vårt land, den samme medfølelse ønsker vi også skal vises oss når vi utsettes for slik sårende mobbing.

Samfunnet må opplyses

Denne kampen mot mobbing av muslimer er ikke en kamp vi bør måtte stå alene om. Samfunnet bør imøtekomme oss og hjelpe oss. Kampen mot mobbing er en felles kamp, uavhengig av hvem som mobbes.

For mange er det kanskje vanskelig å forstå hvorfor muslimer føler seg støtt av at deres Profet og forbilde blir fremstilt som et forferdelig menneske. De forstår ikke hvorfor man ikke kan ignorere det og bare leve videre. De innser ikke at om mobbing ikke sies imot vil det fortsette på ubestemt tid og spre seg enda mer. Mobbing er en uting og må sies imot. Når man har tiltak mot andre former for mobbing, er det også nødvendig å ha tiltak mot denne formen for mobbing.

Samfunnet bør opplyses om at dette faktisk er mobbing, og hvilken verdi Muhammed (fred være med ham) har i en muslims liv og religion. Da vil samfunnet få forståelse og medfølelse. Uten forståelse og medfølelse har vi et likegyldig samfunn, et dødt samfunn.

Hva skjer når ingen gjør noe

For noen er det kanskje vanskelig å forstå hvorfor muslimer reagerer slik de har gjort rundt om i verden. Folks reaksjoner flere steder i verden kan ikke rettferdiggjøres, vold mot uskyldige er galt og det er beklagelig at dette har forekommet andre steder i verden som et resultat av mobbingen. Dette er uansett ikke et ukjent fenomen som skal komme som et sjokk for oss. Det er en kjent sak at hvis noen blir mobbet gang på gang og ingen stopper det, kan det komme til et punkt hvor begeret renner over for den som mobbes. Hvis ingen gjør noe for å stoppe mobbingen, kan det «klikke» for offeret. Dette er resultatet av mobbing, og for å forebygge resultatet, må mobbingen stoppes. I tillegg skjer polariseringen i samfunnet slik nevnt tidligere. Alle som står utenfor og ser på mobbingen uten å forsøke å stoppe den, kan bli sett på med et negativt syn av mange av de som utsettes. Dette fordi man føler at en blir neglisjert når en rammes av urett. Dette er ikke ønskelig.

Du må gjøre noe

Du har gjort mye for å forebygge mobbing på skolene, og det er vi takknemlige for. Vi håper nå at du vil gjøre noe for å ivareta muslimske barn og deres foreldres forespørsel om å få i gang tiltak for å forebygge denne typen mobbing av muslimer.

Konkrete tiltak vi foreslår er bl.a. at det startes en massiv kampanje for å opplyse det norske samfunn om at det å håne muslimens profet er mobbing. Det vil være første steget i å vekke sympati og forståelse blant nordmenn for selve problemstillingen. Når samfunnet forstår at dette er mobbing, vil slike karikaturer og filmer av seg selv møtes med forakt fra samfunnet som en helhet, ikke bare av muslimer. Da forebygger vi også polariseringen og at muslimsk ungdom føler seg alene og utstøtt fra samfunnet. Vi foreslår at det gjøres en del av læringsplanen å opplyse om at dette er mobbing. Vi foreslår at det organiseres fagdager i faget religion hvor vi eller andre muslimske organisasjoner inviteres til å komme å fortelle om Muhammed (fred være med ham) sin posisjon i islam og hvorfor han betyr så mye for muslimer.

Vi håper du vil reflektere over dette brevet og ta det til betraktning. Vi ønsker også gjerne å møte deg for å snakke om problemstillingen og tiltakene for å løse den.

Med vennlig hilsen


____________________________
Fahad Qureshi, leder for Islam Net

Signer kampanjen her: Kristin Halvorsen, du må gjøre noe for å forebygge mobbing av muslimer ved at deres Profet hånes

Er du enig, så del både brevet og kampanjen på Facebook, Twitter etc.

Sist redigerttorsdag, 26 november 2015 18:04

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.