fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Julenissens sannhet

Julenissens sannhet

Islam ble indirekte beskyldt for nisseluenekten i ukene før jul i 2011, noe som fikk flere profilerte muslimer til å raskt komme ut å ta avstand fra denne nekten. Det som er interessant er hvor denne julenissetradisjonen kommer fra og om den er i tråd med islams konsept om monoteisme.

Muslimenes sirkus rundt nisselua

De siste ukene og dagene før julen 2011 raste det både debatt i media og på bloggene om nisseluene  som ikke var så farlige. En etter en stod muslimer frem og andre ganger i flokk med nisselue på hodet for å vise at den ikke var farlig. Jeg ble forferdet over at ganske oppegående mennesker som både skriver kronikker i aviser og har høy verdslig utdannelse og til en viss grad sterk tilhørighet til religiøse organisasjoner stod frem med nisselua på hodet.
 
Alt dette var i kjølevannet av at en skoleklasse i en av skolene i Drammen fikk forbud mot å bruke nisselue. Dette hadde overhodet ingenting med muslimer å gjøre, men var et tiltak for å være inkluderende overfor barn tilhørende andre kristne samfunn, som tar avstand fra julenissen og dens effekter. Etter medias kortslutning og muslimske representanters iver etter å fremstille seg moderate og ta avstand fra alt ble det litt av et sirkus der muslimer konkurrerte med hverandre for å fremstille seg og nisselua som ufarlig.
 
Julenissen stammer fra den før-kristne fedredyrkelsen som ble forbudt etter kristningen på 1000-tallet. Tradisjonens folkelige markering fortsatte likevel i det private, og på 1200-tallet ble julenissen adoptert av kirken og knyttet til legendene om den kristne helgenen St. Nikolas. Julenissen og effektene rundt ham er beskrevet i 1673 av Johannes Schefferus som i «Lapponia» beskriver de hedenske kulturer på Nordkalotten. I senere tid er disse vekket til live igjen og stadfestet i diktet A Visit from St. Nicholas fra 1823 og i blant annet gjennom en serie populære reklametegninger for Coca-Cola på 1930-tallet.

Julenissen i guds bilde

Det som sies om julenissen er at han bor på Nordpolen som egentlig er ubeboelig / uoppnåelig for mennesker. Det var rundt på 1500-tallet at de første menneskene klarte å komme seg i nærheten av Nordpolen og helskinnet tilbake. Altså et sted mennesket ikke kunne nå var den eldgamle tanken på å plassere julenissen på Nordpolen. Gud er over den syvende himmel, altså et sted mennesket ikke kan nå. Julenissen har altså en guddommelig evne til å kunne oppholde seg et sted ingen andre kan nå eller være på.
 
Julenissen får tilsendt brev og kan motta ønsker / bønn fra snille barn og oppfyller deres ønsker. Ofte fremstilles barnas uskyldige ønsker knyttet mot enten ting de kan få, har råd til eller andre ønsker som å få far eller mor hjem til jul osv. Det kan også være andre moralske og sjelelige ønsker. Det er jo nettopp dette alle troende religiøse, tilhenger av hvilken som helst religion gjør i sine bønn til sin gud / allmektige kraft. Julenissen fremstilles med en guddommelig kraft som gjør at han kan høre hjertesukkene til uskyldige barn og motta deres ønsker og bønn.
 
Julenissen har utallige mange nisser som lager alle leker og gaver som da i løpet av en natt leveres til alle barn over hele jordkloden. Mange blir levert av nissene og noen spesielle,  leverer julenissen selv til. Gud har engler som styrer og holder orden på jorden. De sendes for å beskytte mennesker, veilede dem og hjelpe dem på rett vei. Noen mennesker blir utvalgt til å gi guds budskap til menneskene og andre ganger blander gud seg direkte (mirakler) for å redde sine kjære som for eksempel når Jesus (fvmh) ble løftet levende til himmelen, vannet ble demmet og det ble laget vei i Nilen for Moses og hans følge, Muhammed (fvmh) med hans følge på 113  ble gitt seier i en krig mot over 1000 i Badar. Altså en guddommelig evne tilegnet julenissen å kunne få laget og levert gavene til alle barn over hele jordkloden i løpet av en natt.
 
Reinsdyrene og sleden til julenissen flyr i lufta og himmelen når han er på farta for å levere julegavene. Altså en helt utrolig farkost som flyr så raskt og effektivt  at julenissen  rekker å levere gavene til alle barna over hele jordkloden på en natt. Tilnærmingen er ganske lik himmelfartsreisen (mehraj-un-Nabi) til profeten Muhammed (fvmh) på en Burak eller profeten Solomons (Sulaimans) makt over djinn (skapninger av ild) som kunne bringe ham kongetronen på (før) et blunk. 

Konklusjon

Julenissen blir fremstilt med guddommelige og hinsides krefter og kvaliteter slik at han blir guds motstykke. Istedenfor at den vestlige verden som påberoper at den bygger på kristne verdier, styrker kristne verdier som Jesus fødselsdag, nestekjærlighet  og toleranse i juletider osv. er de med på å styrke hedenske verdier der de nærmest dyrker julenissen i fire uker og serverer barna en suveren løgn mens det kristne budskapet kommer i skyggen.
 
Hvis vi som muslimer bruker (direkte) og  ufarliggjør (indirekte) de hedenske skikkene og kultureffektene som klart gir et alternativ håp og tro til en annen makt enn den ene sanne gud, er dette helt klart avgudsdyrkning (shirk). Vi sår et avgudsdyrkningsfrø i våre barns hjerter, et håp og ønske fra en fantasiskikkelse som stammer fra hedenske kultur og som vil så tvil om hvem som er høyeste makt.
 
Enhver muslim burde stoppe noen øyeblikk og gjøre seg noen tanker rundt dette.

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.