fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

- Jeg er ingen ekstremist

- Jeg er ingen ekstremist

Hvem vil ansette en som «holder kurs i ekstrem Islam»? Islam Net tar sterk avstand fra 11. september. Det er forbudt for en muslim i Norge å mishandle sin ektefelle.

Først publisert på VG sin nettside.

Torsdag 10. juni ble jeg vekket av en telefon fra en bekjent som opplyste meg om at jeg var på forsida til VG. Da jeg fikk tak i avisen så jeg at jeg var blitt stemplet: «Holder kurs i EKSTREM ISLAM på høyskole». Jeg visste ikke om jeg skulle gråte eller le, men valgte å ta det med et smil. Men etter hvert sank alvoret inn over meg. Jeg studerer byggingeniørlinjen på HiO, men innser nå at jeg trolig har kastet bort tre år av mitt liv. Hvem vil nå ansette en som «holder kurs i EKSTREM ISLAM»? Truslene har begynt å komme, senest i dag fikk jeg følgende melding på facebook: «Du er ikke trygg i kantinen på skolen hvis du innbiller deg det».

Grunnløst

Når VG kommer med så alvorlige anklager skulle man tro at de hadde svært gode grunner til det. Men hva bygger de det på? Delvis at Abid Raja for en stund tilbake advarte mot at vi skulle være et «radikalt miljø». Men Abid Raja har aldri vært på et eneste arrangement vi har hatt og sa dette helt uten dokumentasjon, og anklagene hans ble avvist av andre sentrale personer i de muslimske miljøene. Dels bygger VG på saker som tidligere har versert i media: Noen uttalelser Sakandar Madni kom med om 11/9 på et møte vi arrangerte i 08, og debatten som oppstod etter at Hussein Yee besøkte en konferanse vi arrangerte i vår – der Yee ble feilaktig fremstilt som om han støttet vold mot kvinner.

Er dette nok grunn til å stemple meg og Islam Net som ekstremister? Det var også en del andre usannheter i VGs artikkel. Bl.a. stemmer det ikke at vi er utestengt fra det etablerte moskémiljøet, og vi har aldri kalt andre muslimer «vantro».

Fordømmer terror

PST bruker begrepene ekstremisme og radikalisering om folk som oppfordrer til terrorvirksomhet. Jeg vil derfor understreke at dette er noe jeg og min religion – Islam – fordømmer på det aller, aller sterkeste. Gud sier i Koranen vers 5:32 at det å drepe et uskyldig menneske skal anses som om man har drept hele menneskeheten. Og den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten. Islam Net tar derfor sterk avstand fra angrepet 11/9. Vi har hatt mange møter og arrangement i Islam Net. Det har aldri – og jeg understreker, aldri – vært noen oppfordringer til vold eller terror.

Følger norsk lov

Som en norsk muslim i Norge er jeg påbudt av min religion å følge Norges lover, og om det skulle vise seg at jeg ikke lenger kan praktisere min religion i Norge er jeg nødt til å flytte. Derfor er det uansett forbudt for en muslim i Norge å mishandle sin ektefelle, ettersom det er forbudt etter norsk lov. Men det er også forbudt i følge Islam. Profeten Muhammed (fred være med ham) har sagt: «De troende som viser den mest perfekte tro er de som har den beste karakteren, og best av dere er de som er best mot sine hustruer». Profeten (fred være med ham) slo aldri sin kone og han bør være enhver muslims forbilde. Islam Net tar derfor sterk avstand fra dem som banker sine koner.

Ingen tvang

Som muslim forholder jeg meg til Islams to hovedkilder; Koranen og de autentiske beretninger om Muhammeds liv. Sett fra perspektivet til en som tror på Gud bør det være forståelig også for ikke-troende at jeg anser det jeg mener er Guds ord som den beste veiledningen. Det er mulig at Islams verdier ikke blir verdsatt av ikke-muslimer som kan ha fått et feilaktig bilde av Islam. La meg derfor betrygge leserne: Jeg har ikke tenkt å innføre shariah eller Islamsk lovgivning her i Norge. Heller ikke prøver jeg å tvinge noen til å bli muslim. Det er nemlig sentralt i Islam at det ikke er noen tvang i religionen (K 2:256). Det eneste vi kan gjøre er å fortelle en person som ønsker å høre, hva Islam er. Om folk da velger denne religionen som deres livsstil, eller bare er fornøyd med å få oppklart de misoppfatningene de har om Islam, er opp til hver enkelt.

Hvorfor vi avviste VG

La meg også si noe om hvorfor vi ikke ønsket å uttale oss til VG i forbindelse med deres artikkel. Tidligere har vi bare hatt dårlig erfaring med media. Omtrent alt som har blitt skrevet om oss har vært negativt, og det på tynt grunnlag. Det er ikke fordi noen har påvist at vi er kriminelle eller driver med noe galt, men fordi negativ omtale av Islam ser ut til å selge aviser. Derfor valgte vi denne gangen å si nei til VG. Dette respekterte de ikke, og tvang seg inn på et kurs vi hadde og fotograferte folk mot deres vilje. Men vi har ingen ting å skjule, alle våre konferanser er åpne for alle, les mer om oss på IslamNet.no.

Og la meg understreke: Vi tar sterk avstand fra all voldelig ekstremisme.

Sist redigerttorsdag, 26 november 2015 16:14

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.