fbpx

Ytringsfrihetens sanne ansikt Spesial

Ytringsfrihetens sanne ansikt

Det har blitt fritt frem for rasister å spre hat mot muslimer og krenke deres menneskeverd ved å påtenne og rive i stykker deres sakrale bok som de høyakter mer enn noe annet. Er dette virkelig i samsvar med demokratiske prinsipper og ytringsfriheten som vi akter så høyt? Forsker Jørgen Lorentzen skriver i Aftenposten:

«Å rive i stykker Koranen er også vold: vold mot litteraturen, mot den gruppen som har dette som sin hellige bok, og det er i ytterste konsekvens vold mot den guden som millioner av mennesker tilber. Begge grupper er villige til å sette demokratiske spilleregler til side og er i sin konsekvens en trussel mot demokratiet.»

Han hentyder også at politiet er medskyldig i at Koranen skjendes når de på liv og død skal kaste bort sine ressurser på å beskytte Koran-brenninger. Det er viktig at vi som norske muslimer ikke blindt og ukritisk aksepterer det politiske korrekte narrativ om hva et godt demokrati er og hva som går imot demokratiet. Når folk prøver å påtvinge sin forståelse av demokrati må vi huske at det kun er deres tolkning og ikke noe annet. Ifølge Lorentzen er det en trussel mot demokratiet å skjende Koranen og er å regne som metaforisk vold. Han påpeker at «Dette dreier seg ikke om innskrenkninger av ytringsfriheten, men om vern av minoriteter med rett på beskyttelse av sitt menneskeverd, og til syvende og sist et vern av selve demokratiet».

Et annet poeng som er viktig å bemerke er at ytringsfriheten er begrenset på mange måter i Norge. Det er ulovlig å oppfordre til terror og annen kriminalitet, bryte kopirettslover, spre hat, overdøve SIAN, osv. På regjeringens nettside står det om hatefulle ytringer:

«Ytringsfriheten er en umistelig verdi. Den står sterkt i Norge. Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan likevel ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Regjeringen er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.»

Så det er klart at ytringsfriheten er begrenset ifølge norsk lov, og da kan man spørre seg selv om hvor «umistelig» denne verdien egentlig er slik den blir selektivt tolket og praktisert i dag. Den er begrenset og det er ingen total ytringsfrihet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gått enda lenger ved å dømme folk som har benektet holocaust, og holocaustbenektelse er ulovlig i flere europeiske land.

Det er et ubestridelig faktum at det å skjende Koranen er en hatytring som muslimer oppfatter som krenkelse av deres menneskeverd som muslimer. Nesten to milliarder mennesker anser det som en hatytring imot dem. Da spiller det liten rolle om noen skal tolke hatspredning til å kun ramme spesifikke personer, og ikke en folkegruppe, kun fordi man selv mener det skal være lovlig å ytre visse typer hat, men ikke andre typer. Dette viser også hvor mangelfull forståelsen til den norske implementeringen er. Hvor logisk er det at det er ulovlig å si at muslimer er svarte kakerlakker fordi det er en ulovlig form for hatspredning, men at å spytte på Koranen foran muslimer er lovlig fordi det er en lovlig form for hatspredning?

Dette viser bare hvor fordervet tolkningen er som den norske loven i dag baserer seg på. Skal man være prinsipiell så må alle hatytringer tillates eller så må alle forbys. Enten gjør alle hatytringer forbudt, eller gjør det lovlig å bruke ytringsfriheten til å gå foran de det gjelder og ytre at jøder er rotter med stor nese, at muslimer er svarte kakerlakker, at homser er ekle dyr, at handikappede er ubrukelige, at afrikanere skal være hvite menns slaver, osv. Jeg foreslår det førstnevnte, å være konsekvent og forby alle hatytringer uavhengig av egen preferanse for hva slags hat som skal være tillatt og hva slags hat som skal være forbudt.

Det norske demokratiet vil få mye ut av å implementere Koranens prinsipp vedrørende dette som forbyr å ytre hat mot annerledestroende. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Ikke fornærm de som påkaller andre enn Allah, ellers vil de som motsvar fornærme Allah i sitt fiendskap uten kunnskap.» [Koranen 6:108] Koranens prinsipp er langt bedre enn den selektive tolkningen av tillatt og forbudt ytringsfrihet, det er simpelt og ber oss om å ikke ytre hat foran folk uavhengig av personlig preferanse for hva slags hat som bør være lovlig å spre.

Sist redigertonsdag, 02 september 2020 20:41
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger