fbpx

Er Saudi-Arabias «islam-versjon» den mest hatefulle slik NRK Urix hevder? Spesial

Er Saudi-Arabias «islam-versjon» den mest hatefulle slik NRK Urix hevder?

Selv om det å gjøre informasjon tilgjengelig er positivt, er det dessverre flere fakta-feil og ulogiske resonnementer som eksisterer i dokumentaren. Et land skal selvsagt ikke være fri for kritikk, men når kritikken er basert på åpenbare feil så svekker det mer troverdigheten til den som kritiserer enn selve kritikkobjektet.

Hva er egentlig Saudi Arabias «islam-versjon»?

Dokumentaren er bygd på påstanden om at den «islam-versjonen» som Saudi-Arabia står for, er noe annet enn resten av den sunnimuslimske verdens «islam-versjon». Det er fordi i Saudi-Arabia så er «wahhabismen» den tvangsinnførte «islam-versjonen». Ifølge dokumentaren ble «wahhabismen» tvangsinnført i 1932. Hvis man derimot analyserer hva som skjedde på denne tiden finner man fort ut om absurditeten til denne påstanden og at den er basert på misforståelser om islamsk rettsvitenskapelig historie. Det som i realiteten skjedde var at i slutten av 1920-tallet så annonserte den daværende kongen Abdul-Aziz at kjennelsene i landet i all hovedsak skal være fra lovskolen til imam Ahmad ibn Hambal (se Ibrahim bin Muhammed as-Sahli, Tarikh al-Qada fil-Islam, 2. utg. (Medina: Al-Jami’ah al-Islamiyyah, 2016) 56-7). Slik utpekte kong Abdul-Aziz også hambali-kildene som skulle brukes i landet, som var de følgende:

Al-Buhutis sharh av Muntaha al-Iradat og Al-Iqna, dvs. den offisielle hambali-lovskolens meninger helt fra 1500-tallet og frem til i dag. I tillegg til al-Buhutis sharh av Zad al-Mustaqni kjent som Ar-Rawd al-Murbi, og Ibn Duwayyans sharh av Dalil at-Talib kjent som Manar as-Sabil. Så vel som Ibn Qudamahs bøker som utgjør den eldre hambali-lovskolens meninger. Frem til i dag brukes nøyaktig de samme bøkene som referanseverk for landets «islam-versjon», og man finner flere av dem som Zad al-Mustaqni og Dalil at-Talib bli undervist over alt i hele landet. Bare i Masjid an-Nabawi akkurat nå er det kanskje 4-5 forskjellige shaykher som underviser de.

Dette er en den såkalte «wahhabismen» som dokumentaren hevder ble tvangsinnført på 1930-tallet, den såkalte «salafismen» som er den «mest hatefulle formen for islam» slik en av kommentatorene i videoen sier. Realiteten er at dette ikke er noe «wahhabisme», men heller en av de fire sunniislamske kanoniske lovskoler som alle sunnimuslimer anerkjenner som legitime. Å si at «straffene i koranen skal følges bokstavelig» og at «fri miksing er forbudt» er noe som er særegent for Saudi-Arabia og imot resten av sunniislams tolkningstradisjon, er bare sludder. Alle de fire lovskolene er enige om slike fundamentale ting, og verken «wahhabismen» eller hambali-lovskolen sier noe særegent om det. Om man mener at dette er den «mest hatefulle formen for islam» kan man gjerne gjøre det, men å fremme det som om det er noe annet enn sunniislams tolkningstradisjon og noe annet enn tolkningstradisjonen til 90% av muslimer basert på de fire sunniislamske lovskolene, er grov fakta-feil.

Ønsker Saudi-staten å rense islam fra andre islamske retninger?

Det er også hevdet i dokumentaren at objektivet til Saudi-staten er å rense islam fra andre islamske retninger som f.eks. malikitter. Dette er faktisk ikke noe annet enn en oppdiktet fabrikasjon. Alle de fire lovskolene er anerkjent i landet, selv om landets egne kjennelser i all hovedsak er basert på hambali-lovskolen. Hvis de er ute etter å rense islam fra malikier, hvordan har det seg at en av de største maliki-lærde fra forrige århundre Muhammad al-Amin ash-Shinqiti underviste i al-masjid an-nabawi, og til den dag i dag har hans sønn Abdullah ash-Shinqiti som nå er en av de største lærde i landet også undervisningssete i moskeen? I tillegg til at pensumet i det islamske universitetet i Medina for fiqh faktisk er en maliki komparativ fiqh-bok (Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid av Ibn Rushd)?

Erklærer Saudi-staten andre for vantro?

Så hevder dokumentaren at de som ikke deler Saudi-Arabias islam-forståelse er vantro i deres øyne, og at Saudi selv er de eneste muslimene i verden. Det er drøyt hva slags usannheter en må ty til å spre for å prøve å formidle et budskap. Det å i det hele tatt svare på noe slikt er pussig når alle de fire lovskolene er legitime i landet og ingen malikier blir ansett som kuffar men snarere respekteres deres lærde og gis undervisningsplass i moskeene. For å trekke en analogi er det akkurat som å si at Oslo-kommune praktiserer den «mest hatefulle formen for norsk lov» og anser alle de andre kommune for frafalne nordmenn som ikke tar norsk lov bokstavelig nok. Nå høres det kanskje absurd ut, men det er nøyaktig det samme som gjøres med «islam-versjonen» til Saudi-Arabia som er en av de fire kanoniske lovskolene som utgjør sunniislam. Hvordan en kan misforstå i så stor grad som disse såkalte islam-ekspertene gjør er et godt spørsmål, men dog ikke overraskende da de ikke har noen form for islamske studier bak seg utført på arabisk.

Konspirasjonen om jamarat-bruene

Det er også veldig mye annen oppdiktet informasjon i dokumentaren. Det konspires f.eks. om at jamarat-bruene o.l. bygninger i Mekka har tatt plassen til andre retningers bygninger siden «wahhabittene» ikke tillater at mennesker skal tilbes. Som om noen muslimer tillater at mennesker skal tilbes idet hele tatt. Og har de kanskje vurdert at jamarat-bruene har reddet tusenvis av potensielle tap av menneskeliv med tanke på hvor farlig det var i området før dem? Det var det tetteste området under hele hajj-prosessen som resulterte i tap av utrolig mange menneskeliv, og å forebygge dette skal liksom være kritikkverdig? At en må ty til slike absurditeter for å fremme et budskap er urovekkende. Hadde man bare vært saklig i sin kritikk og ikke basert den på fakta-feil, kunne kanskje kritikken ha bidratt til noe positivt og vært med på å påvirke en positiv utvikling av landet. Hva godt får man ut av å basere en hel dokumentar på konspirasjonsteorier som at «Oslo-kommune praktiserer den ‘mest hatefulle formen for norsk lov’ og anser alle de andre kommune for frafalne nordmenn som ikke tar norsk lov bokstavelig nok.»?

Sist redigertlørdag, 11 februar 2017 16:32
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger