fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Ali Chishti, din urett avsløres! Spesial

Ali Chishti, din urett avsløres!

Ali Chishti du vil gjerne fremstå som en som avslører urett, men det er du som har begått urett mot det muslimske samfunnet, du er litt som en kriminell som fremstår som en helt. Pga. denne uretten vil norske muslimer lide i den kommende tid. Jeg håper du nøt din storhetstid, for nå er tiden omme, din urett avsløres nå in sha Allah!

Ali Chishti etter sitt første mot Islam Net innlegg i VG har skrevet et oppfølgingsinnlegg i verdidebatt og deretter enda et nytt innlegg i VG. Den samme regla med anklagelser etter anklagelser uten hold repeteres, men er det virkelig noe mer å forvente?

Hva har Usman Rana med saken å gjøre?

Chishti innleder med å si at Fahad Qureshi hevder at Usman Rana er sekterisk basert på at Rana har en agenda og kun setter søkelys på negative forhold hos muslimer. Dette er ikke korrekt siden det Qureshi kritiserte Rana for var å dra inn sekteriske uenigheter blant muslimer i mediene. Han poengterte at hvem som helst kan snakke nedlatende om andre teologier i islam man er uenig med i mediene, men at dette ikke vil være nyttig, verken for muslimer eller ikke-muslimer. Qureshis kritikk til Rana var at Rana svært ofte går ut i mediene og snakker nedlatende om de han betegner som salafister. Å skape slike skiller blant muslimer i norsk offentlighet er ikke muslimer tjent med, var Qureshis budskap.

Ble initiativtagere av fredens ring hetset?

Chishti hevder også at flere initiativtagere av fredens ring ble hetset på Islam Net sitt forum på Facebook, men dette er ikke korrekt. Selv hvis dette skulle stemme så representerer ikke kommentarene til de 16.000 medlemmene som er i Islam Nets Facebook-gruppe Islam Nets syn på noen som helst mulig måte. Moderatorene på siden er veldig raskt ute med å slå ned all slags hets, det vet jeg. Så det å i det hele tatt prøve å lage en slik kobling viser at Chishti driver et meget uærlig spill.

La deg ikke lure av Chishtis hersketeknikker

Det bli også sagt av Chishti at Islam Net krever respekt og toleranse, men vil ikke gi det til andre. Enda en uærlig kommentar med lite rotfeste i virkeligheten. Det mer korrekte er at Chishti gang på gang krever å bli respektert i den offentlige debatten, og med en gang noen modige stemmer snakker imot hans sekteriske propaganda prøver han å true dem til taushet med spydige kommentarer og hersketeknikker.

Chishti stempler meningsmotstandere

Det er heller ikke korrekt at Islam Net har omtalt noen som helst lærde for prester, eller omtalt andre muslimer for gravtilbedere, eller beskyldt noen muslimer for kufr og shirk. Enhver person kan finne på å si hva som helst, men uten beviser kommer man ikke langt. Snarere er det Chishti som gang på gang har feilaktig har erklært sine meningsmotstandere for ekstremister, intolerante, salafister, og alle slags andre beskyldninger. Er man uenig med Chishti i hans tolkning av islam, som strider imot hele det etablerte moskémiljøet sin tolkning basert på lovskolene, er man automatisk en fiende av islam. Selv opptrer Chishti som om hans tolkninger er representative for alle andre muslimer, men dette kan ikke være lenger fra sannheten. I realiteten er det han, Linda Noor, Shoaib Sultan, og deres få likesinnede, som står for en tolkning som mener at alle moskeer i Norge er misledet fordi de baserer seg på lovskolene i islam.

Kan mannen bestemme over kvinnen?

På Dagsnytt 18 ble Qureshi stilt tåpelige spørsmål om han mener han selv skal bestemme over kvinner. Spørsmålet var så tåpelig at selv programlederen innså det og til slutt ikke hadde noe mer å si. I sin artikkel på Verdidebatt hevder Chishti at «Qureshi ikke engang klarer å ta tydelig stilling til om en mann kan bestemme over en kvinne», men i hans neste artikkel i VG sier han at Qureshi «sier at menn ikke kan bestemme over kvinner» og hevder at Qureshi har gått vekk fra hans lærde. Her ser vi hvordan han fabrikkerer ting, vrir om på ting, tillegger andre meninger de ikke har, kun for å svartmale sine meningsmotstandere. Først påsås det at Qureshi «ikke tok avstand», for å prøve å hentyde at Qureshi undertrykker kvinner. Og i neste seanse ble det påstått at Qureshi faktisk «tok avstand», for å hentyde at Qureshi ikke følger sine lærde. Her ser vi klart at Chishti selv liker å skrive om på fakta for å styrke sin uredelige kritikk og personangrep mot Qureshi.

Minotenk promoterer zina

Islam Net har heller aldri invitert noen predikanter med absurde og ville uttalelser, det er heller Minotenk (som driftes av Linda Noor) som har invitert folk til sine møter som til og med har promotert zina, homofili og latterliggjort de som mener at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskapet ved å fremstille dem som ekstremister. Det er helt utrolig hva slags absurde og ville ting de har fremmet på sine møter og via den offentlige debatten, bare det faktum at de forkaster det etablerte moskemiljøet ved å benekte lovskolene i islam er mer enn nok bevis for at resultatet vil være absurd og ville uttalelser som man i praksis ser av Linda og Chishti gang etter gang.

Chishti bør be muslimer om unnskyldning

Fahad Qureshi har aldri nevnt i VG at han tok feil angående steining, han presiserte bare at det ikke var av den beste formulering. Og si at man burde be ungdommer for unnskyldning fordi de støttet noe som finnes i de fire lovskolene av sunniislam er helt absurd. Islam Net ha ingen monopol på å tolke Islam, og ei heller har de noensinne tolket islam. Islam Net følger de fire lovskolene i sunniislam sin tolkning av islam som åpner for en vid tolkningstradisjon. Chishti derimot fornekter de fire lovskolene og mener han er i stand til å gå direkte inn i Koranen og sunnahen og forstå dette på egen hånd uavhengig av lovskolene, og dermed er kanskje alle andre muslimer villedet og vantro i hans syn? Islam Net følger heller ingen salafisme/wahabisme startet på 1700-tallet, det er snarere Chishti som følger den progressive sekten startet i det 21. århundret som ingen muslimer før i tiden har fulgt. De har selvsagt sin rett til å mene at alle andre muslimer er feil og at denne nyopprettede progressive sekten har enerett på sannheten og at alle andre muslimer i verden er villedet eller vantro, men problemet er at dette leder til intoleranse og rasisme overfor alle andre muslimer enn dem selv. Selv om de sier at de mener man ikke skal diskriminere alle andre muslimer enn dem selv, så er resultatet av deres holdninger at alle muslimer utenom dem selv opplever grov rasisme og diskriminering. Chishti, Linda, Sultan og co. bør be det muslimske felleskapet om unnskyldning for deres dehumanisering av mainstream sunniislam som er i lovskolene.

Chishti nekter hadith, historie og lovskolene

Ingen styremedlemmer av Islam Net har forsvart at man kan gifte seg med små barn, de har kun påpekt et historisk faktum. De lærde fra de fire lovskolene er enige om at alle autentiske hadither om Aisha sin alder sier at hun var 9 år da hun fullbyrdet sitt ekteskap. Det er urovekkende at Chishti velger å forkaste lovskolene og hadith-litteraturen og i tillegg mistolke enkelte hadither uten å referere til noen som helst muhaddith i historien som kan støtte hans syn, og deretter si at Aisha egentlig var mye eldre. Her demonstrerer han også klart og tydelig at han forkaster lovskolene fordi han bruker sitt eget intellekt, sin egen forståelse, sin egen tolkning av koranen og dermed konkluderer at Aisha må ha vært eldre. Ikke basert på det noen mufassiroon sier, men utelukkende basert på det hans personlige tolkning av Koranen er. At han selv er uenig med det som det har vært enighet om i over 1400 år blant muslimske lærde er hans sak, men at han så videre hevder at alle lærdes og lovskolenes enighet leder til overgrep av barn, gir en svært ekkel følelse i halsen. Det som også er interessant er at han hevder at Islam Net er salafister når han selv er den som nekter lovskolene og tolker koranen etter sitt eget begjær!

Chishti nekter en av islams kilder til kunnskap

Chishti kommer også med en egen definisjon av ijma uten å referere til noen lærde innen usool ul-fiqh om dette, og deretter nekter han konseptet ved å si at ijma ikke skal være til evig tid. De fire lovskolene er også enige om at hvis ijma faktisk blir etablert, så er det noe som skal være i evig tid, det er bare å referere til bøker som al-Mustasfa av al-Ghazali og Rawdah an-Nadhir av Ibn Qudamah.

Den progressive sekten som Chishti tilhører prøver å gi et inntrykk av at primærkildene i islam er så uklare og med så ufattelig mye rom for tvil at hele islams tolkningstradisjon blir avvist, og man re-tolker islam i lys av det samfunnet mener er bra eller dårlig. Det er ikke lenger mennesket som underordner seg Allah, det er på en måte Allah som underordner seg mennesket.

Dette er kjernen av sekterisme

Det er svært ironisk at Chishti snakker om å påtvinge tolkninger fra et historisk perspektiv da hans progressive sekt er den største aktør av den slags holdninger i dag, hvor de benekter at de finnes en akseptabel tolkningstradisjon innad lovskolene i islam, og dermed påtvinger andre å gå vekk fra det de mener er korrekt og så påtvinger sin nytolkning. Og følger man ikke denne progressive sektens forkastning av sunniislams lære, ja da blir man stemplet med alle slags merkelapper som «bokstavtro, wahabist, salafist, ekstremist o.l.» Dette er kjernen av sekterisme fordi en sekt i seg selv er når man bryter ut fra majoriteten og danner en ny gruppe, slik Chishtis progressive sekt har gjort. Også ironisk er det at han sammenligner seg selv med Imam Malik ibn Anas og Imam Ahmad ibn Hambal i deres kamp mot avvikere som mu’taziliene, når realiteten er at det Ali Chishti står for er mu’tzili ideologien i en moderne form som kalles «progressiv islam». Imam Malik og Imam Ahmad hadde vært de første i deres tid til å ta til motmæle mot Chisthis sekteriske kamp om å ha enerett på å definere islam ut ifra å tolke Koranen etter sitt begjær ved å forkaste lovskolene.

Til tross for at Ali Chishti forkaster lovskolene ved å oppdikte egne meninger som aldri har eksistert i dem, og samtidig kritiserer de som følger lovskolenes meninger, hevder han i sitt tilsvar i VG mot Fahad Qureshi at han ikke handler sekterisk. Selve definisjonen på en sekt er en utbrytergruppe som går imot det allerede etablerte som er lovskolene, og det er nettopp det Chishti gjør ved å tilknytte seg til den progressive sekten. Man kan alltids hevde å ikke vær sekterisk, men når det går imot definisjonene står man ikke sterkt. Dermed er han med på å fremme en av de mest destruktive ideene i dagens muslimske samfunn.

Chishti skårer billige poeng

I hans tilsvar til Qureshi hevder han å bli utsatt for personangrep, hvilket er feil. Han klarer ikke å henvise til noe konkret om dette, og det i seg selv er nok bevis imot han, men det er godt mulig han innbiller seg å bli personangrepet slik som han har innbillet en god del andre påstander mot sine meningsmotstandere. Dette viser bare at Chishti ikke er i stand til å føre en saklig dialog, men heller tyr til hersketeknikker og sleipe triks kun for å skåre noen billige poeng mot sine meningsmotstandere. Istedenfor å møte kritikken på en saklig måte bare svartmaler han.

Chishti tar offerrollen

Chishti setter seg selv i offerrollen ved å feilaktig hevde at Qureshi har erklært han selv, Linda Noor og Shohaib Sultan for å være utenfor islam. Ikke nok med at dette er en bevisst forvrengning av virkeligheten da Qureshi aldri har erklært noen for å være utenfor islam, ser vi også at han prøver å gjøre seg selv til et offer fremfor å imøtekomme den saklige kritikken som har kommet fra hans meningsmotstandere. Qureshi har heller ikke fremhevet hvem Chishti er gift med flere ganger, han nevnte det en eller to ganger, og ikke for å fremme noen poeng rundt dette. Men om du virkelig oppfatter dette som å ikke argumentere saklig så bekrefter det bare at du tyr til offermentalitet.

Ekstremisten stemplet Qureshi ekstrem

Det er også ironisk at Chishti hevder at merkelapper sitter løst hos Qureshi, når han er den første som begynte å klistre sine «ekstremist» og «salafist» lapper overfor sine meningsmotstandere. Bare det at han prøver å gjøre et poeng ut av noe han selv gjør mot meningsmotstandere viser det dobbeltmoralske spillet han holder på med i den offentlige debatten. Forskjellen er dog at det Qureshi sier er faktainformasjon som er lett tilgjengelig i leksikon og encyclopedi. At Chishti har en sufibakgrunn er velkjent, at han heller mot parvezi (hadith-nektere) har han demonstrert gjentatte ganger ved å illustrere hans nekting av hadither som går imot hans intellekt fordi de i hans sinn «går imot Koranen» for eksempel ved å nekte Aishas alder som ingen lærde fra lovskolene i historien har gjort. Dette er essensen av parvezisme, at man nekter de hadithene som går imot ens begjær, lyster og selvtolkninger. Og dette leder videre til den progressive sekten han nå har tilsluttet seg for han bruker nemlig parvezismen for å være progressiv. Den progressive sekten er kjent for å fremme likekjønnede «ekteskap», kvinnelige imamer som leder menn i bønn, opphevelse av kvinnens rolle i islam o.l. Chishti nekter for å være en parvezi for å at hans agenda om å bruke parvezismen for å fremme hans progressive tanker ikke skal avsløres. Han kan prøve seg, men det er ingen tvil om at folket vil finne ut av hans agenda. At Chishti nevner at hans ekstreme fortid blir utelatt gir ingen mening, han er like mye ekstremist nå som før. Det er fordi ekstremisme i denne teologiske konteksten går ut på å overtre islams grenser, og dette gjør han tydelig i den progressive sekten han har tilsluttet seg. Så ja Ali Chishti du var visstnok en ekstremist, og det er du nå også, du er en progressiv ekstremist som forkaster lovskolene i islam.

Nekter for islams rolle i politikken

Det virker også som at Chishti benekter lovskolenes rolle i politikken. Enhver lovskole har sine meninger om hvordan en islamsk stat skal styres under det de kaller fiqh al-qada wa siyasah ash-shar’iyyah, men at de benekter denne vitenskapen er ikke overraskende ei heller en hemmelighet. Linda Noor har også uttalt at det ikke finnes noen beviser for at islam skal ha noe med styringen av staten å gjøre, med andre ord er hun en sekulærist som benekter de tusenvis av bøkene som har blitt skrevet av de lærde fra lovskolene om hvordan islamske stater må styres. Og hva er roten for det hele? Det er den progressive sekten som de begge tilhører.

Chishti bekrefter igjen at han tilhører den progressive sekten ved å benekte at fiqh al-mu’amalat skal være noe som de muslimske skriftlærde fra lovskolene skal uttale seg om, snarere er det i hans syn fysikere, leger, psykologer, økonomer, og selvsagt han selv og alle andre progressive, som skal definere hva islam er for noe i samfunnsrelaterte og mellommenneskelige forhold. Kun det som har med fiqh al-ibadat å gjøre skal de lærde fra lovskolene få lov til å uttale seg om. Dette viser klart og tydelig at han med sine progressive tanker benekter lovskolene i islam. Han prøver å pynte på det ved å hevde å ikke benekte dem, men samtidig begrenser han deres rolle til tilbedelse og benekter lovskolenes posisjoner vedrørende fiqh al-mu’amalat. Dette medfører å benekte flere ti tusener eller hundre tusener av volumer skrevet av lovskolenes lærde i over tusen år som omhandler fiqh al-mu’amalat.

Profeten har forutsagt slike som Chishti

Chishti, jeg er klar over at du benekter de hadithene som går imot ditt intellekt, men jeg siterer uansett følgende hadith hvis autentisitet det ikke eksisterer noe uenighet om for den snakker nettopp om dine ideer:

«Visselig, Allah tar ikke vekk kunnskap ved å ta det vekk fra folket, men Han tar det vekk ved å ta (livene til) de religiøse lærde, inntil det ikke eksister noen lærde igjen. Da vil folket ta ignoranter som deres ledere, som da de blir spurt om å gi religiøse kjennelser vil utstede dem uten kunnskap. Resultatet vil være at de vil gå i villedelse samt villede andre.»
[http://sunnah.com/riyadussaliheen/13/17]

En sterk hadith om nettopp det du proklamerer Chishti. Selv om du kommer til å nekte hadithen enten ved å hevde den ikke er autentisk til tross for at den er i både Bukhari og Muslim, eller om du kommer til å nekte den ved å forvrenge dens soleklare betydning, så er du eksponert og folket har nå kjønt hva du står for.

Chishti lyver om Profeten

Det er bra at Chishti til slutt innrømmer å være progressiv i hans påstander om at islam er progressiv. Det problematiske ved det hele er dog at det han mener med at islam skal være progressiv er at islam skal formes og endres etter menneskers lyster, begjær og meninger. Dette går imot selve definisjonen av islam som er å oppnå fred ved å underordne ens lyster, begjær og meninger til det Allah Subhanahu wa Ta’ala har bestemt med Hans uendelige visdom og kunnskap. Så det å hevde at Profeten (fred være med ham) var der for å endre islam til å tilpasse samfunnets lyster og begjær på bekostning av islam, og det å hevde at Profeten (fred være med ham) stod for å forme islams samfunnsrelaterte og mellommenneskelige forhold i lys av «utdannede folks» meninger, er å lyve om Profeten (fred være med ham). Muhammed (fred være med ham) sa i enda en autentisk hadith:

«Å attribuere falskhet til meg er ikke som å attribuere falskhet til noen andre. Enhver som lyver om meg med vilje, la han ta sitt sete i Helvetesilden.»
[http://sunnah.com/bukhari/23/50]

Kall meg gjerne en svovelpredikant, men det endrer ikke det faktum at du regelrett attribuerer falske ideer til vår kjære Profet (fred være med ham). Det stemmer at konseptet av urf (sedvaner) eksisterer i de etablerte lovskolene, men lovskolene er fortsatt rammeverkene for hvordan dette skal tas til bruk. Det er altså ikke opp til «utdannede folk» eller Ali Chishti å tolke dette selv ved å forkaste lovskolenes rammer av konseptet. Men dette gjør han fordi han tilhører den progressive utbrytersekten.

Urett avsløres!

Det er også interessant at Chishti skryter av hans gruppe «Urett avsløres!» med tanke på at flere har følt seg regelrett hetset og undertrykt på denne gruppen. Flere kvinner har skrevet offentlig etter Chishti skrev om gruppen sin og fortalt at de sitter igjen gråtende etter å ha blitt utsatt for grov personhets pga. deres bekledning. Menn på Chishtis side har tatt seg friheten til å gå inn på kvinnenes profiler, sett på deres personlige bilder og hengt dem ut for å ikke være tildekket nok for å være støttespillere av Islam Net. Disse mennene har bl.a. sagt til disse kvinnene «Du har selv postet bilder av deg selv på internett med hår og hud. Du går sannsynligvis med slike klær offentlig. Dette hadde ført til pisking under islamnet, faktisk så hadde du antageligvis blitt drept.» At slike motbydelig kvinnefiendtlige holdninger for stå i Chishtis gruppe så lenge det er imot kvinner som støtter Islam Net, bekrefter igjen mitt poeng om at dette bare er en sekterisk kamp for Chishti. At disse kvinnene såres og ender opp gråtkvalt er tydeligvis ikke så viktig.

Ali Chishti og co. sin utbrytersekt fremmer muslimhat

Det er interessant at Chishti nevner muslimhat og diskriminering av muslimer som et svært alvorlig problem, når han selv og den progressive utbrytersekten er den største årsaken for dette. Ved at Chishti stempler meninger innad lovskolene som ekstreme og bokstavtro, er han den største årsaken til at muslimhat og diskriminering blir spredt. Ved at han kritiserer og fremmer som ekstremt det muslimske lærde er enige om, og som blir praktisert av de praktiserende muslimene, er han med å bygge opp «oss mot dem»-klimaet. Da Chishti kritiserer meningene fra lovskolene kritiserer han automatisk islam, til fordel for hans progressive utbrytersekt. Resultatet av dette er at ikke-muslimer begynner å se på de etablerte praksiser blant alle moskeer som ekstreme, og dermed blir muslimer diskriminert og utstøtt som en fiende av samfunnet. Den sekteriske kampen du kjemper Chishti er det som er årsaken bak muslimenes lidelse i dag, og det vet du innerst inne også, men velger å blindt ignorere dette faktumet.

Allah er tilgivende

Vi har fortsatt tro på deg kjære bror, så lenge man lever er det alltid mulighet for å vende seg tilbake i anger hos Allah og forlate den utbrytersekten du ha valgt som ødelegger islam fra innsiden. Vend deg til Allah og Han vil akseptere din tilgivelse, for Han er visselig den Mest Barmhjertige og Tilgivende.

Men om du ikke vil komme tilbake til ahlus sunnah wal jama’ah (sunniislam), så er Norge et fritt demokratisk land og du har ytringsfrihet til å si dine meninger uansett hvor groteske og absurde de måtte være, så fremt de ikke fremmer vold og terrorisme. Men det hviler et ansvar over oppegående og tenkende muslimer som ikke vil la din sekterisme ta overhånd da dine holdninger leder klart og tydelig til diskriminering av muslimer og rasisme.

Vi trenger flere modige stemmer der ute som nettopp har motet til å ta denne kampen som handler om enhver person sin rett til å praktisere islam som han måtte ønske uten å måtte føle seg psykisk truet av Chishti og hans likesinnede. Kampen er ikke lett, men den er verdt å kjempe for!

Sist redigertmandag, 11 desember 2017 13:43
Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.