fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Ali Chisthis sekteriske islamkamp Spesial

Ali Chisthis sekteriske islamkamp

Den norske islamdebatten blir dratt ned i søla av Ali Chishti som gjør det hele om til en sekterisk kamp om hvilken retning som er best. Det er lite konstruktivt og givende for det norske samfunnet.

Publisert i VG 2. august 2016.

Bakgrunnen for Chishtis kritikk er sekterisk

Ali Chishti, mannen til Linda Noor som driver tenketanken Minotenk, har skrevet en krass kritikk mot Islam Net. Chishti påstår at Islam Net følger reaksjonær salafisme. Videre konstaterer han at vi er ekstremister som ikke taler på vegne av alle muslimer. For å forstå Chishtis «kritikk» er det viktig å forstå at Chishti taler fra et sekterisk ståsted. Chishti tilhører opprinnelig sufismen. Senere har han beveget seg mot en sekt kalt parvezi, hvor det å nekte for hadith-litteraturen er en sentral del av troen. Så har han nærmet seg den progressive bevegelsen som fornekter islams rettsvitenskap i sunniretningens lovskoler, og tolker islam i lys av eget begjær.

Som sunnimuslimer tror vi i Islam Net at Koranen og hadith-litteraturen er kilden til islam. Chishti tror at hadither (og lovskolenes meninger) kun kan være autentiske om de samsvarer med hans personlige tolkning av hva Koranens budskap er, til tross for at han ikke er skolert i islam. Det er litt som at en pasient skal velge og vrake det han liker og ikke liker av verdens største leger sine anbefalinger i medisin. Jeg på den andre siden forholder meg til sunniislams lovskoler sin tolkningstradisjon. Dermed må Chishtis kritikk ses på i lys av et sekterisk ønske om å få folk til å tilslutte seg hans tolkning av islam.

Er vi salafister?

Over til kritikken: Vi er hverken reaksjonære eller bokstavtro salafister som Chishti hevder. Det er mange definisjoner av salafisme hos orientalistene og norske akademikere. Ut i fra disse definisjonene er vi (dessverre?) ikke salafister. Det mer presise vil være at vi forholder oss til Koranen, slik forklart av Profeten (fred være med ham), og videre forstått av de første generasjonene, og deretter formidlet til oss via sunniislams fire velkjente lovskoler. Om noen allikevel skulle hevde at vi er salafister ut fra akademikernes forståelse, noe vi ikke er enige i, så er Olav Elgvins beskrivelse likevel mer presis hvor han beskriver oss som en «moderat, myk salafisme», som også støttes av Marius Linge. Deres beskrivelser er i det minste ikke preget av sekterisk hat.

Taler vi på vegne av alle?

Det er helt korrekt at vi ikke taler på vegne av alle muslimer, ei heller deler alle muslimer vårt ståsted. De fleste muslimer ber ikke, bruker ikke hijab, faster ikke, og har generelt sett relativt lite tilknytning til det å praktisere islam. Av disse finnes det de som liker islams lære, men som ikke praktiserer den, og det finnes de som hverken praktiserer, liker læren og vil reformere den.

Hva gjelder det etablerte religiøse sunnimuslimske miljøet i Norge, altså det som er organisert gjennom foreninger og moskeer, disse forholder seg i all hovedsak til de fire lovskolene i islam. Jeg taler selvsagt ikke på vegne av dem, men jeg tror nok at vi deler de fleste konservative verdier for vi følger de samme tolkningsrammene. Så på en måte er det vi sier mer representativt for muslimer (de praktiserende og de ikke-praktiserende som ikke vil endre islam), selv om vi ikke taler på deres vegne. Chishti derimot, representerer en utbrytergruppe som ikke er en del av den etablerte tolkningstradisjonen i sunniislam.

Videre kommer Chishti med en rekke usanne påstander om oss. La meg klargjøre:

Umenneskelige holdninger?

Vi står ikke for umenneskelige holdninger og verdier. Våre holdninger og verdier er i samsvar med klassisk islamsk lære. Årsaken til at Chishti er uenig er fordi han mener enten at profeten Muhammed (fred være med ham) også stod for umenneskelige holdninger og verdier, eller så benekter han det lovskolene er enige om at er Profetens lære. Som igjen er et resultat av at han følger en utbrytersekt.

Erklærer vi muslimer vantro?

Det er ikke sant det Chishti sier: «Enhver som er uenig, blir forsøkt utvist fra det muslimske fellesskapet og stemplet som vantro eller hykler.» Dette er ikke riktig, men jeg kan forstå at Chishti føler det slik. Hans kone, Linda Noor og hans venn Shoaib Sultan, står for meninger som ifølge de fire lovskolene anses som en egen religion. De mener f.eks. at islam tillater likekjønnede ekteskap. Ifølge de fire lovskolene av islam er ikke denne troen lenger definert som religionen islam da den strider direkte med Koranen og Profetens ord. Så jeg forstår at kronikkforfatterne opplever det slik, men det er i all hovedsak kun den progressive sekten som opplever dette. De vil trolig også oppleve det samme fra alle andre etablerte muslimske trossamfunn om de tør å stille til debatt om det, hvilket vi med glede vil arrangere.

Og for å presisere, jeg erklærer ingen av de nevnte, eller noen andre, for å være vantro. Jeg har kun opplyst om, fra akademisk ståsted, hva de fire lovskolenes lære tilsier.

Begrenser vi islam til Saudi Arabia?

Vi begrenser ikke den såkalte «sanne forståelsen av islam» til Saudi Arabia. Det finnes store muslimske teologer overalt i verden.

Tror vi på toleranse i vårt idealsamfunn?

Chishti skriver: «den respekten og toleransen de så frimodig krever fra det norske samfunnet, i et land hvor de nyter friheter som de selv aldri ville innrømmet andre i deres idealsamfunn.» Dette er ikke sant. Vårt idealsamfunn er tuftet på rettferdighet, toleranse, mangfold og respekt for alle mennesker, slik min Profet (fred være med ham) har lært meg. Gud sier i Koranen (oversettelse av betydningen): «Og vi har ikke sendt deg, unntatt som en barmhjertighet til all verden.» [Koranen 21:107] Profeten (fred være med ham) var ikke en barmhjertighet bare til muslimene, men til alle mennesker.

De progressive vil nok fortsette å prøve å omdefinere islam, men det vil nok dessverre kun forbli ønsketenkning.

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.