fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Parallellsamfunn dannes når muslimer ekskluderes Spesial

Parallellsamfunn dannes når muslimer ekskluderes

Å demonisere og ekskludere praktiserende muslimer fra det norske felleskapet fører til dannelsen av parallellsamfunn.

Dette tilsvaret ble tilbudt til VG, men de ønsket ikke å publisere det.

Shaygani tar feil

Shahram Shaygani har skrevet en interessant analyse av mitt innlegg i VG om Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Shaygani konkluderer med at vår eksistens fører til at «I beste fall, får vi borgere som følger norsk lov, men psykologisk har helt andre verdier, som tilhører en epoke som ligger over 1000 år tilbake i tid. I verste fall, får vi individer som vil endre samfunnets normer og struktur med vold og terror, med andre ord radikaliserte individer.»

Videre hevder han at «Det er akkurat dette som er oppskriften på utvikling av parallellsamfunn i Norge.»

Shayganis konklusjon er basert på en feil tolkning av hva vi står for, og dermed er konklusjonen heller ikke faktamessig korrekt, selv om den fremstår som appellerende og politisk korrekt.

Psykologisk 1400 år tilbake i tid?

Det er ikke korrekt at Islam Net står for puritansk salafisme som ikke har rom for tolkning av hellige tekster. Vi står for det som kalles «lovskoleislam» (også kjent som mainstream sunniislam), som er islam, slik forklart av Profeten (fred være med ham), forstått av hans ledsagere, og tolket av de fire lovskolene.

Hva gjelder det å psykologisk tilhøre en epoke som ligger 1000+ år tilbake i tid, er dette et stråmannsargument. Teologien vår er riktig nok fra Profeten (fred være med ham) sin tid, altså vår troslære er uforandret. Men dette er ikke unikt for oss, de fleste religiøse, fra muslimer til kristne, vil påstå at deres teologi er i samsvar med deres religions profet. Hva gjelder det å praktisere islam i det 21. århundre er vi moderne i våre uttrykk, mens retningslinjene våre er fra islam.

Vi rir ikke psykologisk på kameler mens vi kjører bil til jobb. Shaygani blander kortene og konkluderer dermed helt feil.

Endre samfunnet med vold og terror?

Shaygani hevder at den verste konsekvens av å gå tilbake til islams kilder for å finne til troslæren, er at man ender opp som terrorist. Dette er både fornærmende og en ukorrekt påstand! Kjennetegnet til terrorbevegelsen i islam, er det stikk motsatte. Denne bevegelsen har historisk sett vært en opprørsk utbrytergruppe som forkaster de muslimske lærde og tolker islam på eget vis. De går dermed ikke tilbake til Profetens lære. Det er nettopp det å henvise til Profetens lære man forebygger ekstremisme. Enda et bevis mot Shayganis konklusjon er at flere av terroristene med muslimsk bakgrunn den siste tiden trolig er like liberale som han selv, men likevel ender opp som massedrapsmenn.

Oppskriften på utvikling av parallellsamfunn

Shaygani kritiserer videre Politiet for å ha invitert meg til å bidra med min kompetanse for å forebygge radikalisering av muslimsk ungdom. Og han kritiserer Skedsmos ordfører for å ha holdt en tale på en Eid-feiring hvor jeg også var til stede.

Det er nettopp dette verdisettet som Shaygani propagerer som er oppskriften på utviklingen av parallellsamfunn i Norge og hindrer integrering. Shaygani oppfordrer det offentlige Norge til å ekskludere (og dermed også diskriminere) muslimer som har visse verdier som han anser som feil. Ved å fremmedgjøre og ikke inkludere mennesker som skiller seg ut på visse områder, i felleskapet fordi man ikke liker deres verdier, er nettopp oppskriften på parallellsamfunn og ikke minst bidrar det til å legitimere undertrykking. Det så vi bl.a. i USAs nyere historie hvor de mørkhudede ble ekskludert fra felleskapet og behandlet som annenrangsborgere. Var det slik at de mørkhudede ønsket disse parallellsamfunnene, eller var det slik at de oppstod imot deres vilje fordi de ble presset ut av felleskapet, og deres verdier, kultur og utseende, ble demonisert? La oss ikke gjenta våre historiske feiltrinn.

Sist redigertmandag, 01 august 2016 15:31

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.