fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Unødvendig kritikk av Islamsk Råd Norge Spesial

Unødvendig kritikk av Islamsk Råd Norge

Den siste tiden har det vært mye kritikk rettet mot Islamsk Råd Norge etter at styret gikk av i protest mot at Mehtab Afsar ikke ble avskjediget. I Aftenposten har flere individer i etterkant rettet kritikk mot rådet. Islamsk Råd Norge har gjort mer for å forebygge radikalisering enn mange av deres kritikere.

Også publisert i Dagbladet 14. juni 2016.

Dette er kritikken mot IRN

I kritikken som kommer frem i Aftenposten er det nevnt at IRN ikke har gjort nok for å forebygge radikalisering, ikke har vært nok tilgjengelig for samarbeid med en konkret organisasjon, har vært sjalu på at andre fikk støtte for å forebygge radikalisering, ikke har klart å gi muslimene én felles stemme utad, ikke jobbet aktivt nok for å gi et klart bilde av islam, har vært mer opptatt av halalsertifisering enn av radikalisering, ikke vært synlige nok i samfunnsdebatten, IRN fremstår som en gutteklubb, kvinner og unge muslimer har hatt for lite å si og ikke har gjort godt nok arbeid med å bygge broer mellom muslimer og storsamfunnet.

IRNs samarbeidsvillighet

Det er en rekke løse påstander uten noe håndfast å tak i. IRN har en rekke medlemsorganisasjoner som de har et godt samarbeid med. Det er urimelig at de skal ha tid til å samarbeide med enhver organisasjon som ikke er medlem hos dem.

Halalsertifisering eller radikalisering?

IRN har gjort mer for å forebygge radikalisering enn mange av deres kritikere. Påstanden om at IRN har vært sjalu på at andre får statsstøtte for å jobbe med dem i det forebyggende arbeidet, høres rart ut. Det er ingen logisk grunn for at de skal ha noe problem med at flere muslimer kommer på banen for å forebygge radikalisering. I tillegg er det haugevis av organisasjoner som får statsstøtte, så det er ikke akkurat noe å være sjalu over.

Å sette IRNs arbeid med halalsertifisering opp mot arbeidet knyttet til å forebygge radikalisering gir lite mening. Dette er to forskjellige satsningsområder i IRN som de har forskjellige budsjetter for. Om IRN fikk mer statsstøtte til det forebyggende arbeidet kunne de nok prioritert det mer.

Useriøse påstander

Så var det de useriøse påstandene. Er det kritikkverdig at IRN ikke har gitt muslimene en felles stemme? Vi lever i et mangfoldig samfunn hvor varierte stemmer blir verdsatt, ikke sett ned på.

Hva vil det si at IRN ikke har jobbet aktivt nok for å gi et klart bilde av islam? Hvem i denne verden har i så fall lyktes med dette? IRN prøver i hvert fall.

Hva med gutteklubb-kommentaren? Å si at IRN fremstår som en gutteklubb uten noe saklig å påpeke, virker for meg som en hersketeknikk.

Å si at IRN ikke har gjort nok arbeid med å bygge broer mellom muslimer og storsamfunnet, er kanskje ikke helt riktig? IRN har gjort mye, men kunne selvsagt gjort mer. Men å gjøre mer krever mer engasjement fra alle parter.

Fraværet av kvinner og unge muslimer

Å påpeke at kvinner og unge muslimer har hatt for lite å si i rådet er til en viss grad misvisende. Det er da vel ingen regler i rådet som hindrer de nevnte gruppene fra å engasjere seg? Dermed bør kritikken kanskje rettes mot de som ikke tar ansvar og blir aktive?

Er IRN feilfrie?

Nå sier ikke jeg at IRN er ufeilbarlige – ingen organisasjon er det – men det er åpenbart at kritikken i dette tilfellet er en sammenblanding av folks personlige følelser og muligens noens ønsker om å selv fremstå som løsningen på dagens samfunnsproblemer?

Uenigheter med IRN

Jeg selv, som leder for Islam Net, vil ikke være enig med alt IRN sier eller gjør, og jeg har mine teologiske uenigheter med enkelte i IRN, men det vil ikke hindre meg i å anerkjenne at de gjør mye godt for samfunnet og at kritikken i dette tilfellet er unødvendig.

Kritikerne representerer ikke det muslimske samfunnet

Ikke nok med at kritikken ikke holder vann, fremstillingen av kritikerne er misvisende. Så å si alle kritikerne har muslimsk bakgrunn, men representerer ikke muslimer. Det gis inntrykk om at det er misnøye mot IRN i det muslimske samfunnet, men «talspersonene» i Aftenpostens artikkel er for det meste fra ikke-religiøse organisasjoner. Hvor er kritikken fra de store muslimske organisasjonene i Norge eller det etablerte moskemiljøet?

Man kan alltid finne en tilfeldig person her og der og lage en kritikk-kampanje mot en seriøs aktør, men det vil bli gjennomskuet!

Sist redigerttirsdag, 14 juni 2016 12:10

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.