fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Undergraver Islam Net norske verdier? Spesial

Undergraver Islam Net norske verdier?

Integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sa til Aftenposten: «Det er uakseptabelt at religiøse organisasjoner i Norge inviterer personer som til de grader undergraver norske verdier.» Justisdepartementet vil se om de kan forby innreise til såkalte «hatpredikanter». Listhaug har misforstått alt!

Også trykket i Klassekampen 29. april 2016.

Uttalelsene er tatt ut av kontekst

Alle foredragsholdere som vi har invitert til Norge fordømmer terror uten forbehold! Hva gjelder andre kontroversielle uttalelser som blir attribuert til foredragsholderne vi har invitert; er de enten feil, tatt ut av kontekst, eller så har de som har kommet med uttalelsene endret ståsted. Et eksempel på at uttalelsene er tatt ut av kontekst er Aftenpostens gjengivelse av Haitham al-Haddad sitt ståsted om det å slå sin kone. Britiske Channel 4 spurte al-Haddad om dette utsagnet:

Hvis noen sier til deg at min mann slår meg, vil du si til mannen at dette ikke er tillatt i religionen og at det du gjør er uislamsk?

- Ja! Det har jeg sagt en rekke ganger! sa al-Haddad til Channel 4.

Hvem definerer norske verdier?

FrP sin forståelse av norske verdier vil variere fra Arbeiderpartiet sin forståelse. Eksempelvis har Listhaug en helt annerledes forståelse av norske verdier når det gjelder asylpolitikken enn det en rekke andre politiske partier står for. Hvem har retten til å definere hva en norsk verdi er? Er det ved folkeavstemning? Er det flertallet? Regnes ikke KrF sine mange sosialkonservative verdier som norske fordi flertallet kanskje ikke deler dem? Hva med kirkens seksualmoral? Folk flest går ikke til kirken, er da kirkens verdier fortsatt «norske» nok?

Jeg og de fleste unge muslimer i Norge er født og oppvokst i Norge. For oss er Norge vårt hjemland! Selv om enkelte av våre verdier skiller seg fra flertallet i Norge, er våre verdier fortsatt norske! Vi er ikke innvandrere eller besøkende i Norge, vi er nordmenn! Så vennligst ikke lag dette skillet hvor flertallet er «vi nordmenn» og minoriteten er «dere muslimer». Vi kunne aldri tenke oss å gjøre noe som undergraver norske verdier. Vi ser på våre egne verdier som like mye norske.

Vi kan gjerne ha en diskusjon om hvilke verdier som er best, men la oss holde diskusjonen på et anstendig nivå uten å skyve en allerede utstøtt minoritet enda lenger ut. Å gjøre slik hindrer integrering.

Et innreiseforbud undergraver ytringsfriheten

En lov som hindrer folk innreise til Norge fordi de ytrer noe vi ikke liker vil undergrave ytringsfriheten. Selve ideen ytringsfrihet handler nettopp om at de svakere stilte i samfunnet skal kunne få ytre seg mot majoriteten. Verdikonservative muslimer i Norge er en svak minoritet som storsamfunnet har lite forståelse for. Denne minoriteten møter allerede kraftig kritikk! Om det i tillegg skal gjøres tiltak for å begrense minoritetens muligheter til å ytre seg, vil det være en stor ironi å påstå at ytringsfriheten står sterkt i Norge.

På den ene siden vil Listhaug nekte muslimer som hun anser som «hatpredikanter» innreise til Norge for å ytre seg, basert på hennes tolkning av tvetydige sitater tatt ut av kontekst. På den andre siden vil hun forsvare trykkingen av hatefulle karikaturtegninger som fremstiller muslimens Profet (fred være med ham) – og dermed også muslimer – som en terrorist, pedofil og en gris! Dette anser hun dog ikke som hat, selv om 1,6 milliarder muslimer mener så! Noe 1,6 milliarder mennesker er enige om at er hat bør uten tvil være forbudt å spre i Norge da rasismeparagrafen forbyr å spre hat. Men noe som er tvetydig og tatt ut av kontekst, kan ikke forbys uten å være i konflikt med ytringsfriheten.

Hvem skal avgjøre hvem som er en hatpredikant?

I Norge har vi allerede en rasismeparagraf som forbyr å ytre diskriminerende eller hatefulle ytringer. Vi har et rettsapparat hvor saker behandles for å avgjøre om en ytring er hatefull eller ikke. En lov som medfører straff i form av forbud mot innreise, vil undergrave vårt rettssystem. Folk vil bli dømt og straffet uten rettslig prosess. For hvem skal avgjøre hva en hatefull ytring er og hvem som er en hatpredikant? Er det gjennom folkeavstemming, politikere eller retten?

Muslimer flest opplever Hege Storhaug som en hatpredikant, men allikevel er hun støttet av FrP. I den forstand så finansierer FrP det mange opplever som en hatpredikant. Vil det være riktig å straffe Storhaug for brudd på rasismeparagrafen uten en rettslig prosess? Nei, selv om vi ikke liker det hun sier, kan hun ikke dømmes uten mulighet til å forsvare seg i retten. Å straffe folk folk uten dom kan være i strid med FNs menneskerettighetsartikkel 6 som sier «Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.» og artikkel 9 som sier «Ingen må utsettes for vilkårlig ... landsforvisning.» og artikkel 11.1 som sier «Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.»

Vil et forbud kun gjelde muslimer?1

Valgforsker Frank Aarebrot mener at du – Sylvi Listhaug – er Norges svar på Donald Trump. Det er ikke bare bare å bli sammenlignet med en mann som oppfordrer til vold mot sine meningsmotstandere og sier at han skulle ønske at han kunne slå dem ned!

For argumentets skyld, la oss anta at våre predikanter står for «unorske» verdier. De står i det minste ikke for å bryte loven, slik Trump oppfordrer til! Ville du, Sylvi, nektet Trump – leder for ditt «søsterparti» i USA – innreise til Norge, eller skal loven kun gjelde muslimer? Hva med Obama? Han støtter ikke bare dødsstraff gjennom en rettslig prosess, han står også ansvarlig for tortur av en rekke uskyldige mennesker i Guantánamo Bae, inkl. Shaker Amer som ble holdt fengslet og torturert i 14 år uten noen rettslig prosess før han nylig ble løslatt. Skal Obama nektes innreise til Norge? Hva skulle man i så fall gjort i 2009 hvor han var Norges æresgjest og mottager av Nobels Fredspris?

«Hatpredikantenes» budskap til norsk muslims ungdom

Imam Siraj Wahaj som anklages for å ha tilknytning til terror, fordømte ikke bare terror på hans besøk i Norge. Han sa at muslimer i Norge ikke bare skal være norske borgere, men at de må være norske borgere fullt ut! «De må være involvert i samfunnet, politikken, politiet og selv den norske hær så fremt det er snakk om en rettferdig krig. Hvis Norge blir angrepet, er det deres plikt å forsvare nasjonen!»

Haitham al-Haddad sa «Det er ikke noe som heter ‘samfunnet’ og ‘oss’, vi er samfunnet!»

Yusha Evans sitt budskap til de muslimske ungdommen var: «Vi mangler å være engasjert i samfunnet på grasrotnivå. Når det kommer til fattigdom i Norge har muslimene vært på sidelinjen alt for lenge. Hvor er vi når det gjelder å hjelpe kvinnen som bor nede i gaten som er alenemor og sliter med å betale husleia og å få mat på bordet? Hvor er muslimene når det kommer til å hjelpe de hjemløse og foreldreløse? Hvor mange vet hvor det nærmeste barnehjemmet er? Grunnen til at vi ikke blir sett på som en del av samfunnet er at vi oppfører oss ikke som om vi er del av samfunnet! Vi prøver ikke å forbedre samfunnet. Når Profetens ledsagere dro til et fremmed land pleide de å påvirke det landet til å bli bedre.»

Imam Siraj fortsatte med å si: «Spør dere selv, hvis alle muslimene forlot Norge, ville Norge bli bedre, være det samme eller dårligere? Hvis svaret ikke er at Norge ville bli verre, så er det tragisk for oss!»

Hvis dette budskapet som de såkalte «hatpredikantene» kom med til de norske muslimske ungdommene, er å undergrave norske verdier, sliter jeg med å forstå hva norske verdier er.

Se videoen selv og hør det «hatpredikantene» sa!

1 Dette avsnittet er lagt inn 4. mai 2016.

Sist redigertonsdag, 04 mai 2016 09:26

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.