fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Misforstått islam

Misforstått islam

De lover den gode og allvitende Gud foreskriver er de lover muslimer tror er de beste. Det gjør det vanskelig for oss muslimer å ta avstand fra islams lovverk slik kritikere forespør.

Også publisert i Dagbladet 18. oktober 2013.

Kritikk mot Islam Net

I det siste har det vært en del kritikk mot Islam Net. Det er mange som beklageligvis har misforstått islam og hva vi står for. Islam er ikke en voldelig religion som oppfordrer til drap. I islam tar vi vare på hverandre og har kjærlighet til hverandre. Islam handler om troen på Gud og det å ikke gi Gud partnere. Vi vet at alt som begynner å eksistere er forårsaket av noe eller noen.

Universets opphav

Universet begynte å eksistere. Derfor må universet være forårsaket av en høyere kraft. Denne kraften er ikke en del av universet fordi den eksisterte før universet. Den er ikke begrenset av universet fordi den eksisterte før tid og rom. Den er ikke et menneske, fordi det vil innebære å være begrenset av et univers, og noe ubegrenset kan ikke være en del av noe som er begrenset.

Betydningen av islam

Ser vi på skaperverket ser vi at alt er skapt med en hensikt. Vi ser at solen bl.a. gir oss varme og gjør det mulig for liv å eksistere. Månen lyser opp nattehimmelen slik at vi kan se. Planter gir oss oksygen gjennom prosessen av fotosyntese. På samme måte har mennesket også ha en hensikt. Vår hensikt er som alle andre veseners hensikt; å gjøre det vi er skapt for å gjøre, med andre ord, underordne oss Guds vilje. Det er betydningen av ordet islam.

En muslim kan ikke fordømme Gud

All vår tilbedelse er rettet kun mot Gud, som vi kaller Allah. Vi tror at Allah er allvitende, for det er jo tross alt Han som har skapt universet. Vi tror at Allah er god og Han vil aldri ønske oss vondt. Den gode allvitende Gud vet hva som er best for oss som individer og kollektivt som et samfunn. Som veiledning for menneskene har Gud sendt oss åpenbaringer hvor Koranen er det siste Budskapet fra Allah ment for all tid. De lover den gode og allvitende Gud foreskriver er de lover muslimer tror er de beste. Det gjør det svært vanskelig for oss som muslimer å ta avstand fra islams lovverk som kritikere forespør. For å forstå islam kan man ikke lese hva kritikere eller media sier, man må lese Koranen.

Sist redigertlørdag, 23 januar 2016 23:21

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.