fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Islam Net blir misforstått

Islam Net blir misforstått

I den fiktive verdenen som manes frem i Aftenposten, får man inntrykk av at muslimer lever som ville dyr.

Også publisert i Aftenposten 10. juni 2015.

Aftenpostens serie om «islam i Norge»

Lørdag 6. juni 2015 startet Aftenposten sin nye serie om «islam i Norge». I serien omtales Islam Net gjennom en rekke artikler. Jeg som leder av Islam Net føler å ha blitt misforstått.

Det males et bilde av Aftenposten hvor nordmenn konverterer i hopetall til en islamforståelse som vil bringe folk tilbake 1400 år i tid. I dette bildet steiner man folk man er uenig med til døde, pisker dem, og avkapper deres hender. I denne fiktive verden som blir malt frem får man inntrykk av at muslimer lever som ville dyr.

Spørsmålstegn ved norsk livsstil

De som konverterer til islam, konverterer ikke for å bli barbarer og slutte seg til terrororganisasjoner som IS. De konverterer fordi de innser at Gud finnes, islam er Guds religion og at det å følge Guds veiledning gir indre ro og glede i sinnet. Mange av de som konverterer går gjennom nettsiden www.FinnIslam.no. Gjennom FinnIslam, settes det spørsmålstegn ved den «typisk norske livsstilen» hvor livet er blitt en kjedelig rutine og man søker å rømme fra virkeligheten gjennom materialisme, penger, sex og berusende midler. Mange nordmenn kjenner seg igjen scenarioet og finner indre ro, fred, og sann glede i islam.

Vi lever i 2015, ikke 600-tallet

La meg gjøre det helt klart, vi lever i 2015 og vi prøver heller ikke å leve som om vi var på 600-tallet. Riktig nok tror «konservative muslimer», egentlig alle muslimer, at Gud vet hva som er best for mennesket – både som individ og kollektivt. Vi tror at Guds Sendebud – Muhammed – (fred være med ham) er selve eksemplet på hvordan islam skal forstås og praktiseres. De menneskene han formidlet islam til, de som lærte islam direkte fra Profeten, de forstod islam best. Dermed vet vi at den mest autentiske forståelsen av troen, er den som Profeten og hans ledsagere hadde. Det betyr ikke at vi prøver å leve som om vi var på 600-tallet. Det betyr at vår troslære er den samme som Profeten forkynte. Det er to helt forskjellige ting.

Virkelighetsfjern fremstilling

I Aftenpostens fremstilling virker det som om vi er villdyr som fantaserer om å steine, drepe og amputere folk. Dette er helt feil! Vi ønsker overhodet ikke at folk skal steines, drepes eller amputeres. Profeten Muhammed (fred være med ham) var sendt som en barmhjertighet til menneskeheten. Han var ikke sendt for å torturere folk. Måten islams lære blir fremstilt på i Aftenpostens reportasjer er for meg virkelighetsfjernt. Islam Net tar fullstendig avstand – uten forbehold – fra ethvert misbruk av hudood-straffene, uavhengig av om det gjelder steining, avkapping av hender, drap, eller hva enn det skulle være. Det barbariske bildet som kommer frem i Aftenpostens artikler er ikke i tråd med islams lære, som i realiteten er fred og forsoning. Vi tar også fullstendig avstand fra all form for terrorideologi. Senest på fredskonferansen vår i april arrangerte vi en heftig debatt hvor IS sin ideologi ble revet fra hverandre. Islam er tross alt fredens religion.

Ikke så splittet som mange tror

I artikkelen «Islam Net-leder: Moské-lederne tør ikke si det de egentlig mener» fremstilles det slik at jeg mener at moskeene skjuler sine meninger fordi de er redde for å miste statsstøtte. Dette kom veldig feil ut. Poenget som jeg ville få ut var at muslimene i Norge er ikke så splittet som mange tror. Våre verdier, livssyn og kjærlighet til Gud er den samme. Jeg mente aldri å sette moskeene i dårlig lys eller tillegge dem meninger de selv ikke står for. Poenget mitt var at det Islam Net står for er ikke en ny barbarisk forståelse av islam, men den samme gode gamle fredelige og kjærlighetsfylte forståelsen som norske moskeer generelt sett har forkynt i all tid.

Aftenposten fremstilte det som om jeg mente at det er omstridt å stemme ved valg. De har misforstått. I mange kretser er det omstridt, men ikke hos oss. Vi mener at muslimer bør stemme, være politisk aktive og bidra til samfunnets velvære. Hvis man ikke gir noe, hvordan kan man forvente å få noe?

Sist redigertlørdag, 23 januar 2016 22:06

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.