fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Kunne Moses, Jesus og Muhammed bli Årets Osloborger? Spesial

Kunne Moses, Jesus og Muhammed bli Årets Osloborger?

Moses, Jesus og Muhammed (fred være med dem) ser ikke ut til å oppfylle kravene som blir satt overfor Mohsan Raja for å være Årets Osloborger, men hvem er det da som oppfyller disse kravene?

Mohsan Raja som Årets Osloborger

Debatten har rast de siste dager rundt Mohsan Rajas tildeling av Aftenpostens pris kalt «Årets Osloborger». Raja fikk denne prisen for hans frivillige innsats for å hjelpe flyktningene som regjeringen ikke klarte å ta seg av. Det ble en opphetet debatt om hvor vidt Raja skulle få beholde prisen eller ikke, men Aftenposten klarte å tvile seg frem til at han fikk beholde den. Men hadde de visst om hans syn på homofile i forkant, vil han muligens aldri blitt nominert. Kritikken som har kommet mot Raja handler om noen uttalelser han har kommet med på Facebook det siste året. Han blir hovedsakelig kritisert for å fordømme akten av at folk lever i et forhold basert på anal seksualitet mellom to menn. Men er det et krav at man må like akten av at to menn ligger med hverandre, for å være «Årets Osloborger»? Hvis dette er kravet, tror du Moses, Jesus eller Muhammed (fred være med dem alle), kunne blitt Årets Osloborger?

Kunne Moses blitt Årets Osloborger?

I Tredje Mosebok, kapittel 18 vers 22 kan vi lese: «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.» [Tredje Mosebok 18:22] I Tredje Mosebok, kapittel 20 vers 13 kan vi lese: «Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.» [Tredje Mosebok 20:13] Moses stod for dette synet på homofili. Hadde han levd i dag ville han blitt fordømt av det norske samfunnet. Han kunne i hvert fall ikke blitt Årets Osloborger.

Kunne Jesus blitt Årets Osloborger?

Jesus sa ifølge Evangeliet etter Matteus: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.» (Evangeliet etter Matteus, kap. 5 vers 17-19) Med andre ord, Jesus stod for samme syn på homofile som Moses.

Hvis det allikevel skulle være noen tvil, så er det en kjent sak at Apostelen Paulus sin teologi la grunnlaget for den moderne kristendom. Han blir ansett som kanskje den mest sentrale personen i kristendommen sett bort fra Jesus (fred være med ham). Han sa: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» (Paulus’ første brev til korinterne 6:9-10) Og han sa: «Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.» (Paulus’ første brev til romerne 1:26-27) Paulus og Jesus (fred være med ham) er åpenbart ikke kvalifiserte til å bli regnet som Årets Osloborger.

Kunne Muhammed blitt Årets Osloborger?

Profeten Muhammed (fred være med ham) sitt syn på homofil aktivitet kan leses i blant annet følgende Hadith: «Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) beretter at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Allah skal ikke (engang) se (med barmhjertighet) på en mann som har seksuell omgang med en annen mann eller med en kvinne i anusen.’» (Tirmidhi 1165, klassifisert som autentisk av både Ibn Daqeeq al-Eid og Muhammad Nasiruddin al-Albani) Muhammed (fred være med ham) oppfyller dessverre heller ikke kriteriet for å være Årets Osloborger.

Hvem i Helvete er det da som kan være Årets Osloborger?

Hvis Moses, Jesus eller Muhammed (fred være med dem) hadde levd i dag, hadde de trolig blitt kjeppjaget som «homofobe hatspredere». Moses (fred være med ham) er hyllet av jøder, kristne og muslimer, som til sammen utgjør 55 % av verdens befolkning. Jesus (fred være med ham) er hyllet av kristne og muslimer som også til sammen utgjør litt under 55 % av verdens befolkning. Muhammed (fred være med ham) er hyllet av muslimer, som alene utgjør 23,2 % av verdens befolkning. Oslo utgjør ca. 0 % av verdens befolkning! Hvem bryr seg om å ikke kunne bli hyllet som «Årets Osloborger», hvis (det politisk korrekte) Oslo ikke en gang vil hylle Guds Sendebud?

Hvis kravet for å være «Årets Osloborger» ikke en gang kan oppfylles av Moses, Jesus og Muhammed (fred være med dem), som majoriteten av verden verdsetter og elsker, og som var Guds Sendebud for å veilede menneskeheten til godhet, hvem så i Helvete er det som kan oppnå denne prisen? Obs! Der sa jeg det, bokstavelig talt faktisk! Det må være noen som vil gå den andre veien, for det er vist Helvete det å støtte homofili fører til ifølge de tre abrahamske religioners Profeter. Kanskje samfunnet bør moderere seg litt i sine krav om det å elske akten av homofili for å være et forbilde for Oslo? Er det ikke litt drøyt at ikke en gang Guds Sendebud oppfyller kravene for denne «prisen»?

Sist redigerttorsdag, 24 desember 2015 16:03

Siste fra Fahad Qureshi

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.