fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Arroganse mot ny-praktiserende muslimer

Arroganse mot ny-praktiserende muslimer

Når en person begynner å praktisere islam møter vedkommende mange utfordringer. Ofte opplever man å bli utstøtt fra vennegjengen og blir en fremmed i samfunnet. Men kanskje enda verre enn det, så opplever man ofte å bli utstøtt av sine «egne» med-praktiserende muslimer.

I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike. Assalamu Alaykum kjære søsken i islam, i dag ville jeg snakke om en rar tendens blant muslimer, der noen snakker nedlatende om en muslim som var en «svak» muslim før, men har blitt en bedre muslim under ramadan, etter hajj eller umrah, eller etter å ha deltatt på et islamsk seminar osv. Hvis noen har blitt praktiserende i løpet av ramadan f.eks. har uttrykk som «ramadan lærde» noen ganger blitt brukt for å nedverdige personen.

Vi er ikke perfekte, faktisk har vi mange feil og vi kommer til å feile. Men det at vi er mer velsignet enn noen og har funnet islam, er tydeligvis ikke godt nok for alle. Vi må «klassifisere» oss og si at han der pleide å gjøre det, eller hang med dem, osv. Hvorfor kan vi ikke heller si ma sha Allah, alhamdulillah o.l.? Hvis du tror du er bedre enn dem fordi du ikke har hatt en jahiliyyah-tid og det gjør at du ser ned på dem så blir du involvert i det som kalles for arroganse. Allah, Den Allmektige, sa:

«’Hva hindret deg (Å Iblees), at du ikke bøyer deg selv, når jeg har befalt deg?’ Iblees sa: ‘Jeg er bedre enn ham (Adam), du skapte meg fra ild, og han fra leire’.»
[Koranen 7:11-12]

Arroganse er en av karakteristikkene av Iblees, så den som er arrogant bør innse at han anskaffer seg en av karakteristikkene til djevelen. Videre kan arroganse være årsaken til at en person blir fratatt Paradiset, og kan bety at Allah ikke engang vil se på ham slik som nevnt i følgende hadith:
 
«Det ble fortalt av Abdullah ibn Mas'ood at Profeten (fred og velsignelser av Allah være med ham) sa: ‘Ingen som har en atoms vekt av arroganse i sitt hjerte vil gå inn Paradiset.’ En mann sa: ‘Å Allahs sendebud, hva om en mann liker at klærne og skoene sine ser bra ut?’ Han sa: ‘Allah er vakker og elsker skjønnhet. Arroganse betyr å avvise sannheten og se ned på folk’».
[Saheeh Muslim, hadith 91]

Uavhengig av årsak så har denne personen valgt å praktisere, og vedkommende har nok av prøvelser mot seg fra før. Men det er tydeligvis ikke godt nok for enkelte blant oss, og vi bare må pirke inn i fortiden til personen. Angående den som omvender seg til det gode og oppriktig angrer for sin fortid, vil Allah tilgi og akseptere hans anger. For den som søker å komme nærmere Allah, vil Allah komme nærmere. Allah, Den Allmektige, sa:

«Og sannelig, jeg er faktisk tilgivende til han som omvender seg, tror (på Min enhet, og knytter ingen i tilbedelse med Meg) og gjør rettferdige gode gjerninger, og deretter holder seg konstant i å gjøre dem (til sin død).»
[Koranen 20:82]

Allah veileder oss alle på forskjellige måter, hvem er vi til å snakke om dem som nylig har begynt å praktisere? Vær glad på deres vegne og hjelp dem med det du kan, og hvis ikke så la dem heller være i fred!

Vi avslutter med en hadith; det ble fortalt fra Amr ibn Shu’ayb via sin far og bestefar at Profeten (fred og velsignelser av Allah være med ham) sa: «På oppstandelsens dag, vil den arrogante samles som maur i formen av menn. Ydmykelse vil overvelde dem fra alle kanter. De vil bli kjørt til et fengsel i helvete kalt Bawlas, med den varmeste ild stigende over dem, og de vil bli gitt for å drikke juice av innbyggerne i Helvete, som er teenat al-khabal.» [Fortalt av al-Tirmidhi, 2492; klassifisert som hasan av al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi, 2025.]

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.