fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Den første mongolkonge til å akseptere islam Spesial

Den første mongolkonge til å akseptere islam

Mongolenes rike var et av de største rikene verden hadde sett maken til gjennom historiens gang. Det strakte seg fra kina i øst og helt til Øst-Europa i vest, og dekte store områder av Sentral-Asia og Midtøsten.

Da mongolene startet deres invasjoner ledet av Gjengis Khan tidlig på 1200-tallet så det ut at ingenting kunne stoppe dette nomadefolket som levde på hesterygg. By etter by ble tatt og lagt i ruiner. Overalt hvor mongolene gikk, rådet død og ødeleggelse. Mange muslimer trodde den gang at dommedagen var rett rundt hjørnet og at dette folkeslaget kunne være de sagnomspunne Ya'juj og Ma'juj-stammene som Profeten (fred være med ham) hadde profetert om.

Beleiring og massemordet ved Baghdad

Baghdad, som var en av datidens største byer, ble lagt i ruiner og aske etter at Hulagu – en av Gjengis Khans barnebarn – beleiret byen i 1258. Byens hovedbibliotek ble brent ned og med det forsvant mange generasjoners arbeid og innsats. Byens befolkning ble heller ikke spart, nesten en million mennesker mistet livet på kort tid. Datidens kalif, Al-Musta'sim, ble fanget, og tvunget til å se sine undersåtter bli drept og sine skatter plyndret. Ifølge de fleste beskrivelser ble han så trampet ihjel av hester for så å bli rullet inn i tepper og så red mongolene over ham. Dette nederlaget var en av datidens største katastrofer som ble sørget over i hele den islamske verden. Mongolene under Hulagu fortsatte deres fremrykning og var forberedt til å invadere flere muslimske land, hvor Egypt var et av hovedmålene. Men de ble stanset av mamelukkene i slaget ved Ain Jalut i 1260.

Allahs visdom kommer til syne

Selv om denne tiden var vanskelig for muslimene så hadde Allah en visdom bak det hele. Mongolene som ble sett av muslimene som blodtørstige villdyr, skulle overraske ved å konvertere til islam. Den første som gjorde dette var ingen andre enn barnebarnet til Gjengis Khan, Berke Khan. Han hadde fått herredømmet over den gylne horde. Tidligere hadde han og andre mongolske hærførere ledet invasjoner mot Europa og nådd så langt som Ungarn, der de vant slaget ved Mohi i 1241. Berke hadde vært i Bukhara der han møtte en karavane med muslimer. I karavanen var det en muslimsk lærd som Berke snakket med om religion. Han overbeviste Khan til å akseptere islam, noe som Berke godtok. Berke innførte da islam som statsreligion og han ble selv en hengiven og rettskaffen muslim.

Berke Khan tar hevn for massemordet ved Baghdad

Da nyhetene om plyndringen av Baghdad nådde ham, erklærte han krig mot Hulagu som var hans egen fetter. Den samtidige historikeren Rashid-al-Din Hamadani nevner at Khan sa: «Han (Hulagu) har plyndret alle byene av muslimene, og har forårsaket kalifens død. Med Guds hjelp vil jeg ta ham til regnskap for så mye uskyldig blod.» Deretter allierte han seg med mamelukkene og startet offensiven mot Hulagu.

Berke er et godt eksempel på hvordan islam som religion ikke blir svakere selv om muslimene er det. Men dette er Allahs religion som Han har lovet å beskytte til enhver tid og ethvert sted. For tenk hvor utrolig det er at på kort tid gikk etterkommere av Gjengis Khan fra å være avgudsdyrkere som spredde død og elendighet til å være rettskafne muslimer som spredde Allahs religion og veiledning i flere århundrer etter det. Sannelig Allah er Den Allmektige, Den Allvise.

Sist redigerttorsdag, 28 juni 2018 12:21

Siste fra Muhammed Z. Alburundy

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.